15. schôdza

13.10.2020 - 14.10.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 15:04 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:51

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Panie poslankyne, páni poslanci, ja absolútne rozumiem potrebe čo najviac diskutovať o právnych normách a naozaj verím tomu, že diskusia vždy prináša kvalitnejší výsledok. Absolútne v tomto máme zhodu.
Súčasne je pravdou, a nakoniec to povedal aj pán poslanec Fico, že boli tu vznesené námietky. Áno, boli. Námietky boli vznesené k právnej forme a to práve rieši táto právna úprava. A ja chápem a rozumiem, že to nie je len o riešení právnej formy, ale je to riešenie aj iných vecí, tak ako namiesto toho, aby sme sa tu teraz prekárali, sadnime si a riešme teda tú podstatu tejto právnej úpravy, lebo toto je zbytočný čas, ktorý tu, ktorý tu zabíjame. Nakoniec sme sa zhodli spoločne na tom, že tá právna forma, ktorú vnáša táto nová právna úprava, vám dáva zmysel. Proste to prináša tú právnu istotu, tú pridateľnosť, tú formu.
Absolútne sa ale nezhodujem s tým, čo povedal pán poslanec Fico, že z nepráva ideme robiť právo. Tu nemáme zatiaľ výsledok, ktorý by bol právne záväzný, ktorý by hovoril o tom, že tie opatrenia, ktoré boli vydané, že by boli, že by to bolo právne záväzné rozhodnutie, z ktorého vyplýva, že by mali byť zrušené alebo v tomto momente, že sú v nesúlade s ústavou. Takéto právne záväzné rozhodnutia nepoznám.
My ho chceme práveže napraviť. My chceme dať priestor hlavnému hygienikovi, aby tie nové opatrenia, ktoré, ktoré vlastne preňho, on je teraz v časovej núdzi, aby vydal. Aby ich vydal už v novej právnej forme, ktorú prináša táto právna úprava. O to tu ide. Ako v tom je ten časový stres, ktorý vnímame, že by bolo dobré čo najskôr zobrať do úvahy a s ohľadom na to naozaj, naozaj prijať túto právnu úpravu a dať mu možnosť, aby mohol vydať tie opatrenia už v tejto právnej forme, to, čo ponúka táto právna úprava.
A prečo sme s tým neprišli skôr? Pán poslanec Fico, kľudne ste s tým mohli prísť skôr. Už v marci aj predtým. Mohli ste s tým prísť, mohla s tým prísť už predtým vláda, však už čelila situácii korony. My tomu čelíme teraz. Čelíme námietkam, ktoré tu sú a chceme to riešiť.
A podľa mňa je absolútne v poriadku, že sa tým zaoberá a bude zaoberať Ústavný súd. Veď preto ho máme. Je to inštitúcia, ktorá rieši otázky, ktoré súvisia s otázkou ústavy, súladu s ústavou, základných práv a slobôd. Ja sa vôbec nebojím žiadnym ďalším návrhom, ktorý by išli na Ústavný súd, a budeme sa snažiť zlepšiť všetko, čo prináša. My čelíme tomu, že je korona. Čelíme tomu, že je tu takáto pandémia, čelíme opatreniam, ktoré je potrebné prijať riadne a včas, a nesieme za to celú zodpovednosť. Zodpovednosť, ktorú nesie táto vláda. Prijímame opatrenia na to, aby mohol hlavný hygienik konať, aby mohol konať minister zdravotníctva.
A teraz prosím, aby sme naozaj maximálne využili tento čas na prácu, ktorú treba, a skvalitnili tento návrh. Ja vás prosím, tak ak máme zhodu v tom, že právna forma je naozaj to, čo je dobré a čo prináša táto právna úprava, tak sa, prosím, sústreďme na to ostatné, čo je v tej právnej úprave. A prosím, aby sme naozaj odborne si k tomu sadli a využili ten priestor a čas. Pretože môžeme si povedať, že o týždeň alebo o dva, ale keď budeme namiesto týchto prekáračiek a využívania tohto priestoru na to, či máme niečo zatvoriť alebo nezatvoriť, sa naozaj venovali tomu, čo prináša právna úprava, tak sme sa mohli posunúť už v tej právnej úprave ďalej. Mohli sme to naozaj využiť na to, na čo teraz máme.
