31. schôdza

9.5.2018 - 29.5.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

17.5.2018 o 10:38 hod.

JUDr.

Katarína Macháčková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:10

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja som len chcel, pán kolega, vaše otázky, ktoré ste predložili, sú absolútne legitímne, ale myslím si, že toto je teraz sme v prvom čítaní a iste na tieto otázky bude vedieť odpovedať pani kolegyňa na výbore pre školstvo, ale v súčasnosti ja si myslím, že na tie konkrétne otázky a konkrétne počty niekedy sa nedá odpovedať. Takže áno, otázky sú legitímne a ja verím, že tá diskusia odborná potom bude práve na výbore pre školstvo. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2018 o 10:10 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:11

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Milé kolegyne, kolegovia, v prvom rade sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do tejto diskusie k tejto problematike. Oceňujem každé jedno vystúpenie.
Je mi trošku ľúto, že tu nie je pani poslankyňa Zimenová, pretože veľmi rada by som jej odpovedala, ale aspoň touto formou. Chcem to urobiť naozaj veľmi korektne. Ja neviem, aké rozhovory ona má s pánom generálnym riaditeľom na ministerstve školstva, ale moje vedomosti sú také, že áno, bola správna informácia, že na jeseň otvárame veľký školský zákon 245, ale tento problém s 8-ročnými gymnáziami nám bolo treba riešiť teraz, pretože ide o dočasné riešenie a nastavujeme ten ďalší, potom ďalší školský rok 19/20, kde účinnosť tohto zákona, ak bude schválený, by mala nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2018.
Takže ja zase viem aj túto informáciu, čo sa týka aj ďalších legislatívnych zámerov ministerstva školstva, že v tomto čase prebieha, predsa už v Národnej rade sme mali zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, a 61-ka, do 31. augusta 2018, viem, že už ide do vlády zákon o pedagogických zamestnancov, a na ten rok 2019 okrem spomenutého školského zákona, 245-ky, bude zákon o 596-ke, kde je už vecný zámer prekonzultovaný s externým prostredím. K tomu iba toľko.
Veľmi oceňujem prístup pána poslanca Sopku, pretože tam naozaj vidím nielen teóriu, ale vidím tam, za tým vidím tam dlhoročnú prax.
No a k pánu poslancovi Galekovi. Pán poslanec, pri všetkej úcte k vám, mne sa tieto vaše otázky už dostali od vašej kolegyne pani Repčíkovej, ja ich mám, a od pani Čorbovej, mám ich, pracujeme na nich, ale tak ako povedal pán Zelník, sme v prvom čítaní a skôr by sme sa mali naozaj zamýšľať nad filozofiou predloženého poslaneckého návrhu, ktorý teda predkladáme traja podpredsedovia Slovenskej národnej strany a predseda poslaneckého klubu. Záleží nám na tom, aby sme naozaj riešili problém 8-ročných gymnázií, keďže od roku 2008 sa ten, jeho účinnosť odkladala, tak pani ministerka Lubyová naozaj teraz pristúpila k tomu takto. A keď to urobila takouto formou, poprosila nás, ministerstvo nás požiadalo o pomoc, tak sme vyšli tomu v ústrety.
A tu k pánu poslancovi Gröhlingovi. Ja chápem, pán poslanec, čo hovoríš o kvalite základných škôl. A povedzme si teda rovno, osemročné gymnázia by nemali byť, nemali byť iba pokračovaním akéhosi druhého stupňa základnej školy, ale mali by byť, tak ako povedal pán Sopko, mali by byť istou značkou, ktorá bude tých rodičov zaujímať. Ty hovoríš o tých vzdelávacích oblastiach, ale vedľa teba sedí ten, ktorý toto už raz, čo sme už raz aplikovali v praxi a učitelia potom volali nie po, učenie po vzdelávacích oblastiach, ale po ročníkoch. Vieš, ja ti to hovorím z praxe, nehovorím to z poslaneckej lavice alebo z ministerského kabinetu. Takže k tomu len toľko.
A či budú osemročné gymnázia. Ja osobne som za reguláciu týchto škôl a prikláňam sa naozaj k stredným školám a stredným odborným školám a odbornému vzdelávaniu a príprave naozaj a k systému duálneho vzdelávania, to je fakt. A tak isto som za skvalitnenie druhého stupňa základných škôl, ale či chceme, alebo nechceme, v tejto spoločnosti vždy budeme mať deti, vždy budeme mať rodičov, ktorí, a hlavne deti, ktoré budú spĺňať predpoklady akademického vzdelávania na tomto type osemročných gymnázií. Čiže či sa nám to páči, ani mne sa to nemusí úplne páčiť, ale naozaj tento typ škôl jednoducho nemôžeme potrieť tým, že urobíme iba stredné školy, stredné odborné školy alebo budeme mať, ja už neviem, na akom princípe budeme vzdelávať deti v základnej škole. Je to systém ponuky a dopytu. Je to naozaj systém kvality vzdelávania a skôr by som sa obrátila potom na tie konkrétne veci, ktoré ste aj vy, pán poslanec, dali a naozaj oprávnene, na školskom výbore, kde budeme hovoriť. Na tie otázky, ktoré ste teraz položili úplne legitímne, a ja vás potom o ne potom ešte raz poprosím aj písomne, naozaj ja nie som zamestnanec ministerstva školstva, aby som si ja vytiahla tieto ich štatistiky. Takže to potom by sme si prešli na školskom výbore a v druhom čítaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.5.2018 o 10:11 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:17

