51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.10.2019 o 15:53 hod.

JUDr.

Katarína Macháčková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:45

Peter Kresák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, nebudem, samozrejme, dlho reagovať, pretože ja súhlasím s tými poznámkami, ktoré odzneli od všetkých troch kolegov. Možno akurát by som troška polemizoval s tou zložitosťou, ktorú spomenul kolega Dostál a čiastočne aj kolega Klus, tou zložitosťou toho systému, ktorý som hovoril. Myslím si, že pre bežného občana nie je absolútny problém pochopiť, že či je Jožo moja jednotka, Fero moja dvojka a Hanka moja trojka ako, ale dobre.
A k poslednému kolegovi Laurenčíkovi, má pravdu, áno, koalícia je pri moci, mohla to zmeniť. Ja môžem iba povedať, že som dvíhal svoj hlas proti zmene, ktorá prešla, a že som hovoril takisto nahlas o tej zmene, o ktorej si myslím, že by mala prejsť, no nebol som vyslyšený. Takže vidieť, aj v tej koalícii to niekedy nie je med lízať.
Iba toľko, ďakujem. (Povedané s pobavením.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2019 o 15:45 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:47

Jakub Nedoba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Dovoľte mi, aby som vám predstavil náš návrh novely zákona, ktorý predkladám spolu s kolegom Dostálom. Reaguje to na moju aktivistickú skúsenosť z komunálnej oblasti, ktorej sa venujem, ktorej som sa venoval v podstate osem rokov, štyri roky som bol mestským poslancom v zastupiteľstve v Senici a takisto v spolupráci s občianskym združením ZOMOS, ktoré niekedy vystupuje aj ako opozičné voči ZMOS-u, teda Združeniu miest a obcí Slovenska. Spolu s týmto občianskym združením som precestoval napríklad 26 obcí na Slovensku, z čoho vyšla publikácia, ktorá mapuje komunálne problémy v týchto obciach a takisto aj ponúka riešenia najmä v boji proti korupcii a podobne.
Táto novela vychádza teda zo skúseností mnohých občianskych aktivistov v týchto obciach, ktorí sa sťažovali, že primátori a starostovia, ale takisto aj zastupiteľstvo zneužívajú tú 30-dňovú lehotu, ktorá je odo dňa komunálnych volieb až asi do zvolania nového zastupiteľstva v novom zložení, tým, že starostovia, primátori podpisovali kadečo a takisto, že staré zastupiteľstvo, už keď boli navolení noví poslanci, sa zišlo v starom zložení a rozhodovalo napríklad o rozpočte obce alebo o VZN-kách, o dispozícii s majetkom. Chcem podotknúť, že hoci napríklad aj združenie ZOMOS vystupuje ako opozičné voči ZMOS-u, tak aj predstaviteľ, a to vrchný predstaviteľ, vtedajší podpredseda v roku 2014 pán Turčány zo ZMOS-u podporil ako keby tento náš zámer.
A za všetko by som vám chcel prečítať alebo uviesť príklady, ako sa toto 30-dňové kvórum zneužívalo v minulosti. V roku 2006 v obci Vinodol staré lojálne zastupiteľstvo zvolilo nezákonným spôsobom kontrolóra, hlavného kontrolóra bez riadneho výberového konania a bolo to zrejme preto, lebo starosta vedel, že cez nových by to neprešlo. V roku 2014 v meste Púchov sa schvaľovalo už po navolení nových poslancov zastupiteľstvo v starom zložení všeobecne záväzné nariadenie o strategickom majetku mesta. Argumentácia vtedajšieho odchádzajúceho primátora bola, že v každom volebnom období zasadalo končiace zastupiteľstvo ešte po voľbách a vždy prijímalo rozpočet. V stredu, tak ako vtedy uvádzal, budúci poslanci budú postupovať takým istým spôsobom, je to legitímne, legálne, tak ako to bolo v roku 2010, 2006 a 2002. Tam treba podotknúť, že, samozrejme, pán primátor odovzdával agendu v predošlých volebných obdobiach sám sebe.
Taktiež v roku 2014 v Turčianskych Tepliciach zastupiteľstvo v starom zložení schvaľovalo budúcoročný rozpočet. V roku 2014 v Nitre dokonca zastupiteľstvo v starom zložení prerokovalo výstavbu akvaparku, čiže tam je vidieť jasný investičný zámer, ktorý mal už nezvolený, neúspešný primátor v pláne, zmena daní z nehnuteľností a poplatkov za odvoz komunálneho odpadu a budúcoročný rozpočet.
V roku 2018 bolo takisto v Piešťanoch zamýšľané zasadnutie v starom zložení, avšak vtedy sa poslanci vzbúrili a neodsúhlasili si program zastupiteľstva, a tu sa malo rozhodovať o rôznych všeobecne záväzných nariadeniach, o budúcoročnom rozpočte a majetkových prevodoch. V súvislosti s uvedenými prípadmi, teda s tým Púchovom a s Turčianskymi Teplicami, sa vyjadril aj vtedajší výkonný podpredseda ZMOS-u pán Jozef Turčány. Ak majú staré zastupiteľstvá prijímať rozhodnutia, ktoré by mali zásadný vplyv na život mesta do budúcnosti, tu je to viac o etike. O týchto veciach by mali rozhodovať tí, čo boli zvolení ako noví.
Taktiež ešte v súvislosti s touto navrhovanou novelou ide ruka v ruke aj schvaľovanie preplácania nevyčerpanej dovolenky starému primátorovi alebo starostovi, týmto by sa preniesla táto kompetencia na nových poslancov, ktorým to právom patrí. Čiže z uvedeného, čo som povedal, je zrejmé, že nejde o nejaký, o nejakú deštrukčnú novelu ani o ad hoc sťažovanie podmienok samosprávam v prechodnom období, ide o vloženie jedného, jednej vety do zákona, respektíve dvoch, keďže novela rieši tak ako komunálnu oblasť, tak aj krajskú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2019 o 15:47 hod.