Mňa vôbec neteší, že zatvárame nejaké prevádzky, nikoho z nás to tu neteší. Ale určite musíme pozerať predsa aj na to, čo sú schopné naše zdravotnícke zariadenia, čo sme spôsobili my, poskytnúť ľuďom a chrániť ich. Táto právna úprava je aj o práve na život. To, to prináša. Prináša možnosť, ako rozhodovať, ako, ako urobiť opatrenia na to, aby sme chránili našich ľudí. O toto tu ide. Tak ja vás prosím, využime naozaj maximálne náš čas, naše kapacity odborné k tomu, aby sme zlepšili tú právnu úpravu.
A čo sa týka práva, nepráva, to táto právna úprava prináša. O tom sú tie prechodné ustanovenia. O tom je tých 15 dní, aby sme dali priestor hlavnému hygienikovi tie opatrenia, ktoré má, dať do súladu s touto právnou úpravou. Chceme to robiť lepšie. Počúvame, čo nám hovoria iné orgány ochrany práva. Chceme to robiť lepšie. Čelíme tomu, čo je, najlepšie, ako vieme. Ja netvrdím, že to robíme všetko správne, snažíme sa to robiť čo najlepšie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2020 o 14:51 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:58

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani ministerka, tu nie sú žiadne prekáračky o tom, že či bolo treba, alebo nebolo treba zatvoriť nejaké reštaurácie alebo bary, to tu nikto nespochybňuje.
A chcem vás naozaj požiadať, aby ste sa dotýkali problémových vecí a nie tých, s ktorými súhlasíme. My jasne hovoríme, že si vieme predstaviť ako dobrý pokus to, že do budúcnosti sa všetky tieto opatrenia budú nazývať vyhlášky a že sa budú zverejňovať vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. S tým nemáme zásadný problém, ale to som povedal vo svojom vystúpení veľmi jasne, nechápem, prečo tento tón na našu adresu, adresu SMER-u.
Nám vadí niečo iné. Vadí to, že idete ako keby opraviť neopraviteľnú vec. Boli prijaté rozhodnutia, ktoré zasiahli do základných ľudských práv v rozpore so zákonom. Tieto rozhodnutia aj samotná Generálna prokuratúra označila za rozhodnutia, ktoré prijal orgán, ktorý na to nemal právomoc, formou, ktorá neexistovala. A my vás varujeme pred množstvom rôznych podaní, ktoré môžu z tohto titulu vzniknúť, pretože vyvoláva to vážne ústavnoprávne otázky.
Ak dovolíte, pani ministerka, tak si dovolíme mať iný názor, ako máte vy. Jednoducho si myslíme, že nemôžte takto retroaktívne vyriešiť problém, ktorý tu vznikol za niekoľko mesiacov. To je celé. Ak by ste ma pozorne počúvali, čo som hovoril, neboli tu žiadne prekáračky o reštauráciách, nehovoril som o budúcnosti, hovoril som vyslovene o minulosti a hovoril som o elementárnych chybách. Ako sa môže stať, že príde vládny návrh zákona a nie sú tam ani poznámky pod čiarou? Ako je možné, že ideme tak zásadné ustanovenie, ako je povinné očkovanie, zrazu vyraďovať z tohto návrhu? Ako je možné, že tu je celý rad ďalších ustanovení, o ktorých nevieme, či sú alebo nie sú v súlade? Čo je na tom zlé, keď opozícia povie, vráťme to vláde na dopracovanie? Máte tam stovky právnikov, máte kvalifikované tímy.