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vám predložil návrh novely zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom nami navrhovanej úpravy je zjednotiť pravidlá používania zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3. Najmä záver roka, počínajúc prvými dňami mesiaca december, poukazuje na opakujúci sa problém, ktorý predstavuje používanie zábavnej pyrotechniky v neprimeranom rozsahu, v dôsledku čoho je široká skupina obyvateľstva bez jej súhlasu vystavovaná neprimeranej záťaži, ktorú predstavuje zábavná pyrotechnika, odpaľovaná v ich bezprostrednej blízkosti a s tým spojený nadmerný hluk. Hovoríme najmä o tzv. petardách v rukách mládeže. Takáto činnosť predstavuje veľkú záťaž najmä pre deti a staršie osoby, ktoré sú vystavené neželaným stresovým situáciám, pričom najmä v prípade najmenších detí a niektorých starších osôb je to častokrát, nie je možné na takúto situáciu vopred pripraviť.
Ďalším veľmi neželaným javom je vytváranie dlhodobej stresovej situácie pre domáce zvieratá a voľne žijúce zvieratá. Hoci v súčasnosti zákon obsahuje splnomocňujúce ustanovenie pre obce, aby všeobecne záväzným nariadením obmedzili alebo aj zakázali používanie týchto výrobkov na území obce alebo jej časti, v praxi je úprava nejednotná v závislosti od konkrétnej obce a neuplatniteľná. Keďže súčasný stav neposkytuje dostatočnú ochranu, navrhujeme obmedziť možnosť používania týchto kategórií iba na krátke obdobie v čase osláv nového roka.
Na zmiernenie neprimeranej tvrdosti zákona sa zároveň dáva možnosť obci povoliť výnimku a použiť používanie zábavnej pyrotechniky F1 a F2 v období cez rok na základe individuálnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby obsahujúcej potrebné náležitosti.
Okrem obmedzenia použitia dotknutých výrobkov zábavnej pyrotechniky sa zároveň upravuje jej predaj, ktorý je rovnako možný iba vo vymedzenom časovom období. Poukazujem na to, že takáto úprava nie je naším výmyslom, ktorý by bol ojedinelý. Dali sme si vybrať legislatívu v rámci Európskej únie a takáto úprava vychádza práve z modelu, ktorý dnes funguje v Nemecku, Chorvátsku, Dánsku, Holandsku. Bavme sa možno o tom, koľko dní predaja tej zábavnej pyrotechniky, na to je prvé, druhé čítanie, ale skutočne pristúpme k tomu, že to nebude ľubovoľné alebo proste nejakým spôsobom neregulované.
Chcem vás teda poprosiť o podporu takého návrhu zákona. Ďakujem pekne zatiaľ.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.5.2018 o 10:17 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:20

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajkyňu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte preto, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.5.2018 o 10:20 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:23

