25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

30.3.2021 o 11:39 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:03

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Šuteková, ja si myslím, že je legitímna otázka definovať, čo je to stav núdze, a je namieste, že vy ako spravodajkyňa, keby ste nám to, ak to viete, normálne mohli povedať, lebo väčšina ľudí pod týmto názvom si nevie predstaviť, že čo to konkrétne je, a ako vidíme, aj viacerí koaliční kolegovia poslanci, by ich to zaujímalo, preto, ak viete na to odpovedať, máte možnosť. Bol by som rád, keby ste vystúpili a definovali pojem, čo je to klimatická núdza. Bolo by to od vás fér nielen voči nám ako poslancom, ale aj voči obyvateľom, ktorí sa o ochranu životného prostredia zaujímajú a radi by to vedeli.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 11:03 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:04

Miriam Šuteková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak v prvom rade moja reakcia, resp. pozmeňovák predkladá pani Marcinková, tak potom by som odporučila pánovi Sujovi, že aj na túto stranu sa obrátiť.
Mne skôr nejde do hlavy, že, do hlavy, ako máme použiť peniaze na to, aby sme pritlačili Čínu, Spojené štáty a ešte všetkých ostatných, o ktorých rozprávate, k tomu, aby sa niečo zmenilo. My robme kroky tam, kde teraz ich môžme urobiť. My sme tu a práve teraz o tomto rokujeme. Ak môžme my ako Slovensko pre to niečo spraviť teraz, tak pre to teraz niečo spravme, aby sa u nás zlepšili pomery, ktoré zlepšiť chceme. Na to, aby sme, pán poslanec, na to, aby sme prijali nejaké deklaratórne vyjadrenie, nepotrebujeme tráviť veľa hodín - podľa môjho názoru - času, pretože deklarácií a memoránd a vyhlásení tohto typu je kvantá, a nikdy na nich nesedia veľa. (Neutíchajúci ruch v sále.)
Táto odborná debata by, samozrejme, neprebehla ani, teda neprebehla ani tam v tých štátoch, kde to už vyhlásili, hej, čiže, čiže ja len ako smerujem k tomu, že, že podľa mňa je to, tak ako som povedala vo svojej reči, deklaratórne vyjadrenie, ktoré nám otvára cestu na ďalšie konkrétne kroky. Za mňa. (Neutíchajúci ruch v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 11:04 hod.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:07

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, podľa § 24 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku podávam návrh na zaradenie nového bodu do programu 25. schôdze, ktorým je návrh poslanca Kéryho na prijatie uznesenia Národnej rady týkajúce sa Náhorného Karabachu (tlač 484). Navrhujem, aby sme tento bod prerokovali na záver schôdze. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.3.2021 o 11:07 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:12

Anna Andrejuvová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 30. marca 2021 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutiami č. 478, 482 a 483 zobral na vedomie, že:
Prezidentka Slovenskej republiky dňa 23. marca 2021 prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Richarda Sulíka, povereného riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, a členky vlády Slovenskej republiky Márie Kolíkovej, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Dňa 25. marca 2021 prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga, povereného riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Po prijatí demisie členov vlády Slovenskej republiky si Richard Sulík a Mária Kolíková začínajú uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 24. marca 2021 a Branislav Gröhling si začína uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 26. marca 2021.
Podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
a) Miroslavovi Žiakovi a Alexandre Pivkovej, ktorí 22. marca 2020 nastúpili ako náhradníci za stranu Sloboda a Solidarita a za stranu ZA ĽUDÍ na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Sulíka a Márie Kolíkovej, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 23. marca 2021.
b) Milanovi Laurenčíkovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga a ktorý bol v tajnom hlasovaní dňa 24. marca 2020 zvolený za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 25. marca 2021.
Zánikom mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Žiak a Milan Laurenčík zostávajú náhradníkmi za stranu Sloboda a Solidarita a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
Zánikom mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Pivková zostáva náhradníčkou za stranu ZA ĽUDÍ a na kandidátnej listine v pôvodnom poda..., poradí. Pardon.
Predkladám návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky v tomto znení:
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 30. marca 2021 k Informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie, že
1. prezidentka Slovenskej republiky dňa 23. marca 2021 prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Richarda Sulíka, povereného riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, po prijatí demisie člena vlády Slovenskej republiky si Richard Sulík počínajúc dňom 24. marca 2021 začína uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
- prezidentka Slovenskej republiky dňa 23. marca 2021 prijala demisiu členky vlády Slovenskej republiky Márie Kolíkovej, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Po prijatí demisie členky vlády Slovenskej republiky si Mária Kolíková počínajúc dňom 24. marca 2021 začína uplatňovať mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky;
- prezidentka Slovenskej republiky dňa 25. marca 2021 (ruch v sále a zaznievanie gongu) prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga, povereného riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, po prijatí demisie člena vlády Slovenskej republiky si Branislav Gröhling počínajúc dňom 26. marca 2021 začína uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
2. podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
- Miroslavovi Žiakovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Sulíka, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 23. marca 2021;
- Alexandre Pivkovej, ktorá 22. marca 2020 nastúpila ako náhradníčka za stranu ZA ĽUDÍ na neuplatňovaný mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Márie Kolíkovej, zanikol mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky dňom 23. marca 2021;
- Milanovi Laurenčíkovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga a ktorý bol v tajnom hlasovaní dňa 24. marca 2020 zvolený za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ruch v sále a zaznievanie gongu) dňom 25. marca 2021;
- zánikom mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Žiak a Milan Laurenčík zostávajú náhradníkmi za stranu Sloboda a Solidarita a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí;
- zánikom mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Pivková zostáva náhradníčkou za stranu ZA ĽUDÍ a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí;
3. Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som, dajte o informácii hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie

30.3.2021 o 11:12 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:33

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcel by som len upriamiť pozornosť členov zahraničného výboru, že zasadnutie výboru je dnes 12.05 hod. v miestnosti č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.3.2021 o 11:33 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:33

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Kolegynka, kolegovia, členovia finančného výboru, stretávame sa dnes o 12.30 hod. v miestnosti č. 31. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.3.2021 o 11:33 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:33

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Vážený pán predsedajúci, prosím, uviesť pre záznam, že v prípade hlasovania 95 som bol prítomný a hlasoval som za, bolo to hlasovanie, návrh pána predsedu Kollára o zaradení uznesenia k Náhornému Karabachu. Vykázalo ma, že som nehlasoval. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.3.2021 o 11:33 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:33

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Chcem oznámiť, že zdravotnícky výbor bude zasadať o 13.00 hod. Teším sa na vás, kolegovia. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.3.2021 o 11:33 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:34

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Dobrý deň, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, zvolávam schôdzu výboru pre hospodárske záležitosti o 13.00 hod., miestnosť bude oznámená v skupine. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.3.2021 o 11:34 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:39

Ján Szőllős
Skontrolovaný text
Upozorňujem, že by som mal mať tridsať minút, lebo som za klub.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.3.2021 o 11:39 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video