Dajte do Národnej rady poriadny návrh zákona. Ak s ním nebudeme ideologicky súhlasiť, v poriadku, ale my s ním vecne nemôžeme súhlasiť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 14:58 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:00

Maroš Kondrót

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:01

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani ministerka, ja budem reagovať na vaše slová, kde ste hovorili, že vás neteší, že sa zatvárajú prevádzky. Ani nás to neteší, keď ich zatvárate. Ale podľa akého kľúča ich zatvárate? My by sme radi vedeli to. Že vás to neteší, je pekné, ale mohli by ste nám povedať, že podľa akého kľúča sa tie prevádzky zatvárajú. K tej časti by som rád, keby ste vedeli odpovedať. Lebo ja neviem reštaurácia a fitnescentrá, fitnescentrá môžu mať určitý počet štvorcov, môže tam určitý počet ľudí chodiť, ale vôbec sa tam nepíše o kaderníctvach, holičstve, kozmetike, tetovacích štúdiách a podobne.
Akým kľúčom ste vybrali napríklad tieto prevádzky, ktoré teraz chcete zavrieť? Tým, že my nemôžme dostať tie informácie a tie dáta alebo aj vďaka koaličným poslancom, ktorí schválili, že to nedostaneme, tak my nevieme kvalifikovane narábať alebo sa rozhodnúť, lebo nemáme sa podľa čoho. Nemáme tie dáta, tie nám chýbajú. A veriť vám po toľkých klamstvách, čo ste nám spravili? Ako to je ťažké.
A bez rúška, samozrejme, pani ministerka. Vám nevadí, nemusíte mať, ste ministerka.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 15:01 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:03

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani ministerka, povedali ste, že doterajšie akty, ktoré vydal, alebo opatrenia, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva sú v poriadku, resp. nie je jasné, či boli vydané v súlade, alebo neboli v súlade s právom. No tak keď ste presvedčení o tom, že, že boli vydané v súlade s právom a sú v poriadku, tak potom nechápem, načo vlastne robíme túto zmenu, túto novelu zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Potom máme čas a môžeme to riešiť ďalšie tri mesiace.
Na druhej strane, ja si myslím presne naopak, tak ako hovorí Ústava Slovenskej republiky, ktorá hovorí, že obmedziť základné práva a slobody občanom možno len zákonom alebo na základe zákona. Čo sú dve rôzne veci. Zákonom je, ak to hovorí priamo zákon, a na základe zákona znamená, že zákon musí niekoho splnomocniť na to, aby tie základné práva, slobody mohol obmedziť a myslím, že to hovorí, že len zákonom.
Tak takýto právny stav tu nebol. To znamená, že my nemôžme sanovať spôsobom, ktorý je tu v prechodnom ustanovení naformulovaný, že takéto akty, ktoré boli vydané v rozpore s ústavou, sú zrazu platné a účinné a sú v súlade s ústavou a v súlade s právom. Preto som povedal a na tom trvám, že z nepráva nemôže vzniknúť právo.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 15:03 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:04

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja na rozdiel od predrečníkov sa domnievam, že tá novela zlepší právne prostredie, vytvorí lepšie podmienky pre zvládanie opatrení, ktoré sú potrebné v rámci boja proti pandémii. Samozrejme, aj ja som si vedel predstaviť, že tie opatrenia, opatrenia mali prísť skôr, no ale prišli teraz, tak teraz to ideme, teraz to ideme riešiť. Ja vidím dôvod, aby sme to riešili veľmi rýchlo, že to nie je možné riešiť normálnym legislatívnym procesom, o tom som tiež hovoril. No ale ak, ak sa domáhame toho, aby, aby boli opatrenia preskúmateľné, no však toto je zásadný krok.