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, vážené kolegyne, kolegovia, máme na stole návrh novely o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a chcem hneď na úvod povedať, že ten účel, ktorý sleduje, je zrozumiteľný a legitímny, pretože naozaj používanie pyrotechniky je v mnohých prípadoch bezohľadné. Neberie ohľad na ľudí, ktorí žijú v okolí, na malé deti, na starších ľudí, na domáce zvieratá, možno aj nielen na domáce zvieratá. Napriek tomu vidím v tom návrhu isté problémy, o ktorých môžme hovoriť a možno budeme hovoriť aj v druhom čítaní, a rád by som sa ale k niektorým z nich vyjadril už teraz.
V zásade si môžeme povedať, že v zmysle vyhlášky a nariadenia existujú štyri základné kategórie pyrotechnických výrobkov. Tá prvá, označovaná ako F1, sú v podstate najmenej, najmenej problematické a niekedy to býva označované aj ako detská pyrotechnika. Sú to výrobky, ktoré sú použiteľné niekedy dokonca aj v interiéroch, a tie nie sú predmetom regulácie. Potom tá posledná kategória, štvrtá, F4 je, naopak, taká, ktorú môžu iba profesionáli používať, čiže nie je voľne dostupná. A tá regulácia sa týka kategórii F2 a F3, ktorá, ak to zjednodušíme, tak tá prvá je napríklad dostupná osobám od 18 rokov a tá tretia až od 21 rokov a teda patrí tam tá klasická pyrotechnika, s ktorou sa stretávame napríklad počas silvestrovskej noci. Zrejme väčšina, väčšina z nás.
No a to, čo navrhujú kolegovia poslanci, je, aby sa zakázal predaj týchto kategórií zábavnej pyrotechniky, alebo, resp. aby sa obmedzil iba na obdobie od 28. decembra do 31. decembra, teda obdobie, obdobie tesne pred Silvestrom. A zároveň, aby sa zakázalo používanie týchto pyrotechnických výrobkov na obdobie Silvestra a Nového roku, teda dva dni, s tým, že obec môže všeobecne záväzným nariadením obmedziť aj nad rámec tohto zákazu, čo, predpokladám, znamená, že môže to ešte sprísniť a zakázať použitie pyrotechnických výrobkov aj počas týchto dvoch dní. A teda nákup mimo toho vymedzeného času tých posledných dní v roku je možný iba na základe povolenia obce, ktorá môže dať povolenie na použite pyrotechnických výrobkov aj mimo času tých dvoch dní Silvestra a Nového roku. No toto je to navrhované riešenie a teraz k tým problémom.
Tie problémy sú napríklad vynútiteľnosť a kontrola dodržiavania takýchto zákazov. Teraz nehovorím o zákaze predaja, ale hovorím o zákaze používania, používania pyrotechnických výrobkov. Mnohé obce a mestá majú, majú stanovený zákaz, že kedy sa, kedy nemožno používať pyrotechnické výrobky. V Bratislave dokonca bol, bol ten zákaz sprísnený tak, že vôbec nemožno používať pyrotechnické výrobky ani počas, počas silvestrovskej noci a Nového roku. Mestské zastupiteľstvo to schválilo a teda deklarovalo, že aký to bude prínos pre občanov a aký bude, ako budú občania a deti a psíkovia chránení počas silvestrovskej noci. No len čo sa stalo? Tí, ktorí ste boli počas silvestrovskej noci ostatnej v Bratislave, tak zrejme ste nepocítili, že by, že by tých delobuchov a ohňostrojov bolo nejako, nejako dramaticky menej. Čiže vynútiteľnosť a kontrolovateľnosť tohto zákazu je značne problematická, myslím teraz tú praktickú vynútiteľnosť. Samozrejme, že keď je niečo zakázané zákonom a zakázané nariadením, tak môže v tom byť rozdiel, ale v zásade ak zákonom to bude zakázané mimo Silvestra a, povedzme, na Silvestra to bude zakázané iba všeobecne záväzným nariadením, tak ten posun, posun nemusí nastať a teda naj, najmasívnejšie posúvanie teda používanie pyrotechniky nastáva práve počas silvestrovskej noci, keď to v niektorých mestách podľa zvukových a svetelných efektov vyzerá ako, ako na bojisku.
Čiže kladiem túto otázku, že ako to bude kontrolované, ako to bude, ako to bude vynucované a či sa to neminie trochu, trochu účelu, ak ten zákaz na bežný rok, keď, keď nie je celkom na dennom programe používanie pyrotechnických výrobkov a mimo neho, resp. iba na základe zákazu vo všeobecne záväznom nariadení je práve, sú práve, je teda tá najproblematickejšia noc, čiže, čiže Silvester alebo noc zo Silvestra na Nový rok.
A druhý okruh, okruh problémov súvisí s tým zákazom predaja pyrotechnických výrobkov s výnimkou obdobia 28. decembra až 31. decembra. Keď sa mestá snažia prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení zakazovať použitie pyrotechnických výrobkov v určitých časoch, pretože nemajú možnosť mestá zakázať predaj, to môže urobiť parlament prostredníctvom zákona, tak sa argumentovalo, že áno, presne toto je to, čo chýba, lebo kým to bude dostupné a kým sa pyrotechnické výrobky týchto kategórií F2 a F3 budú predávať, tak ten zákaz použitia nebude mať reálny efekt, lebo, lebo je to naozaj veľmi ťažko, ťažko skontrolovateľné.
Čiže toto by mohlo priniesť nejaké riešenie, aj keď, aj keď opäť, ak najväčší problém je silvestrovská noc, tak ak má možnosť si nakúpiť tri dni predtým, tak, tak zásadne ten problém, problém nerieši. Ale ďalší aspekt tohto problému je, že, že nemôžme zakázať ľuďom, aby si takéto výrobky nakupovali v zahraničí, v okolitých, v okolitých krajinách. Neviem, neviem, ako je možnosť, povedzme, aj nejakého zásielkového, zásielkového. Čiže, čiže áno sťažíme to niektorým, niektorým možno zabránime a odradíme týmto spôsobom od používania trebárs pyrotechnických výrobkov v priebehu roku. Ale opäť ak niekto, niekto veľmi chce, tak, a nebude to ani, že porušovanie alebo obchádzanie zákona, to zaobstaranie si. Lebo však máme voľný pohyb tovaru, tak prejdem, prejdem za hranice a teda navštívim takúto predajňu a kúpim si a donesiem si to. Ale to je všetko legálne. Nelegálne bude až použitie mimo toho, toho vymedzeného času.
Tu by som sa chcel ešte spýtať, to je skôr otázka ako, ako výhrada, či máte preskúmané aj dopady na, na predajcov takýchto výrobkov, lebo však uvádzate aj v dôvodovej správe, že schválenie zákona bude mať negatívny dopad na podnikateľské prostredie. Priznám sa, že ja nemám prehľad o tom, aké, aké predajne ponúkajú a teda, že či ponúkajú rozličný tovar a toto je len nejaký doplnkový sortiment, alebo sú predajne, ktoré sú špecializované na predaj pyrotechniky a teda nielen pyrotechniky tých kategórií, ktorých sa to nedotkne, čiže tej neškodnej F1 a tej pre profesionálov, nie pre bežnú verejnosť. A predpokladám, že sú predajne, ktoré, ktoré majú toto ako hlavný sortiment, teda tie dve kategórie F2 a F3. Majú na tom založené, založené podnikanie. A keď schválime tento zákon, tak v podstate skončia, lebo teda ťažko môže nejaký obchod fungovať tak, že bude predávať iba štyri dni do roka a teda prípadne mimo toho, iba keď niekto mu donesie povolenie od starostu.
No a tu by som sa dotkol alebo prešiel k tomu tretiemu problému, ktorý vidím v návrhu zákona, a to je práve tá možnosť výnimky, ktorú obec, teda v mene obce starosta môže vydať. Čiže používateľ pyrotechnického výrobku, ktorý chce použiť v inom čase ako v tých štyroch dňoch pyrotechnické výrobky na území obce, môže požiadať obec písomnou žiadosťou o súhlas s použitím pyrotechnických výrobkov. Teraz odhliadnem od toho, ako to bude v praxi vyzerať, že niekto si dá písomnú žiadosť, že chce hodiť tri delobuchy alebo že si chce na záhrade vystreliť desať svetlíc a ako starosta o tom bude, bude rozhodovať, však teda nejaké náležitosti tej žiadosti sú popísané aj v tom návrhu zákona, ale, ale teda, no, tá predstava mi príde taká mierne, mierne komická. Lebo nebavíme sa tu o ohňostroji na námestí Dunaja so salvami z diel, ale bavíme sa tu o tom, keď niekto si na nejakej súkromnej oslave chce niečo také použiť.
Ale nie je mi celkom jasné, že, že akým spôsobom bude o tom rozhodovať starosta, lebo vy tam aj priamo navrhujete, že vyňať konanie o takejto žiadosti zo správneho poriadku. Čiže nebude to žiadosť, žiadosť, o ktorej, o ktorej starosta rozhodne, rozhodne a potom bude sa možnosť proti tomu sa odvolať a toto rozhodnutie bude môcť mať, teda bude musieť mať nejaké náležitosti typu odôvodnenia a podobne. Ale na základe čoho bude ten, ten starosta rozhodovať, že požiada ma Janko, že si chce spraviť ohňostroj, a Janko mi je nesympatický, tak mu tú žiadosť odmietnem, a požiada ma Jožko a Jožko je fajn chalan, chodíme spolu do krčmy, tak Jožkovi to schválim. Lebo podľa toho, čo ste napísali, to je v zásade, v zásade možné a starosta alebo teda primátor môže rozhodovať úplne svojvoľne, nemusia, nemusia mať stanovené žiadne pravidlá, kritériá, podľa ktorých budú rozhodovať, nemusia svoje rozhodnutie nijako zdôvodniť, iba, iba, iba oznámia, ako rozhodli. Lebo nejdeme v režime, v režime správneho, správneho poriadku, takže otvárajú sa tam, otvárajú sa tam dvere k svojvoľnému rozhodovaniu starostov. A vlastne takéto rozhodnutie starostu je potom aj, aj predpokladom nielen preto, aby, aby si, aby si mohol dotyčný človek alebo teda firma, organizácia, ktokoľvek, zrealizovať použitie tých ohňostrojov alebo použitie pyrotechnických výrobkov, ale aj preto, aby si ich vôbec mohol kúpiť v inom období ako, ako, ako sú tie štyri dni posledné, posledné v roku. To zase tiež je praktický problém, že, že ako budú tie predajne fungovať, lebo teoreticky niekto môže dostať potvrdenie od starostu, že si môže urobiť dvakrát do mesiaca ohňostroj alebo raz za rok a teda, že či budú tie predajne fungovať aj mimo tých, mimo tých štyroch dní, ktoré, ktoré sú v zákone vymedzené, a budú len čakať, že či niekto nepríde s bumaškou od starostu.
Takže na záver by som, by som zhrnul tie problémové okruhy, ktoré, ktoré tam vidím. Jeden problém vidím v tom, ako sa to bude kontrolovať a vynucovať a v čom reálne nastane, nastane zlepšenie oproti, oproti súčasnému stavu, teda najmä s ohľadom na to, že Silvester, teda najhlučnejšie obdobie, je mimo zákazu, ktorý je obsiahnutý v návrhu zákona. Po druhé, aké to bude mať praktické dopady na podnikateľské prostredie, na, na predajne, ako potom vôbec, vôbec budú, budú fungovať. A po tretie, ten, ten praktický aspekt vydávania rozhodnutí na základe žiadosti o povolenie použitia pyrotechnických výrobkov tak, aby to nebolo úplne svojvoľné, ale malo to nejaké náležitosti, bolo to na základe nejakých kontrolovateľných, kontrolovateľných pravidiel, bolo to, bolo to nejako odôvodnené. A teda predpokladám, že máte k dispozícii aj legislatívu z tých krajín, na ktorú sa odvolávate, že tam je taká právna úprava, tak možno na niektoré z tých otázok, ktoré som položil, budete vedieť odpovedať aj na základe toho, ako to funguje v zahraničí.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.5.2018 o 10:23 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 10:38

