28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 14:04 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:49

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Ferenčák, no, keď si predstavujem ekonomicky populistický návrh, ako má vyzerať, no, tak vyzeral by presne takto. V podstate už aj pán kolega Šefčík povedal, aj viacerí ďalší poslanci, no, on trošku je, tá jednorazová paušálna platba, s ňou je taký dosť veľký problém v tom, že pre niektorých občanov to znamená povedzme 50 % mesačného rodinného príjmu alebo 30 a pre iných tri. Tak ja naozaj neviem, čo je na tom sociálnodemokratické, rozdeľujúce. To je ten jeden aspekt, že proste naozaj, že pre niektorých je to 30 %, pre niektorých tri.
A tá druhá vec, ktorá tam tiež chýba, je to, že naozaj niektorí ľudia neutrpeli počas pandémie výpadkom príjmov, ľudia v štátnej správe naďalej dostávali svoj plat. Veľmi veľa ľudí pracovalo naďalej v priemysle s nejakými síce obmedzeniami, tam už nejaké výpadky boli, ale naozaj veľmi veľa ľudí malo stabilnú, stabilnú príjmovú položku, stabilný príjem a naozaj nevidím dôvod, prečo potom ísť touto cestou, že rozdávať nejakú jednu paušálnu platbu. Je to, je to čistý populizmus. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 11:49 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:50

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pochádzam z deviatich detí a ako otcovi viacerých detí je mi prvoradá, je mi prorodinná politika veľmi blízka a prvoradá. Určite si rodiny s deťmi zaslúžia omnoho väčšiu podporu, aby mohli dôstojne žiť a vychovávať svoje deti. Vy poslanci zo SMER-u, keď ste boli pri moci a pri vláde dvanásť rokov za dobrej ekonomickej situácie, ste o rodiny s deťmi nemali záujem. Príspevky na deti boli doslova almužna. Zrazu vám na rodinách a deťoch začína veľmi záležať, aby ste získali politické body. Kde ste boli dvanásť rokov? Mnohé rodiny ste priviedli k chudobe a nedostatku.
Skutočný záujem o rodiny s deťmi má prvýkrát súčasná vláda. Minister financií Igor Matovič sa o výraznom zvýšení pomoci rodinám s deťmi viackrát jasne a zrozumiteľne vyjadril a ja som si istý, že pomoc bude reálna, že nebude to len o prázdnych sľuboch.
Za váš návrh by som zahlasoval všetkými desiatimi, ale asi ho nepodporím. Ešte si do hlasovania toto veľmi dôsledne rozmyslím, že ako zahlasujem, lebo vám ide len o politické body a určite nie o úprimný záujem o rodiny a deti. Za dvanásť rokov vašej vlády ste rodinám veľmi ublížili a nechali ste mnohé rodiny živoriť. Vaša sociálna politika a postoj k rodinám bola necitlivá, arogantná a sebecká. Mnohé rodiny doslova prežívali vďaka pomoci dobrodincov.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 11:50 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:52

Ján Ferenčák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa zapojili do diskusie. V prvom rade možno je veľmi jednoduché, som chcel poukázať na to v mojom príhovore, aby otázka adresnosti nebola zámienkou na odmietnutie rokovania, to znamená a to platí aj k pánovi Mazurekovi, pani Krištúfkovej a ďalším, to znamená, ak sa posunie, tak myslím si, že každý má príležitosť dať pozmeňujúci návrh a jednoducho sa venovať tejto problematike, ale zámer je podstata, aby jednoducho týmto rodinám tá pomoc išla.
Pánovi Šefčíkovi chcem povedať, že ako hovorí o tom čase, no, ale prešiel, prešiel rok a konkrétna pomoc stále nechodí. Tak ak máte návrh, jednoducho treba ho predložiť, ako pomáhať rodinám, a tým pádom nemusíme o tom tuná rozprávať, ale stále len sa o tom rozpráva.
To isté platí pánovi Herákovi, jednoducho platí základné pravidlo: Najrýchlejšia pomoc je najefektívnejšia a najlepšia, ono darmo sa o tom bude hovoriť rok, a tie rodiny stále budú čakať. To platí aj k pánovi Kuriakovi, Kazdovi.
A možno len, možno len také veľmi jednoduché, pozrite sa, bol návrh na pandemickú OČR, keby ste ju schválili, tak tie rodiny už pol roka mohli mať viac zdrojov na svoje, svoje prežitie. Tým, že ste to neschválili, ale stále hovoríte, s niečím prídeme, no tak s čím prídete? Jednoducho stále o tom hovoriť, to má aký zmysel? Je tu konkrétny návrh, ktorý hovorí o konkrétnej pomoci pre jednotlivé rodiny. Tak stále o čom rozprávať, že niečo bude, keď niečo tu je, ktoré aj reálne pomôže, ak nemáte iný návrh, tak stále o tom hovoriť asi nemá zmysel.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 11:52 hod.