Mgr.

Jakub Nedoba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:53

Katarína Macháčková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona o obecnom zriadení a o samospráve vyšších územných celkov (tlač 1733). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby zákon prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.10.2019 o 15:53 hod.

JUDr.

Katarína Macháčková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:55

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som aj ja povedal pár slov k návrhu novely zákona alebo teda dvoch zákonov, ktoré predkladáme spolu s pánom poslancom Jakubom Nedobom. Je to jeho iniciatíva. Je to prvý návrh, ktorý ako novozvolený poslanec predkladá. Keď s tým nápadom prišiel, tak ja som sa k nemu hneď pripojil, pretože je to téma, ktorá je blízka aj mne. Je blízka z hľadiska toho, že tiež sa venujem samospráve, tiež som členom Združenia občanov miest a obcí Slovenska, ktoré na podobné prípady už viackrát narazilo a poukázalo na ne, teda že prebehnú v samospráve voľby a následne sa stane niečo dôležité, je schválený rozpočet, je schválená zmluva, ktorá zaväzuje samosprávu na plnenia v období niekoľkých, niekoľkých rokov, predáva sa majetok, volí sa hlavný kontrolór, rozdeľujú sa odmeny a podobne.
Ale tá téma mi je blízka aj špecificky, pretože Občianska konzervatívna strana, ktorej som členom a predsedom, ešte v roku 2010 prišla s iniciatívou prijať, nazvali sme to zákon proti povolebnej zlodejine. Vtedy sme vychádzali z informácií o tom, že po voľbách, po parlamentných voľbách 2010 aké všelijaké zmluvy boli na ministerstvách a ďalších štátnych inštitúciách a organizáciách uzatvárané, a boli vážne pochybnosti, že tie zmluvy sú uzatvárané za podmienok nevýhodných pre štát a že odchádzajúca vládna garnitúra, ktorá vie, že odchádza, sa nimi nejakým spôsobom snažila, snažila zabezpečiť, a teda, a teda robili, robili niečo, čo keby spravili pred voľbami, vyšlo by to najavo, tak by voliči mali možnosť zvážiť, že toto robí, toto robia predstavitelia tej garnitúry, a podľa toho to prípadne aj zohľadniť vo voľbách. Keď už to urobia po voľbách, po prehratých voľbách pre vládnu garnitúru, tak sa s tým prakticky nedá nič robiť.
Chceli sme prijať legislatívnu úpravu, ktorá by zabránila uzatváraniu nevýhodných zmlúv a ďalšiemu poškodzovaniu záujmov štátu politickou garnitúrou, ktorá prehrala voľby; alebo teda, samozrejme, že v tom zákone by sa to nedalo takto napísať, aj ktorá by vyhrala voľby, proste po voľbách, mal by zákon, ktorý by ministerstvám a nimi kontrolovaným inštitúciám a organizáciám a firmám zakázal v období tesne pred voľbami, lebo však niektoré veci sa dali a ešte aj stále dajú robiť aj na tajnáša, aj keď už tu máme od tých čias aj povinné zverejňovanie zmlúv, takže, samozrejme, že už je to dnes komplikovanejšie, až do nástupu by sa zakázalo, až do nástupu novej vlády predávať a prenajímať majetok, uzatvárať zmluvy o dodávkach tovaru a služieb a prác a ďalšie zmluvy týkajúce sa nakladania s majetkom štátu a s verejnými financiami, pri ktorých by mohol byť poškodený záujem štátu. Rovnaké obmedzenia alebo podobné obmedzenia sme chceli zaviesť aj na regionálnu samosprávu a na obecnú samosprávu.
Návrh zákona, s ktorým pred chvíľou vystúpil kolega Jakub Nedoba, sa týka iba toho aspektu samosprávy, obecnej samosprávy a regionálnej samosprávy, kde je to svojím spôsobom, tento problém, ešte vypuklejší. Pretože keď niečo robí vládna garnitúra na celoštátnej úrovni, tak obvykle je to viditeľné, obvykle si to všimnú celoštátne médiá, kritizujú, kritizujú za to a aj keď ide o prípady, že predchádzajúca vládna garnitúra s hanbou odchádza, tak obvykle je to situácia, že pomýšľa aj na svoju reputáciu povedzme o štyri roky, keď nejaké zlodejiny robí, tak sa ich snaží robiť skôr skrytou formou. Kdežto v obciach a mestách niekedy pre tú garnitúru, ktorá odchádza, je to už zjavne definitívny koniec, že ani nepomýšľa na to, že by sa niekedy, niekedy vrátila.