Nie je totiž pravda, že by zákon v súčasnej forme neumožňoval zasahovať do základných práv a slobôd. Umožňuje to, ale umožňuje to formou, ktorá nie je úplne právne jasná, lebo ten zákon je napísaný tak, že nie je celkom jasné, čo sú to tie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Týmto zákonom sa to stane jasné. Budú to všeobecne záväzné právne predpisy a ambícia toho návrhu zákona je, aby boli preskúmateľné, aby boli preskúmateľné v konaní o súlade právnych predpisov tak, ako sú preskúmateľné iné právne predpisy v konaní pred Ústavným súdom. Však my dávame do ruky aj občanom, aj verejnosti, aj, aj všetkým dotknutým orgánom možnosť brániť svoje práva prostredníctvom, prostredníctvom toho, že budú tieto opatrenia preskúmateľné. Lebo doteraz nie je jasné, ako by boli preskúmateľné.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 15:04 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:04

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja už nechcem tento priestor tu ďalej preťahovať, lebo naozaj si myslím, že je dôležité skúsiť sa venovať už tomu obsahu, ale myslím, že už to tu bolo povedané viackrát. To, čo prináša táto právna úprava, je, že rieši, áno, rieši do budúcna právnu formu pre opatrenia, a je to veľmi dôležité a vysporadúva sa aj s tými opatreniami, ktoré práve teraz sú v behu. Takže ja tam nevidím, akože v čom by tam bola retroaktivita. Ja nerozumiem, musím sa priznať, ako námietkam, ktoré súvisia s tým, že niečo riešime spätne. Jednoducho vláda reagovala s ohľadom na ten právny stav, ktorý tu bol. A teraz reaguje na námietky, ktoré boli vznesené. Chce to urobiť lepšie.
Tak ja ako týmto, týmto námietkam, ktoré hovoria o nejakej retroaktivite, naozaj ako právnik ani im nerozumiem, že v čom je podstata tej námietky. My to chceme urobiť lepšie, predvídateľnejšie, doniesť právnu istotu, povedať jasne, čo to je, akým spôsobom sa to dá preskúmať. Toto prináša právna úprava, je to dôležité.
Ale prosím, skúsme sa posunúť ďalej a bavme sa už o podstate. To znamená o tom podstatnom a o tých ustanoveniach, ktoré, ako som pochopila, chcete zlepšiť vo výboroch. Takže ja verím tomu, že tam prebehne dôležitá odborná diskusia a tá právna úprava sa zlepší. A je úplne na mieste, aby ten priestor tu pre parlament bol. Však o tom je tá parlamentná demokracia.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2020 o 15:04 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:08

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja chcem poprosiť kolegov, jednu aj druhú stranu, prosím vás, buďme vecní, lebo proste stalo sa. Tým, že naša strana budeme dokola vyplakávať, aký bol Fico a čo tu narobil, a, a akože, áno, síce je to pravda, ale nič sa nemení na súčasnom stave a nijako to dnes občanom nepomôže. Už sme tu dnes my. Fico je minulosťou a my musíme prebrať zodpovednosť za to, čo robíme. A jednoducho je pravdou, že sa urobila chyba, ale ja vás chcem zároveň poprosiť aj opozíciu, veď my sme prvýkrát v takejto situácii. Jasné, že sa robia chyby.
Ale ja chcem povedať k tomu, že, ako sa tu opakuje, že tie opatrenia doterajšie Úradu verejného zdravotníctva boli nelegálne podľa Generálnej prokuratúry. Ona predsa, ona nespochybnila opatrenia ako také. Ona nespochybnila to, že opatrenia boli zlé. Ona len spochybnila to, akým spôsobom boli vydané. Ale veď majte trošku pochopenie. Veď to ešte nikdy nikto nezažil. Vláda aj ministerstvo to robí prvýkrát a považujem naozaj za rovnako zbytočný argument, ako teraz vyplakávať nad tým, že, že prečo sa stalo. Jednoducho poďme to riešiť, buďme vecní.
No dobre a keď teraz aj beriem tú zodpovednosť, ak teda naozaj sa urobila procesná chyba, tak áno, táto vláda za to musí zobrať zodpovednosť. Aj pán premiér, aj pán minister, aj pán Mikas, ktorý to podpísal, ale prevzatie zodpovednosti je aj toto, že tu pán minister sedí, že to predkladá. Aj to je prevzatie zodpovednosti. Pretože chce zmeniť ten stav, pretože prišli, prišlo sa na to, že jednoducho to nie je v poriadku a ideme meniť ten stav tak, ako hovorila pani ministerka.