Katarína Macháčková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcela poďakovať pánovi kolegovi, pánovi poslancovi Dostálovi za veľmi kvalitné vystúpenie. Ja ako primátorka sa teda tiež stretávam s týmito problémami a teda v samospráve, však aj predkladateľ. Pán poslanec Dostál veľmi dobre zhrnul a poukázal na tie problémy, ktoré naozaj s týmto zákonom sú a zostávajú aj po tejto navrhovanej zmene. Predovšetkým aj ja chcem zdôrazniť tú vymožiteľnosť práva, pretože keď k takému priestupku aj dôjde, tak pokiaľ tam prídu mestskí policajti, tak buď sa tam tí obyvatelia už, tí občania, ktorí to urobili, nenachádzajú alebo veľmi ťažko sa identifikujú. Takže naozaj by sa bolo treba zamyslieť nad tým, že ako toto zabezpečiť.
Ďalšia vec je, že presne aj u mňa vznikla tá otázka, že keď bude teda starosta povoľovať tie ohňostroje, tak ak ozaj povolí, kde si to tí ľudia potom kúpia, keď ten predaj nebude povolený, že vlastne kam tých ľudí smerujeme, že asi to je tiež taká otázka, ktorá zostáva nevyriešená.
A potom, aj keď teda ja sama som primátor a mohla by som v podstate teda svojvoľne rozhodovať, tiež si myslím, že by bolo treba dať určité limity, kedy ten orgán samosprávny, v tomto prípade primátor alebo starosta bude môcť povoliť, ja neviem, že to nebude v rozpore s niečím, alebo v nejakom teda rozsahu, akej techniky a kedy nie, aby naozaj tam bol určitý ten legislatívny rámec.
Ale určite inak je fajn a ja určite tento návrh zákona podporím, je dobre, že sa to rieši, len teda treba ešte doplniť tieto veci. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