A je tam jedno špecifikum, čo sa týka parlamentu, resp. zastupiteľstva. Mandát poslancov Národnej rady končí voľbami. A teda keď sa najbližšie po voľbách zíde parlament, tak sa zíde parlament v novom zložení. Mandát poslancov zastupiteľstiev končí až ujatím sa funkcie nového zastupiteľstva, a teda zložením sľubu novozvolených poslancov, kde je 30-dňová lehota, počas ktorej starosta alebo primátor majú povinnosť zvolať nové zastupiteľstvo, na ktorom, na ktorom zložia sľub novozvolení poslanci aj novozvolený starosta a primátor. Ale dovtedy mu v zásade nič nebráni, aby zvolal jedno alebo prípadne aj viac zastupiteľstiev, zastupiteľstiev, a to zastupiteľstvo môže prijímať aj veľmi dôležité, dôležité rozhodnutia.
Takže my navrhujeme, aby v období od vykonania volieb do obecného zastupiteľstva do ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva – toho nového – sa nemohlo uskutočniť zasadnutie obecného zastupiteľstva zloženého z poslancov zvolených v predchádzajúcom volebnom období. Lebo nevidíme na to vecný dôvod.
Odporcovia takejto úpravy alebo, alebo tí, ktorí obhajujú súčasný stav proti kritike, hovoria, že no, ale veď staré zastupiteľstvo je logické, aby schválilo, schválilo rozpočet, keďže, keďže tí starí poslanci sa vyznajú a tí noví sa potrebujú častokrát iba zorientovať. A termín komunálnych aj krajských volieb je u nás stanovený tak, že krátko po nich alebo dokonca niekedy aj pred nimi je potrebné prijať rozpočet. Tak na túto kritiku môže byť veľmi jednoduchá odpoveď. Pokiaľ má dosluhujúci starosta, primátor, župan a dosluhujúce zastupiteľstvo pocit, že je potrebné, aby ono, to staré zastupiteľstvo, schválilo rozpočet aj na nasledujúci kalendárny rok, vôbec nič nebráni tomu zastupiteľstvu, aby bol rozpočet schválený ešte pred termínom volieb. Môže byť pokojne začiatkom novembra schválený rozpočet, ale potom voliči vedia, aký rozpočet, aký rozpočet bol schválený, a ak sú tam nejaké míny, ak sú tam nejaké problémy, tak to voliči budú vedieť. Ak to nestihne zastupiteľstvo, tak potom, bohužiaľ, buď bude fungovať samospráva nejaký čas v provizóriu, alebo sa treba spoľahnúť na to, že do konca roka dokáže schváliť rozpočet na budúci kalendárny rok aj nové zastupiteľstvo.
Keby sme si skúsili premietnuť túto situáciu do celoštátnej úrovne a na úroveň, na úroveň parlamentu, tak ak by prebehli voľby, tie voľby by dopadli tak, že sa zmenia politické pomery a bolo by trebárs na predsedovi Národnej rady, kedy zvolá tých novozvolených poslancov a dovtedy by ešte mohol zopárkrát zvolať Národnú radu v starom zložení a tá by ešte prípadne mohla dokonca v skrátenom legislatívnom konaní ešte zopár zákonov, zákonov prijať, tak pravdepodobne by sme takúto možnosť považovali za značne absurdnú. Na úrovni komunálnej aj regionálnej samosprávy takáto možnosť existuje, dlhodobo existuje a nevravím, že všade, ale v niektorých prípadoch sa aj zneužíva.
Účelom nášho návrhu je, aby sme dostali stav do normálu. Teda nehovoríme, že mandát, mandát poslancov zaniká zvolením nových alebo termínom konania volieb, ale že ak sa má zísť po voľbách zastupiteľstvo, tak sa už má zísť v novom zložení.
To je asi všetko, čo by som chcel k tomu povedať, a ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2019 o 15:55 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:05