PhDr. Mgr. MBA

Ján Ferenčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:55

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pán spravodajca, pán predkladateľ, tento návrh zákona z dielne politickej strany HLAS vôbec nepovažujem ani za populistický, ani za nejakú ekonomickú skutkovú podstatu, ktorá by nejakým spôsobom mala príliš zaťažovať pokladnicu ministerstva financií. Práve naopak, každá jedna pomoc rodinám je dobrá pomoc a takáto pomoc by mala byť nie pranierovaná, nie osočovaná, nie dehonestovaná, ale, práve naopak, mala by byť vyzdvihovaná. Nepozerať vôbec na to, že ho predkladá politické zoskupenie, ktoré je v tejto rokovacej sále v radoch opozície, a pozerať sa na to treba ako na pomoc, ako na reálnu pomoc, ktorá môže zlepšiť daný stav, danú situáciu rodinám, ktoré naozaj boli touto pandémiou značne postihnuté.
Tak ako povedal môj kolega z hnutia REPUBLIKA MiIan Mazurek, my sa v našom hnutí na tento zákon pozeráme, netvrdím, že dvojako, ale pozeráme sa aj na adresnosť týchto finančných prostriedkov a hlavne sa pozeráme na to, aké rodiny boli touto pandemickou situáciou najmä postihnuté. Je úplne iné, ak by sa tieto finančné prostriedky adresovali rodine, kde naozaj obaja rodičia sú pracujúci, naozaj im táto pandemická situácia umožnila vykonávať svoje povolanie aj prostredníctvom núdzového stavu, aj na základe toho, že neboli obmedzovaní nejakým spôsobom vo svojom výkone povolania. A je rozdiel, ak sa tieto prostriedky použijú pre rodinu, ktorá je, ktorá naozaj buď matka, alebo otec, alebo obaja rodičia museli odísť na tú pandemickú óčeerku, tak pri tejto príležitosti je táto pomoc viac ako adekvátna a viac ako adresná.
Čiže, tak ako tuná bolo povedané z lavíc kolegov z opozície, ale aj z koalície, adresnosť tohto zákona je veľmi dôležitá a za hnutie REPUBLIKA môžem povedať, že naozaj tento zákon veľmi radi všetkými piatimi hlasmi, ktoré tuná v pléne Národnej rady Slovenskej republiky máme, posunieme do druhého čítania, ale tam budeme žiadať nejakú nápravu alebo nejaké zabezpečenie adresnosti, aby rodičia, ktorí sa naozaj na základe pandemickej ťažkej situácie stali z ničoho nič domácimi učiteľmi, museli nakúpiť prostriedky na výchovu v tomto kyberpriestore, čo stálo nemalé finančné prostriedky, a táto adresná pomoc týmto rodičom je určite adekvátna a určite dobrá.
Na druhej strane, rodičia, ktorých sa táto celá situácia absolútne žiadnym prípadom nedotkla, pretože naďalej si žili svojím spôsobom života, to znamená, ani pred pandémiou, ani počas pandémie nevykonávali nejaké zamestnanie, nevykonávali pracovný pomer a príde mi tento jednorazový príspevok pre tieto rodiny úplne nie korektný a príde mi to tak, že vlastne rodiny, ktoré boli najviac postihnuté, to znamená rodič, matka, otec museli zostať doma, museli sa o to dieťa intenzívnejšie starať, intenzívne pristupovať k jeho vzdelaniu, to znamená, tieto rodiny si tento príspevok viac ako zaslúžia. Ale hovorím, zase na druhej strane rodiny, kde tá výučba počas pandémie nebola takým spôsobom adresovaná alebo adekvátna, tak hovorím, tam naozaj nedošlo k žiadnemu ani obmedzeniu nejakého príjmu alebo k nejakému navýšeniu nejakých, k navýšeniu v podstate nejakých finančných prostriedkov, ktorými tieto rodiny museli zabezpečiť či už nákupom nejakej počítačovej techniky, alebo zabezpečením internetového pripojenia. Je to, je to také, hovorím, je to tento zákon veľmi ošemetný.