17.5.2018 o 10:38 hod.

JUDr.

Katarína Macháčková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:40

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pani poslankyni Macháčkovej a teda som rád, že vidíme, vidíme veci podobne, aj keď teda dospievame asi k rozdielnym zákonom, lebo náš poslanecký klub v tejto podobe ten návrh nepodporí. Ale, ale naozaj tie problémy, ktoré tam sú, vyžadujú si nejaké odpovede a zrejme možno aj úpravy v druhom čítaní. A zvlášť ma teda zaujalo to, čo ste povedali o probléme vymožiteľnosti práva, lebo naozaj mnohé problémy, ktoré máme v reálnom živote, a teda nechcem teraz hovoriť o veľkej politike, aj tam to súvisí, mnohé, s vymožiteľnosťou práva a teda o korupcii a podobne, ale aj v úplne bežnom živote veci, ako, ako je rušenie nočného kľudu, prílišný hluk z prevádzok, častokrát nie sú vecou toho, že sú zlé nastavené pravidlá, ale že tie pravidlá nedokážeme vynucovať, že samospráva, mestská polícia, polícia nedokážu konať. Otázka je potom, že kde tie pravidlá sú nastavené tak, že sú ani nevynútiteľné, a kde, naopak, nejaká intenzívnejšia snaha orgánov, či už mestských alebo štátnych, by mohla zabezpečiť, že tie pravidlá, ktoré sú nastavené, či už zákonom alebo všeobecným záväzným nariadením, sa budú dodržiavať, budú sa kontrolovať a bude sa ich plnenie aj nejako efektívne vynucovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2018 o 10:40 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:42