Jakub Nedoba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, Ondrej, že si spomenul aj tie argumenty, že ohľadom schvaľovania rozpočtu, lebo vyplýva to z toho nešťastného dátumu, kedy sa krajské a komunálne voľby konajú, teda je v strede novembra a, samozrejme, že to tam bude vždy hroziť, pokiaľ sa dátum konania volieb nezmení. Ale takisto je to, táto naša novela zákona, väčšou motiváciou pre týchto odchádzajúcich starostov a primátorov, aby to ustanovujúce zastupiteľstvo zvolali čím skôr. Lebo teraz to bolo mnohokrát naťahované, niektorí aj prepásli tých 30 dní na odovzdanie úradu a bolo ich ťažko odtiaľ dostať. Tak táto novela je aj takou prevenciou.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2019 o 16:05 hod.

Mgr.

Jakub Nedoba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:06

Juraj Soboňa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Chcel by som reagovať na vystúpenie pána Dostála. Mám viacej takých pripomienok. Samozrejme, že súhlasím v tom s vami, že naozaj tie právomoci by sa nemali zneužívať na konci volebného obdobia. Avšak tak, ako to už v pléne bolo povedané, poväčšinou, napríklad posledné komunálne voľby sa konali 10. novembra, viete dobre, že treba na mestách a obciach prijímať VZN-ká, tie zákony obce, podľa ktorého sa riadia tieto obce. Taká situácia keby bola, že vlastne zas voľby sú desiateho, do 30 dní treba zvolať a to nové zastupiteľstvo v akej kvalite, hodnote pripraví tie VZN-ká, keď väčšinou tvrdíte, budú noví poslanci, treba dať šancu novým ľuďom, treba 30 dní, aby bolo zverejnené na stránke obce a, samozrejme, musí byť do 15. decembra schválené. To si vôbec neviem predstaviť.
Ďalej na vašu vetu, že môže byť schválený rozpočet aj v novembri. Kolega, no pracujete v samospráve. Viete dobre, že väčšina samospráv čaká na štátny rozpočet a pripravujeme sa, je to živý mechanizmus. A hovoríte, že by malo schvaľovať už nové zastupiteľstvo, nový štatutár budúcoročný rozpočet predkladať. Viete dobre, že je to živý mechanizmus. A pokiaľ príde aj k zmene štatutára alebo poslancov, je vždy dostatok priestoru zmenami, v novom roku urobiť tieto zmeny tak, ako si želajú novozvolení poslanci.
No a určite urobiť nejaké také, ako ste uviedli tieto prípady, Púchov, Turčianske Teplice, hovorím, nemalo by sa to stávať. Avšak myslím si, že tí ľudia žijú, dennodenne sa stretávajú s tými občanmi a kto urobí takéto veci, myslím si, že sa zodpovedá... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2019 o 16:06 hod.

Ing.

Juraj Soboňa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:08

Peter Kresák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja mám iba jednu takú možno kacírsku otázku na predkladateľov. Ústava v čl. 69, čo určite viete, v druhom odseku hovorí o tom, že obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci, ktorí sú volení na štvorročné volebné obdobie. A v tej časti vášho návrhu, ktorá sa zmieňuje práve o zastupiteľstve a o tom, že vlastne nemôže byť zvolané odo dňa, keď sa konali voľby, lebo po voľbách, tak či v prípade, že tie voľby sú vyhlásené ešte v rámci toho volebného obdobia štvorročného, čo asi obyčajne bývajú, či nemáte pocit, že by toto ustanovenie nejakým spôsobom kolidovalo s tým článkom 69 odsek 2. Preto sa iba skôr pýtam, či by nebolo možné ísť tou druhou cestou, ktorá by legislatívne ošetrila tú situáciu tak, že by sa povedalo, že teda to volebné obdobie končí, končí voľbami, ako je to v prípade Národnej rady, ako ste to zmieňovali.
Samozrejme, v tej druhej časti, kde sa hovorí o tom alebo kde navrhujete tie obmedzenia pre isté úkony primátorov a starostov, tak tam by som nijaký problém nevidel. A rozumiem úplne vecne, k čomu sledujete. Len v tom prípade toho obecného zastupiteľstva a vlastne zákazu, aby pracovalo počas funkčného obdobia, to mám trošku obavu, či by to nenarazilo na tie ústavné mantinely.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2019 o 16:08 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:09