Čiže, ale hovorím, v druhom čítaní sa o ňom určite budeme vedieť baviť viac, odbornejšie, komplexnejšie, pretože je veľký rozdiel, ak sa dieťa preukázateľne vzdelávalo cez výučbový portál EduPage. Hovorím, ten rodič musel zakúpiť či už notebook, alebo počítač, alebo nejaký tablet, stabilné pripojenie na internet. Hovorím, všetky tieto položky stoja každú rodinu značné množstvo peňazí a je rozdiel, ak nejaká skupina obyvateľstva, ktorá sa vzdelávala spôsobom, že v pondelok prišla nejaká asistentka, rozdala deťom pracovné listy a o dva týždne ich pozbierala. Ja hovorím, tak takéto rodiny určite nemali nejaké náklady zvýšené, teda nemali náklady žiadne.
Takže hovorím, táto adresnosť je veľmi dôležitá, pretože je to veľmi dvojsečná zbraň. A dostávame často do mailov rôzne podnety od občanov, ktorí naozaj sa nepozerajú ani na farbu pleti, ani odkiaľ to dieťa pochádza, ale jednoducho už sa cítia byť týmto návrhom zákona určitým spôsobom diskriminovaní, pretože rodina, ktorá náklady mala, a rodina, ktorá náklady žiadne nemala, dostane ten istý balík peňazí. Samozrejme, niekde je ten počet detí vyšší, takže bola by to ohromná suma, a tak, správne, ako to poznamenal kolega Mazurek, v určitých skupinách obyvateľstva, keby takáto jednorazová suma prišla, či už na účet, alebo poštovou poukážkou, takýmto našim spoluobčanom, tak dovolím si povedať, že ľudia, ktorí žijú v týchto, v týchto obciach, mestách, kde sa takáto vzorka populácie nachádza, tak zažili by nezažité a videli by nevídané.
Takže, ešte raz zopakujem, podporíme tento návrh zákona, aby prešiel do druhého čítania. Myslím, že nemal by mať problém, aby bol prerokovaný v druhom čítaní, ale naozaj skúsme sa pobaviť o adresnosti a aby sme naozaj niekomu nepridali, niekomu neubrali a nebol ten zákon viac na škodu ako na osoh.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

12.5.2021 o 11:55 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:02

Jozef Pročko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Kočiš, absolútne s vami súhlasím. Je to neadresné, je to nepripravené, nekoncepčné, je to populizmus najvyššieho zrna. Určite si pamätáte, pán Kočiš, keď pred rokom v marci Deniska a Peťo mali na Úrade vlády stretnutie a Peťo hovoril o opatreniach na koronavírus, ak si to nepamätáte, tak ja vám to pripomeniem. A Peťo Pellegrini povedal pred brífingom: "Bude to drahé." A Deniska Saková povedala: "No a čo, veď oni na to budú hľadať peniaze." Presne tento istý princíp používa Peťo, Deniska a celá tá partia na zbieranie populistických bodov aj v tomto prípade.
Ja si nemyslím, že by tu v sále sedel jeden poslanec, ktorý by nechcel pridať rodinám. Ja si nemyslím, že by tu sedel niekto, kto by odoprel ľuďom, ktorí aj počas koronavírusu strádali, ale toto, čo predvádza SMEROHLAS je čistý populizmus, ktorý nemá s pomocou nič spoločné. A dnes sa tu už veľakrát opakovalo, že za dvanásť rokov pôsobenia vlády SMEROHLAS-u, táto vláda SMEROHLAS-u nepomohla ľuďom, ale teraz, keď, ako povedala Deniska, veď oni to zaplatia, tak budú rozdávať jedna radosť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 14:02 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:04