A pochopiteľne, že pán hlavný hygienik nechce pokračovať v tomto stave, nechce vydávať, pretože jednoducho vie o tom, že to nie je správne. A teraz necháme ich v tom, hej, že budeme sa tu teraz akože strašne tešiť z toho, že bola urobená chyba, a povieme, ešte týždeň a ešte dva, ale zatiaľ nám hygiena nevydáva, v čase COVID-u a v najväčších, najväčších, v najväčšej špičke pri najviac prípadoch nám nevydáva opatrenia z úplne pochopiteľného dôvodu.
Tak prosím vás pekne, buďme vecní, skúsme teraz pánovi ministrovi v tomto pomôcť, pokiaľ sa dá. A ja sama nesúhlasím s niektorými vecami. Nepáči sa mi, že je to na poslednú chvíľu. Tiež sme s Ondrejom Dostálom navrhli, chápeme, že to teda nemôže čakať dlho, tak sme navrhli, aspoň nech zajtra sa hlasuje. Nevyšli, nebolo možné nám vyjsť v ústrety. Jednoducho naozaj je dôležité, aby sa to teda podľa predkladateľov prerokovalo dneska.
Tak prosím vás, tak ako hovorí pani ministerka, spojme sily a poďme prerokovať to, čo je problém. Keď je problém, čo som, čo som zatiaľ dostala správy, čo som sa s vami rozprávala, čo čítam na internete, buďme vecní. Ak je problém zhromažďovanie údajov o vstupe do prevádzok, no tak potom druhý variant je len zavrieť prevádzky. Tak budeme teda, dovolíme, aby tam mohli tí ľudia chodiť, ale potom jasné, že štát chce mať prehľad o tom, keď sa náhodou niekto ukáže pozitívny, že kto všetko tam bol, aby tých ľudí, preboha, mohol, mohol kontaktovať. To je úplne normálna požiadavka, čo je v tom zákone. Samozrejme, že s ňou treba súhlasiť.
Alebo zabraňovanie občanom v tom, aby prišli na pracovisko. No teraz som sa rozprávala s pánom Holým. Tam ide o to, aby keď sa objaví na pracovisku jednoducho pozitívny prípad, aby existovala právna cesta, ako mu nakázať, že tých ostatných má chrániť a aké, aký hygienický režim má prijať. Úplne pochopiteľná požiadavka. Dobre, ak máme vecne problém, no tak poďme sa baviť potom na príslušných výboroch o tom, kde to zmeniť, ale nevyplakávajme tu, že sa nedá, lebo musí sa dať, lebo na to sme tu.
Čo sa týka toho transportu a nútenej karantény, jednoducho pri tých osobách, ktoré sú len podozrivé, tak tam predsa ide o to, ako, ako to bolo v tej štátnej karanténe, hej? Že pokiaľ by prišlo k tomu, že nejaké skupiny chcú byť izolované, musia byť izolované, my, samozrejme, že musíme mať nejakú páku na to, aby sme ich vedeli jednak obslúžiť, jednak prepraviť. Tiež sa zhodujem, že to nebolo šťastne urobené, že to nebolo bez chýb, no ale chcem si pozrieť vás, že by to bolo prvýkrát životom, v živote a rovno bez chýb. To sa proste nedá. No tak, veď buďme už aj trochu ľudskí. Robí sa milión vecí, tak áno, urobia sa aj chyby. Neurobili sa naschvál. Mareka Krajčího tu poznáte, sedel tu štyri roky, mnohí z vás. Videli ste niekedy, že by on niečo urobil zákerne naschvál, aby ublížil? Keď sa aj podarí, no tak to neni teraz preto, lebo chce ublížiť. A to hovorím ja, hej? To viete, že ja teda keď mám problém, tak to poviem teda na plné ústa.