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegyne a kolegovia, predkladatelia, chcem oceniť váš záujem o všedný život obyčajných ľudí. Naozaj popri rôznych konfrontačných, ideových sporoch tu máme úsilie poslancov napraviť dosť neúnosný stav. Ako komunálny poslanec, dlhoročný, absolútne rozumiem predkladateľa pána Antala a jeho kolegov, ktorí vnímajú, že pokusy samosprávy obmedziť obťažovanie, obťažovanie touto pyrotechnikou sú zatiaľ zväčša márne. Kolega Dostál už spomenul úsilie Bratislavy. V Bratislave je veľa solventných ľudí, ktorí si poriadajú aj vlastné súkromné ohňostroje, a, veru, ani zákaz, prakticky plošný zákaz na tom nič nezmenil. Ten ohňostroj trvá krátko, zdokumentovanie toho prečinu je diskutabilné, problematické, ľudia to nemôžu preukázať a neviem o tom, že by sa bolo prišlo k nejakému postihu.
Ja si v tomto prípade práve preto nemyslím, že je len problémom nejakých donucovacích nástrojov, pretože dobrá legislatíva, dobrý zákon by mal byť taký, že už tu na tomto mieste predkladateľ uvažuje o jeho uplatňovaní, pochopiteľne, a tým pádom aj o vynútiteľnosti. Zákony, ak by Národná rada prijímala zákony, ktoré znejú pekne, ktoré ľuďom sľubujú nejakú nový benefit, v tomto prípade povedzme nerušenie svojho súkromia a súkromného priestoru, neplašenie svojich detí alebo aj domácich zvierat, to je pekný benefit, ale v prípade že už teraz, keď ten zákon navrhujeme, je zreteľné, že vynútiť to nevieme a ten zákon ani nepredpokladá žiadne nástroje, ktoré by na tom niečo zmenili, tak, tak to môže vyznievať ako márne úsilie.
Obmedzenie predaja F3 a F4, F2 a F3 považujem za márne, pretože vášnivci, ktorí v tejto oblasti sa už vypestovali, vznikli nadšenci alebo zanietenci pyrotechniky, tak tí sa predzásobia, dovezú a naozaj, samozrejme, že internetovým obchodom úplne bez problémov zásobia celoročne a kedykoľvek. Keby nie z územia Slovenska, tak z územia Moravy alebo iných susedných krajín. Čiže čelíme naozaj na zdanlivej banalite celému radu otázok ako zabezpečovať občanom ochranu ich súkromného priestoru.
A ja by som tu chcel predkladateľovi aj z tohto miesta takto verejne navrhnúť, aby sme začali diskusiu, tí, ktorí žijeme s komunálnou politikou a ktorí vnímame tieto každodenné problémy ľudí, ktorí žijú v našich obciach a mestách, aby sme začali diskusiu o legislatívnej úprave pojmu, ktorému sa v Európe hovorí "obytné prostredie". Obytné prostredie nepoznajú naše zákony, nepoužíva sa tento pojem. Je to dedičstvo z čias, ako sa vtedy vzletne hovorilo, povedzme direktívne riadeného štátu, totalitného štátu, ktorý si nemienil obmedzovať právomoc posadiť nejaké zariadenie aj doprostred obytnej zóny, dať tam trafostanicu, ktorá vám celú noc bude bzučať, dať tam prevádzku, ktorá bude mať 24-hodinovú pracovnú dobu, alebo dať tam prevádzku, kde budú dochádzať kamióny. A stávalo sa to a toto je dedičstvo a trochu to berieme aj ako samozrejmosť, lebo sme sa do takého sveta zväčša narodili, že sa nad tým súkromím občanov, proste nad týmto súkromím občanov má moc niekto, nejaký úradník, ktorý mu môže to súkromie celkom zmeniť. Áno, najčastejšie sú zmeny územných plánov a výstavba nejakých budov, ale obťažovanie a zaťažovanie obytného prostredia rôznymi technickými prvkami a jeho ničenie exhalátmi, ale najčastejšie hlukom, je, je notoricky rozšírené a legislatíva ho ignoruje.
Navrhujem vám, pán Antal, bez ohľadu na osud tohoto zákona, ktorý zrejme máte v koalícii dohodnutý, a ja napokon sa s tým zámerom predkladaného zákona stotožňujem, len vám a tomu zákonu vyčítam, že v tých pravidlách, tak jak je to dnes stanovené v mestách, sa nám ho nepodarí postihnúť. Museli by sme kráčať smerom celkom iným a vytvoriť nejaké priestory, kde platí naozaj ochrana občana pred obťažujúcimi prvkami bez diskusie a trvalo, ktoré budú potom rešpektovať aj starostovia a primátori, a občan, ktorý si kúpi rodinný dom alebo byt v obytnej zóne si bude istý určitými zárukami, určitými istotami, že niektoré veci sa tam nikdy diať nebudú. V takomto rámci si viem predstaviť aj definovanie zákazu narušovania obytného prostredia aj s akýmisi postihmi a reálnou vynútiteľnosťou.
Znovu opakujem, že ak koalícia chce, mala by si uvedomiť, že v komunálnej oblasti už veci za tie roky neriešenia a len plátania problémov dospeli do situácie a všetci, čo ste v komunálnej politike, to viete, kedy počnúc mestskou políciou a končiac územným plánovaním, alebo hoci aj pyrotechnikou už de facto sa nedá zatvárať oči, že je potrebné revízia celého systému, celého vnímania komunálnej sféry, komunálnej politiky, urobiť jednu inventúru a urobiť nie už iba záplaty zákonov, ale celkom iný prístup, novší prístup k ochrane občanov v tom priestore a kvality ich obytného prostredia, ich životného prostredia v tom priestore, kde ľudia žijú.
Práve, práve tá nevynútiteľnosť, ktorú, sa obávam, že ani tento dobre myslený návrh neprinesie, tak tá ho odsudzuje, žiaľ, na jeden z tých pokusov vyriešiť problém iba, iba čiastkovými záplatami. Tak či tak oceňujem zámer predkladateľov z toho hľadiska, že vnímajú problémy, riešenie ale je zásadný pohľad na celý systém ochrany jednotlivca v priestore jeho obytného života, jeho každodenného sveta v obciach a mestách Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.5.2018 o 10:42 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:49