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Kočiš, vy ste povedali, že to podporujete a že podľa vás to nie je populistický návrh. Tak čo to teda je? Už tu povedal kolega Pročko, že ako reagovali, že "bude to drahé. No a čo, veď oni na to budú hľadať peniaze." Tak to sú oni, takto fungujú. No a, však si, už som to tu dneska raz spomínal. V dvetisícosemnástom zdvihli tie prídavky a zvýšenie príplatku k prídavku na dieťa o 23 centov sumárne. V dvetisícdevätnástom Pellegrini to zdvíhal o 97 centov. V dvetisícdvadsiatom 90 centov. Vtedy mal moc. Povedal, že keď bude mať moc, on tu spraví také harakiri a neviem čo všetko. A viete, čo to je, tie harakiri všelijaké? To je 23 centov ročne, za rok teda 97 centov, 90 centov pridané deťom!
No a hovorili ste o adresnosti, to ste vytkli, myslím. Tak tá adresnosť, áno, vy ste hovorili a zamerali ste sa na tých, ktorí, myslím, keď si dobre spomínam, nepracujú, tak, ale, a že oni to dostanú. No, ale je tu ešte jedna skupina ľudí, ja neviem pomery pána Pellegriniho, že či má deti, nemá deti, ale predstavme si takto bohatých ľudí, takto bohatých ľudí, ktorí majú v Bratislave pod Hradom 400- alebo 500-tisícový byt úplne v pohode takto kúpený. Tak takýmto ľuďom treba tiež 300 eur na deti akože jednorazový príspevok? Ja nechcem nikoho diskriminovať, ale my sa snažíme pomáhať adresne, cielene. A tú pomoc robíme, za celý rok sme to dokázali.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 14:04 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:06

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega, ja už po tej obednej prestávke ani neviem, že či ste podporili, alebo nepodporili ten náš návrh. Z tých faktických poznámok poslancov za OĽANO pána Pročka a pána Šefčíka(?), pána Šefčíka, lebo jeden hovorí, že to bolo populistické, druhý, že nebolo populistické. Takže ja neviem, či som sedel na tom istom bode alebo pri tej istej rozprave, ale ja som teda pochopil, že to podporujete, ale že, samozrejme, v tom druhom čítaní budete žiadať nejaký pozmeňujúci návrh, aby sa upravila adresnosť.
Ja ako jeden z navrhovateľov a predkladateľov zákona to vnímam ako opodstatnenú diskusiu. Otázka bude, že či sa nájde nejaké kritérium, ako to nastaviť, pretože z vládnutia máme skúsenosti, že nájsť nejaké kritérium a hranicu, kto ešte na to právo má a kto nemá, je veľmi náročné a citlivé a väčšinou to tú spoločnosť napokon rozdelí. Čiže asi toľko.
Toto je, samozrejme, môj konkrétny návrh, že v druhom čítaní sa o tom určite môžeme porozprávať. A keď prídeme na niečo racionálne, tak určite s tým budeme súhlasiť. Rovnaká požiadavka bola od SME RODINA.
No a od OĽANO už nečakať nič. Pán Šefčík tu neustále opakuje a verklíkuje... (Reakcia z pléna.) Nevykrikuj tam, prihlás sa! Ja reagujem na pána Kočiša (reakcia z pléna), že vraj my sme nič neurobili pre rodiny?! To je niečo neuveriteľné, takto klamať v priamom prenose! Ja už to tu nebudem päťstýkrát opakovať, najmä s tou valorizáciou toho prídavku na dieťa, keď ich Matovič a spol. nepodporili dvojnásobné navýšenie detského prídavku, tak to je fakt smiešne. Je to smutné. Ale to, že nechcú tým rodinám dať, to je len ich svedomie.
Pevne verím, že SME RODINA vydrží, lebo som počul, že sa strhla koaličná kríza kvôli tomu, tak že vydrží zajtra do jedenástej a hádam to aspoň posunieme do druhého čítania a budeme sa rozprávať o tom ako ďalej.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 14:06 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:08