Čo sa týka tých návrhov, ktoré, s ktorými máme aj my problém, to je očkovanie alebo teda to povinné očkovanie. V prvom rade chcem, prosím vás pekne, povedať, aby bolo všetkým konšpirátorom jasné, my sme za povinné očkovanie. Napríklad aj pri deťoch sme za to, aby mohli do školy chodiť iba povinne očkované deti. Sme jednoducho za to, aby sa urobilo maximum pre zvýšenie tej miery zaočkovanosti, lenže je obrovská škoda, že to prichádza takto, v takomto návrhu, to je pravda. A to preto, lebo je jasné, že to nahráva na mlyn konšpirátorom. Jasné, že teraz keď, keď to je teda bez diskusie a bez medzirezortného pripomienkovania a bez toho, aby sme my ľuďom vysvetlili, o čo ide, prečo, veď ja sama som sa zľakla. Ja keď som to čítala, tak ja som to pochopila aj status som napísala taký, tým, že som na to nemala čas, tak ja som to pochopila tak, že, aha, že tak očkovanie na COVID, ktoré ešte neexistuje, hej, ešte neexistuje očkovacia látka, a my ho ideme v zákone prikazovať. No tak s tým by som nesúhlasila ani ja. Najprv chcem vedieť, čo je to za látku, z čoho sa skladá, chcem, aby boli na ňu urobené testy, a potom, ako je to v prípade toho očkovania pre deti, keď si budem istá, keď budú urobené štúdie a budem si istá, že to neublíži, potom sa môžem baviť o tom, že či povinné, alebo nepovinné, ale nie teraz v tomto štádiu.
Čiže chcem zdôrazniť, my nie sme proti tomu zásadne, ale myslíme si, že v súčasnej situácii určite nikomu nepomôže, ak takto na poslednú chvíľu to budeme pchať do zákona, pretože v tých občanoch predsa len vzbudzujeme dojem, že sa musia báť, že chceme im niečo zatajiť. A z tohto dôvodu aj pán minister, keď som s ním o tom hovorila, on nemá problém, aby sa to vyňalo.
Pravda je aj taká, že, ja to poviem na rovinu, deje sa tak strašne veľa vecí, že nie všetko hneď on, on o tom vie a všetko má pod kontrolou, tak z toho ministerstva vyjdú aj veci, ktoré on sám v podstate nemal úplne pod kontrolou. To preto, lebo je tam milión ľudí, lebo sa robí milión vecí. To je presne to. Keď sa snažíme, keď robí sa veľa vecí, no tak sa spraví aj chyba. Tak jaký problém? Povedal pán minister, že očkovanie pôjde von? Pôjde. Tak načo nad tým plačeme?
Náhrada škody, to mi chodí. Je tam ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že vlastne štát nebude zodpovedať za svoje rozhodnutia a že je vylúčená akákoľvek náhrada škody ľuďom. Podľa toho, čo mi povedal pán Holý, má sa to týkať teda toho, ak správne chápem, však určite upresní, ak to tak nebude, ja som sa tiež toho zľakla, tiež som chcela, aby to odtiaľ dali preč, pretože si myslím, že štát a vláda majú zodpovedať za svoje rozhodnutie, jednoznačne. Ale tu sa bavíme, máme alebo je to myslené tak, že ide o náhradu škody podnikateľom v podobe zisku. To znamená, že nielen akože režijné náklady na mzdy a na nájom a podobne, ale že niekto nám dá výkazy z minulého roka, povedia, no tak toľkoto som zarobila, milý štát, teraz mi to doplať. Samozrejme, toto keby spravili všetci podnikatelia, no tak, tak okamžite štátna kasa je prázdna a skrachujeme. Ak je to takto myslené, dobre, v poriadku, tiež budem veľmi strážiť to, aby tam nešlo o to, že náhrada škody za zlé rozhodnutie vlády. To, samozrejme, nebudeme súhlasiť.
Ja chcem svojich kolegov z ústavnoprávneho výboru poprosiť, aby na toto dohliadli, a verím teda, že Ondro Dostál si dá zvlášť pri tomto pozor s Alinom Baránikom, ale to už sa ja spolieham na právnikov, len chcem povedať, že tá myšlienka, tá myšlienka, ja s tým nemám problém, pokiaľ sa bavíme iba o tejto rovine.
No a potom sa bavíme o tej právnej rovine a to je presne tá retrospektivita a protiústavnosť. No, máme tu pani ministerku, už neviem si predstaviť akože koho vyššieho, máme tu kopu právnikov, máme tu výbory, tak ja rovnako vás chcem vyzvať, tak poďme o tom rokovať, ako to zlepšiť, ale vyhlásenie, že nedá sa, neni vyhlásenie a nie je to riešenie, veď na to sme tu, my to potrebujeme teraz riešiť.