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Budem reagovať na kolegov. Ďakujem za vaše príspevky k tejto téme a v podstate tak ako som si to vyhodnotil, že vnímate rovnako tento problém a že niektorí aj oceňujete alebo teda, že si myslíte, že je potrebná táto právna úprava.
Aby som vysvetlil, filozofia tohto zákona, alebo to, čo je na Slovensku dnes. Nemáme obmedzené ničím používanie zábavnej pyrotechniky, ak teda nemyslíme všeobecne záväzné nariadenia, ktoré mnohé mestá majú prijaté, avšak vieme dobre, že všeobecné záväzné nariadenie ako norma nižšej právnej sily je svojím spôsobom, mnohí o nej ani netušia, z obyvateľov toho konkrétneho mesta, a zákon je predsa len trošku väčšia právna norma a ľudia, aspoň chcem veriť, že väčšina obyvateľov Slovenska si ctí a rešpektuje stále zákon, ktorý poznajú alebo by mali poznať.
Filozofia vychádza z toho, že dajme plošný zákaz používania vo väčšiu časť roka a teda aby sa len používala zábavná pyrotechnika v ten jeden jediný deň v roku. Pravdaže aj tu môže ešte mesto alebo obec všeobecne záväzným nariadením povedať, že ani cez Silvestra nie, čo už je zase svojím spôsobom pritiahnuté za vlasy, ale viem si to predstaviť niekde v chránenej krajinnej oblasti, kde je malá obec, a tak tak ďalej a tak tak ďalej. Čiže viem si to predstaviť. Ale rozdiel medzi tým, že sa bude používať len ten jeden deň a kupovať bude možné len po pár dní, je v tom, že ľudia na toho Silvestra sú na to nejako akoby nastavení, že teda tá zábavná pyrotechnika bude používaná, je používaná, a viem sa chrániť. Proste viem chrániť detí, viem chrániť svoje domáce zvieratá, atď., a väčšina sa to aj tak snaží aplikovať.
Čiže tá vynútiteľnosť tu bude a bude vždy, pokiaľ bude k dostaniu zábavná, alebo problém vynútiteľnosti bude, pokiaľ sa bude dať kúpiť zábavná pyrotechnika. Rozdiel je v tom, že dnes prídete do obchodu na začiatku novembra, čo ešte o Vianociach alebo teda o Silvestri ani nesnívame, a kúpite si, vo všetkých obchodoch od potravín cez veľkoobchody si kúpite, akú chcete zábavnú pyrotechniku a pravdaže to láka detí a najmä mládež, však si to kúpme a je to lacné a hrajme sa s tým, lebo pre nich je to zábava, že hádžu tú pyrotechniku už od pomaly novembra, kedy sa dá v podstate kúpiť.
Čiže tu ide o reguláciu používania, reguláciu predaja. A tá vynútiteľnosť alebo tá sankcionovanosť, áno, zostane aj naďalej svojím spôsobom problémom, avšak ak to bude niekto používať v novembri, tak väčšina obyvateľov bude vedieť, je to zákonom zakázané. To znamená, že keď niekto na mobilný telefón natočí človeka, čo to používa, už je to dôkazový prostriedok pre priestupkové konanie na obci, na meste. A to je ten rozdiel, že všeobecná vzdelanosť ľudí alebo teda všeobecná vedomosť ľudí v tom, že je zákaz, mnohých práve primä v tom, že budem svojím spôsobom bonzovať tých, ktorí tento zákaz akoby nerešpektujú.
Ja som presvedčený o tom, že dôjde k obmedzeniu obťažovania obyvateľov a teda aj zvierať, keď bude takáto právna úprava prijatá, preto lebo nie všetky budú teraz kupovať v novembri cez e-shopy a nepôjdem predsa do Česka, Maďarska a neviem, kde to je ešte akoby voľne predajné. A som presvedčený, že aj tam príde k regulácii. Čiže nebudeme teraz utekať všetci, aby sme si kúpili dve krabičky petárd a mohli od novembra hádzať. Toto si myslím, že tento zákon zabezpečí. Preto som povedal, bavme sa o tom, koľko dni sa to bude predávať.
Pravdaže, myslíme aj na obchodníkov a mali sme aj rokovanie s asociáciou, ktorá zastrešuje týchto. Tiež sa zhodujú v tom, že je v tom problém, zároveň poukazujú na problém e-shopov, akým spôsobom ten e-shop kontroluje, kontroluje, či som predal 18-ročnému alebo 21-ročnému, ale túto debatu sme mali presne, ak si pamätáte, aj pri hazardných hrách, že teda sú tu takéto, takéto problémy. A pravdaže asi na to bude musieť byť, bude asi reagovať aj legislatíva Európskej únie, lebo neni možné len tak, ak máme smernice, ktoré hovoria o niečom, sú e-shopy, ktoré keď si odkliknete, mám 18 plus a kúpim čokoľvek, viete. Takže na tomto princípe funguje.
Ale chcem povedať to, že si myslím, že väčšina ľudí bude rešpektovať takýto zákaz. A hlavne to, že sa to nebude dať kúpiť kdekoľvek a kedykoľvek, bude smerovať k tomu, že bude obmedzený predaj tejto pyrotechniky.
Čo sa týka, čiže čo, dopadov na predajcov, áno, vravíme, bude to mať určitý negatívny dopad. Neviem o tom, že by to boli akoby samostatné prevádzkové jednotky, ktoré by predávali po celú dobu, po celý rok iba túto pyrotechniku, skôr je to vždy doplnkový tovar popri niečom.
Čo sa týka toho súhlasu obce alebo súhlasu starostu. Mali sme aj túto debatu, akým spôsobom by to malo byť. Ak to dáte rozhodnutím a teda správnym konaním, tak pravdaže tam môže byť odvolanie a tak ďalej, ja to chcem, a teraz akým spôsobom by odvolací orgán postupoval. Áno, bude to vždy na subjektívnom posúdení starostu, primátora o tom, aká tá žiadosť je a hlavne čo bude v tej žiadosti napísané, kde to chcem robiť, teda oslavu nejakú alebo ja neviem čo, v akom čase to chcem robiť, a starosta má vyhodnotiť, či táto oslava alebo toto používanie zábavnej pyrotechniky nebude nejakým spôsobom nadmieru obťažovať ostatných obyvateľov obce. Ale bavme sa o tom možno, že si môžu prijať VZN-ka v tom, že za akých podmienok bude môcť byť udelený takýto súhlas. Preto vravím, že sú tu otvorené otázky, ten zákon nie je až tak komplikovaný, aby sa nedal aj v druhom čítaní vylepšiť, a očakávam aj takéto, takéto postrehy alebo teda návrhy od vás, kolegovia.
Myslím, že som zodpovedal. Áno, pán poslanec Budaj, to obytné prostredie alebo to, čo trápi starostov, primátorov, ja sa snažím to sem prenášať postupne v návrhoch zákonov a áno, tieto problémy, ktoré vnímate vy, vnímam aj ja, to znamená hluk z prevádzok a tak ďalej a tak ďalej, a musí sa, malo by sa nejakým spôsobom na to reagovať a môže to byť aj diskusia na pôde národnej, alebo mala by to byť diskusia na pôde Národnej rady. Myslím, že som odpovedal asi na, na všetky vaše otázky.
Chcem vás poprosiť preto o podporu a posunutie zákona do druhého čítania, kde ho môžme spoločne vylepšiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.5.2018 o 10:49 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:57