Ondrej Ďurica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja to teda trochu zhrniem, keďže bola obedňajšia prestávka, a reagujem na môjho kolegu Kočiša.
My to naozaj podporíme, tak aby to šlo ďalej. Ale zároveň pred tým, ako som si vyžiadal faktickú poznámku, sme hovorili s kolegom Tomášom o tom, že tam bude priestor na diskusiu a na hľadanie tej adresnosti, ktorú my považujeme za pomerne, pomerne dôležitú a zároveň to považujeme za taký slabý, slabý moment tohto návrhu, ktorý je v poriadku a ktorý, ktorý naozaj chceme podporiť, pretože tých ľudí na Slovensku je veľa, ktorým by takáto suma pomohla.
Zároveň však nesmieme mlčať ani o tom, že sú momenty, kedy samotní občania to považujú za nie celkom spravodlivé a vyvážené. Takže ja som rád, že tu je ten priestor a že konštruktívne tu komunikujeme a jednáme normálne o predloženom návrhu zákona.
Mrzí ma, a teraz mi odpustite, že nebudem reagovať na kolegu Kočiša, ale mrzí ma, že skutočne pri každom... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, reagujte na predrečníka.

Ďurica, Ondrej, poslanec NR SR
... pri každom bode sú tu jednoducho neustále poslanci vládnej koalície, ktorí vyrušujú a snažia sa to dehonestovať takým spôsobom, aký si Národná rada Slovenskej republiky nezaslúži.
Ospravedlňujem sa, pán predsedajúci, musel som to povedať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 14:08 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:10

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega Pročko, ja som naozaj nepovedal, že tento zákon považujem za nejako populistický alebo nedajbože ekonomicko-populistický alebo nekoncepčný. To som naozaj nepovedal. Ja som tomuto návrhu zákona vyčítal len určitú chýbajúcu adresnosť, ktorá mi v tomto návrhu zákona naozaj chýba, čiže vôbec sa nemusíme baviť o nekoncepčnosti alebo populizme. Jednoducho je to snaha strany HLAS týmto jednorazovým príspevkom pomôcť prekonať rodinám určitú vzniknutú pandemickú situáciu, či už je to kompenzácia straty príjmov, alebo kompenzácia nejakého zvýšeného nákladu na prostriedky spojené s výučbou detí prostredníctvom domáceho vyučovania, čiže nákup nejakých prostriedkov, či už výpočtovej techniky, alebo zvýšených nejakých nákladov za internetové pripojenie. Čiže nie veľmi sme sa asi pochopili, no, ale to mne vôbec nevadí.
Pán kolega Ševčík, vôbec nepovažujem za pravdivé, že strana SMER v minulom volebnom období sa nestarala nejakým spôsobom o rodiny alebo o rodiny s deťmi. Politickú situáciu sledujem dlhé roky a naozaj si myslím, že strana SMER mala práve v podobe pána exministra Richtera veľmi blízko k tejto sociálnej problematike a vždy sa snažil pracovať koncepčne a transparentne. Čiže takéto tvrdenie nie je príliš namieste.
Pán kolega Tomáš, tak ako ste správne poznamenal, áno, vieme určite nájsť nejakú adresnosť, nejakú opodstatnenosť vášho návrhu zákona v druhom čítaní. Takže neobávam sa toho, aby sme nejaký rozumný návrh nenašli.
Ondríkovi Ďuricovi ďakujem za podporu, za ozrejmenie vecí, ktoré dal na pravú mieru. A ja naozaj súhlasím, je ťažké nájsť určité kompromisy, ale musíme sa o to pokúsiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 14:10 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:13