Čiže ja tiež, ja by som ocenila, kľudne sa všetci odhlásme z diskusie, ukončime toto rokovanie a keď bude pán minister súhlasiť, sadnime si do kina, máte pravdu s tým, že je to na poslednú chvíľu, ja takisto som to povedala, máte pravdu s tým, že je to problémové, ale máme tu normálne vecné pripomienky a argumenty, ktoré sú na mieste, a preto my musíme to schváliť čo najskôr. Tak poďme si sadnúť spolu k tomu a poďme to urobiť tak, aby to bolo čo najlepšie.
Tak toľko môj návrh a ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.10.2020 o 15:08 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:17

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pani poslankyňa, súhlasím s vami, aby sme riešili veci vecne. Aj aby ste konečne prevzali zodpovednosť, ale zodpovednosť treba prevziať legitímne a nie tým, že budeme zatvárať prevádzky a obmedzovať osobné slobody ľudí ešte viacej bez toho, že by sme mali relevantné dáta alebo informácie a strieľali od pásu a zatvárali hociktorú prevádzku len tak, že si to niekto zmyslí. Tak to neni legitímne prevzatie alebo zodpovedné prevzatie. V tomto s vami nesúhlasím.
A povinné očkovanie detí, to snáď nemyslíte vážne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 15:17 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:18

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Cigániková, ja môžem akurát tak oceniť to, že aspoň poslanci SaS si priznajú nejakú tú chybu, zatiaľ čo ostatní vládni poslanci argumentujú s priam neuveriteľnou aroganciou aj napriek tomu, že je tu právne dokázané, že všetky tie opatrenia, ktoré vydal napríklad v tomto prípade pán Mikas so svojím Úradom verejného zdravotníctva, jednoducho nemali oporu v zákone. Ja som bol osobne jeden z tých, ktorí poukazoval na to na základe rôznych právnych analýz od rôznych ľudí, že tieto opatrenia sú nulitné a že ich nie je možné rešpektovať alebo teda nutné rešpektovať a že za nich nesmie polícia udávať pokuty. A priamo políciou Slovenskej republiky som bol označený za šíriteľa hoaxov stránkou na Facebooku Hoaxy a podvody – Polícia niečo také, že vraj konšpirátori majú nové slovo nulitné a že to nie je pravda. A dnes to parlament priznáva, že je to pravda, a kvôli tomu ste prišli so zákonom. Toto je dôležité.
Vy s takou aroganciou jednoducho prijímate ľudí, možno ktorí vám chcú len dobre, povedia vám na rovinu, že je to proste v rozpore so zákonom, vysmejete sa im, dourážate ich, označíte ich za konšpirátorov a potom s odstupom času sa tu musíte sami priplaziť pred parlament a priznať, že je to pravda.
Viete, hovoríte, že sa snažíte a že musíme rešpektovať alebo aspoň s nejakou mierou akceptovať, že robíte chyby. Ale to nie sú chyby v zmysle, že niekde zakopnem. To sú chyby, ktoré stoja desaťtisíce ľudí ich pracovné miesta. To sú chyby, ktoré ľudí pripravujú o strechu nad hlavou. To sú chyby, ktoré dostali ľudí úplne bezdôvodne do štátnej karantény. Na štrnásť dní ste ich zavreli v rozpore so zákonom, teraz to vidíme. To nie sú len tak hocijaké chyby. A potom hovoríte, že sa snažíte. Tak ak je ten COVID tak nebezpečný, ako to celé, celý čas prízvukujete, čo ste potom robili celé leto? Ako ste pripravovali zdravotníctvo? Aké analýzy, aké dáta ste zbierali? Ako ste vyhodnotili tú porovnávaciu analýzu, či slovenskému národu viac ublížil ten samotný COVID, alebo vaše opatrenia? Pretože ja osobne som presvedčený o tom, že vládne opatrenia sú nebezpečnejšie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 15:18 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video