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za reakcie. Začnem odzadu.
Pán poslanec Kresák, my sme na tento problém narazili. Samozrejme, že z toho dôvodu sme ani tam nedávali, že končí mandát poslancom voľbami, lebo tam by sme sa mohli dostať do rozporu s ústavou, a teda ak by sa to malo riešiť tým spôsobom, ako ste povedali, tak zrejme by bolo potrebné upraviť to aj v ústave, nielen v zákone. To nebola, nebola naša ambícia. Myslím si, že ale nie je tam ústavný problém, lebo dnes môže teoreticky tri dni alebo štyri dni po voľbách byť zvolané, zvolané nové zastupiteľstvo, a teda tým skončí to staré a potom o štyri roky to môže odchádzajúci starosta naťahovať o ďalšie, teda o ten mesiac. Čiže tí, tí sa ujmú neskôr, o mesiac po voľbách, a potom zase o štyri roky to môže byť, môže byť o štyri dni po voľbách, čiže zase budú, budú akoby kratšie tí ďalší poslanci. Čiže presné štyri roky to nikdy nie je. Teda nikdy, málo, málokedy to je, lebo tie ustanovujúce zastupiteľstvá sú zvolávané podľa rozhodnutia starostu alebo primátora a sú zvolávané v rôznom čase.
Pán poslanec Soboňa, no áno, no my sa snažíme ošetriť tie prípady, ktoré ale reálne nastali, ktoré my sme si nevymysleli. Naozaj došlo, došlo k prípadom, keď, keď starosta odchádzajúci alebo odchádzajúce zastupiteľstvo urobili nejaké veci, ktoré by si nedovolili urobiť mesiac pred voľbami, lebo by vedeli, že by im to voliči zrátali, ale v priebehu dvoch týždňov alebo mesiaca po voľbách si to dovolili urobiť, lebo vedeli, že už skončili a že zrejme už nikdy, nikdy sa na samospráve podieľať nebudú, no tak si to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2019 o 16:09 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:12

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Ctené, ctená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, dovoľte aj mne vystúpiť k tomuto bodu tohto návrhu zákona. Možno tak symbolicky, vidím tu určitú takú ako aj kontinuitu, alebo takú následnosť príčiny, dôsledku. To znamená, najprv sme mali pred chvíľou návrh zákona, ktorý je, riešil opravu z jednokolovej na dvojkolovú voľbu, teraz tu máme zase, čo sa stane, ak voľby pre niekoho dopadnú tak, ako asi nečakal, že dopadnú.
Čiže tento návrh zákona ja osobne vnímam ako riešenie negatívnych javov, ktoré tu máme. To znamená, že ako aj pán predkladateľ, v podstate obidvaja predkladatelia to spomínali, máme tu konkrétne príklady, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. To znamená, že nie je to niečo, čo sa nedeje. Bavíme sa teda v hypotetickej rovine, bavíme sa o skutočných prípadoch a spoliehať sa na to, že to niekomu zráta, že sa ľudia medzi sebou navzájom poznajú, to je síce pekné a môžeme sa takto tu hore v tomto parlamente utešovať medzi sebou, ale častokrát už ten dopad tej spravodlivosti akosi k nemu nedochádza. To je ten asi základný problém. A problém je aj v tom, že nie všetky prípady sa aj dostatočne zverejnia, nie, častokrát ostanú aj skryté.