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Potvrdzujem, asi máte v tomto prípade pravdu.
Ak dovolíte, viete, ako bývalý exminister vzhľadom na tú diskusiu veľakrát som mal chuť zaujať stanovisko a k niečomu niečo aj povedať. Ale na druhej strane aj z pozície spravodajcu si vážim, že tá diskusia bola poväčšine vecná, k obsahu a niektoré tie výkyvy, budem sa k tomu trošku možno snažiť zaujať aj stanovisko.
V prvom rade je treba povedať jednu vec, začal sa boj o voliča. Vôbec predstavenie základných myšlienok ministra financií okolo tej veľkej daňovo-odvodovej reformy, kde sa hovorí aj o 200 eur mesačne pre dieťa, no, je to, by som povedal, veľmi konkrétny prípad, príkladom. Ale o tom, čoho sa bude týkať tá veľká daňovo-odvodová reforma, sa tu v tomto pléne budeme ešte asi veľakrát zaoberať, keď budú konkrétne návrhy zákonov a na riešenie. Obávam sa len jednej veci, aby to nebolo tak, že tu do jednej ruky rodina dostane 200 eur na dieťa a z druhej ruky im 250 eur zoberú, aby sa nejaké veci kompenzovali. To by bolo veľmi zlé.
Ale teraz sa vráťme k tomuto návrhu zákona, pretože nová daňovo-odvodová reforma, to je budúcnosť. Ale toto, čo riešime, je kompenzácia tej krátkej minulosti, uplynulého roka, obdobia pandémie, ktorá má úplne iný význam. A absolútne sa zhodujem s vami, keď prídavok na dieťa je na dieťa, na každé dieťa vzhľadom na to, že toto je kompenzácia, kedykoľvek možno nájsť spôsob a mechanizmus, ako kompenzovať tých, ktorí sú objektívne najviac, najviac postihnutí, to znamená nájsť nejaké to vhodné kritérium. Myslím si, že v tom druhom čítaní ten priestor tu celkom iste je.
V priebehu toho uplynulého roka sa riešili dvoje kompenzácie. Po prvé rodiny, to znamená nejaká pandemická óčeerka. Začínali sme s nejakými percentami, chvalabohu, dnes sme už na sto percent. Ale tiež to bola taká, by som povedal, systém pokus – omyl, že odkiaľ pokiaľ sa dá. A to isté sa týka aj zamestnancov, zamestnávateľov, živnostníkov, prvá pomoc. Potom bola prvá pomoc plus, prvá pomoc dvakrát plus. Niekedy mi to tak pripadá, ako keby sme skúšali ľudí, rodiny, firmy, živnostníkov, koľko ešte vydržia. No a toto, čo sa tu dneska ponúka, je vlastne riešenie toho uplynulého obdobia, pretože boli rodiny, ktoré museli riešiť technické, organizačné a ďalšie veci bezprostredne súvisiace s výukou detí a proste s ďalšími vecami, ktoré z toho vyplynuli. To znamená, má plné a právne, práve opodstatnenie takéto riešenie a v žiadnom prípade v tom nevidím nejaký, nejaký populizmus.
Často sa tu diskutovalo a ponúkali rozmer hranici chudoby. Viete, ja, samozrejmá vec, že v plnej miere rešpektujem, tieto veci sme sledovali. Ale je, možno bude pre vás prekvapujúce, že najviac ľudí pod hranicou chudoby, viete, kde je? V Škandinávii, na severe Európy. To znamená, že tie kritériá, tak jak sú nastavené, to nie je o reálnej chudobe, ale to sú isté percentá, ktoré vyplývajú z priemernej mzdy a z ďalších vecí z toho adekvátne, pretože celkom iste uveríte, že najväčšia chudoba asi v tej Škandinávii nie je. Ale ak dovolíte, tá hranica chudoby sa postupne, síce malými krokmi, ale postupne jednoducho znižovala.