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som sa pýtala, či to bolo záverečné slovo predkladateľa, nakoľko som videla, že pán Budaj je prihlásený s faktickou poznámkou.
Takže ďakujem za možnosť vystúpiť ako spravodajkyňa. Ja veľmi pekne ďakujem za čulú diskusiu. Chcem oceniť aj vystúpenie pána Budaja, aj vystúpenie pána Dostála, ale chcem povedať jednu vec, že tento zákon ja nevnímam ako zákon, ktorý sa má prijímať vyslovene za účelom sankcionovania. Ako veľmi dobre viete, právne predpisy majú aj výchovný charakter a majú pôsobiť aj preventívne. A skôr toto vnímam, keď ste narážali napríklad na nariadenie hlavného mesta Bratislavy o tom, že sú zakázané tie ohňostroje, petardy a tak ďalej. Ja som tu bola minulý rok a respektíve na sklonku roka a videla som, že naozaj je menej tých ohňostrojov, menej tých výbuchov, menej tých petárd, aj keď možno ľudia ešte nie sú celkom, nie celkom vedia o tom, že tento zákaz existuje. Takže to je možno tá edukatívna úloha aj týchto právnych predpisov. A vieme veľmi dobre, že vynútiteľnosť práva je všade veľký problém. Je to veľký problém nielen pri nariadeniach, pri všeobecne... (Reakcia z pléna.) Vynútiteľnosť práva, vymožiteľnosť práva nie je veľký problém len pri všeobecne záväzných nariadeniach, ale aj pri zákonoch, a vieme o tomto probléme dokonca aj pri Trestnom zákone a nesmieme preto rezignovať na to, že keď vieme, že napríklad preukazovanie spáchania trestného činu je obtiažne, je to problematické, tak to z toho dôvodu len škrkneme z Trestného zákona. Práve toto nesmieme urobiť a musíme ďalej vzdelávať tú spoločnosť, ako by sa mala správať.
Takže ja ďakujem veľmi pekne každému, kto k tomuto návrhu vystúpil a chcem poprosiť, aby sme predmetný návrh zákona posunuli do druhého čítania. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.5.2018 o 10:57 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video