Ja osobne vnímam tento návrh zákona aj ako prostriedok, aby sa zabránilo aj zámernému vytváraniu akéhosi mínového poľa. Lebo toto je, sa skutočne aj deje. Mal som takéto konkrétne podnety od mnohých mojich známych, ktorí prebrali agendu, to znamená, podarilo sa im uskutočniť zmenu vo svojej obci alebo meste a to, čo našli, to bola jedna katastrofa, čo sa týka rôznych zmlúv. V niektorých prípadoch dokonca až taká katastrofa, že to viedlo k tomu, že to nakoniec vzdali. Vzdali sa funkcie, pretože či si to uvedomujeme, alebo neuvedomujeme, máme naozaj v tých samosprávach obrovské množstvo problémov, ktoré vyplýva nielen z neznalosti častokrát tej právnej, niekedy aj tej ekonomickej, bohužiaľ, ale vyplýva to aj z toho, že chýba nám tu ten ťah na bránku, aby sme dokázali dostať ľudí, ktorí v tej komunálnej politike pôsobia a špekulovali tam dlhé roky, aby jednoducho mali sme na nich také páky a jednoducho vedeli ich dostať pred tvár spravodlivosti a aby jednoducho tá spravodlivosť aj nastala. To znamená, že ak niekto účelovo uzatvára takéto druhy zmlúv, zmlúv, ktoré sa ani nedajú vypovedať, sú napísané takým spôsobom, aby sa vôbec nedali vypovedať, jednoducho nájdime prostriedky.
Ak sa toto konkrétne riešenie niekomu nepozdáva, nech sa páči, nech príde s niečím iným. Ale netvárme sa, že tieto problémy nemáme, že sa tu skrátka nevytvára priestor v tom medziobdobí, v tom medzivládí, aby jednoducho k takémuto stavu dochádzalo.
Pán kolega Dostál určite pozná prípad obce Čierne Pole. Áno, ťažko ste si vzdychli, ja tiež, a takto by sme mohli ísť zaradom a hovoriť aj o konkrétnych prípadoch obcí a často aj miest, kde prišli po tej zmene a našli niečo strašné. Ako bol by som tu asi veľmi dlho, keby som mal hovoriť podrobnosti. Ale z tohto miesta chcem naozaj požiadať aj tých ostatných, ktorí zvažujú, či takéto riešenie je najideálnejšie, že je to riešenie tohto stavu, ktorý tu, bohužiaľ, vznikol. A pokiaľ máme negatívne skúsenosti o zneužívaní, o zneužívaní moci, ktorá mi bola odňatá, keďže som skončil v tej funkcii a snažím ešte sa z toho vyťažiť, čo sa dá, tak prijmime obranný mechanizmus, aby k tomu nemohlo dôjsť.
Preto z tohto miesta tiež žiadam o podporu pre tento návrh zákona. Myslím si, že je aj odborne spracovaný, aj dobre odôvodnený v dôvodovej správe. Kto ju nečítal, nech si ju poriadne prečíta. A verím, že urobíte konkrétny krok, ktorým uľahčíte život v obciach a mestách a zároveň zabránite tomu, aby rôzne druhy špekulantov, kde im prišli na ich hru a sa s nimi rozlúčili, mali ešte nejaké možnosti na záver tej svojej epochy si pomôcť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2019 o 16:12 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:17