Viete, čo má napríklad veľký vplyv aj na hranicu chudoby, o čo mne išlo v tom predchádzajúcom období, čo veľmi vážne poriešiť? No, to je otázka výšky minimálnej mzdy. Tragikomédia, v ktorej sme sa nachádzali, že štvorčlenná rodina, kde jeden, to znamená, že asi otec, živiteľ rodiny pracuje, keď len za minimálnu mzdu, tá rodina bola ešte pod hranicou chudoby. To je nepredstaviteľné, to nemôže tak jednoducho byť, keď ten otec ako živiteľ rodiny pracuje, aby tá rodina bola pod hranicou chudoby. Preto je dôležité tú minimálnu mzdu nastaviť tak, aby takýto, takýto faktor tam jednoducho nepôsobil.
Pán poslanec, musíme to tak nastaviť. Jednoducho aj pracovať sa musí oplatiť. A to musí pochopiť aj pán zamestnávateľ, aj pán podnikateľ.
Čo sa týka tej prorodinnej politiky. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, nielen príspevky pre deti majú konkrétny vplyv na prorodinnú politiku. To je jeden aspekt. Ale keď sa pozreme do tej krátkej minulosti, obedy zdarma, vlaky zdarma, materská na sto percent čistého príjmu pred tým, než matka odišla na materskú dovolenku, rodičák o sto eur viac, podpora takých vecí, ako sú aktivity lyžiarskych výcvikov v školách, ja neviem, kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia, budeme v ďalšom zákone o tom hovoriť, veď to má priamy vplyv na postavenie, úroveň, sociálno-ekonomické postavenie tej rodiny, kde sa takýto člen, ktorý je odkázaný na kompenzáciu napríklad, nachádza. Ale sú to aj služby, jasle, škôlky, dostupnosť škôl, dostupnosť bytov pre mladé rodiny a proste ďalšie aspekty, ktoré súvisia možno so zamestnávaním mladých, možno úrovňou platov medzi mužmi a ženami. To je veľmi veľký aspekt služieb, ktoré na to bezprostredne vplývajú. To znamená, že postaviť to len do roviny príspevkov a 25 áno alebo... to je skutočne veľmi, veľmi zúžené a veľmi, veľmi málo.
No, čo sa týka niektorých tých pripomienok, ktoré tam zazneli smerom do minulosti, asi nie je vhodné teraz na ne reagovať, pretože asi by som vyvolal zbytočné emócie. V tejto chvíli ide o to, nájsť dohodu, vedieť podporiť návrh tohto zákona do druhého čítania. Áno, možno aj z pohľadu predkladateľov nájsť spôsob, ako si sadnúť aj s koaličnými poslancami a spôsob hľadať, ako doplniť tie ich pripomienky, ktoré súvisia s tým, aby sa našiel taký spravodlivý, objektívny spôsob tej adresnosti, aby skutočne tá kompenzácia smerovala hlavne k tomu, ktorý si to objektívne zaslúži aj vzhľadom na sociálno-ekonomické postavenie tej rodiny. Každopádne aj z pozície spravodajcu odporúčam, aby sme tento návrh zákona posunuli do druhého čítania.
Ďakujem. (Reakcia z pléna.) A, pardon. Možnože vyjdem v ústrety teraz aj vládnej koalícii. Vzhľadom na to, že sú tu isté diskusie, ako spravodajca mám právo a navrhujem, aby sa o tomto návrhu hlasovalo zajtra o jedenástej hodine. Myslím, že dovtedy sa môžu veci aj vo vládnej koalícii vydiskutovať, a myslím si, že aj predkladatelia využijú ten čas a priestor na to, aby ešte prípadne rokovali s jednotlivými poslaneckými klubmi.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.5.2021 o 14:13 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video