Juraj Soboňa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Sopko, ja by som chcel poukázať, že áno, sú také prípady. Boli tu aj konkrétne menované, kde možno došlo k zneužitiu právomocí verejného činiteľa a kde sa na poslednú chvíľu prijímali takéto veci a volili sa hlavne kontrolóri alebo tzv. zlaté padáky, ako je spomínané v dôvodovej správe. Len si uvedomte, že 2 927 samospráv je na Slovensku a nemôžte takto celoplošne to zobrať, že na základe tých skúseností, a hovorím, nie sú to stovky alebo v stovkách tieto prípady, sú to ojedinelé prípady, kde sa tieto, tieto konkrétne prípady stali. Samozrejme, že ja to tiež odsudzujem, ale nemôžte na základe toho pristupovať k tomu, že sa zmení celý zákon.
Ja vám poviem aj opačný príklad. Naozaj je katastrofa, keď príde tzv. dlho očakávaná zmena, keď nahradia štatutára alebo poslancov nová garnitúra. A ja vám poviem aj konkrétne, v komunálnych voľbách 2018 prišla nová garnitúra do určitej samosprávy a je to hotová katastrofa, ako vládnu po pol roku, po desiatich mesiacoch, a zbadali to aj občania. Samozrejme, že ten odpočet sa bude dávať o štyri roky a to, čo kritizovali, ho, robia to oveľa horšie a ľudia sa spamätávajú, že koho vlastne zvolili. Takže existujú aj opačné prípady, nielen teda tá dlho očakávaná zmena, ako, ako to teda nazývate.
Takže nebral by som tú kritiku celoplošne, pretože naozaj existujú i zodpovední starostovia a primátori, aj tí, ktorí odchádzajú, správajú sa zodpovedne voči svojim voličom, pretože oni žijú v tej komunite a ja si myslím, že tí občania denno-denne ich stretávajú, tak ako som už spomenul.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2019 o 16:17 hod.

Ing.

Juraj Soboňa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video