65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2022 o 15:08 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:39

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda.
Pán poslanec Muňko Dušan, ty si podrobne rozobral veci, ktoré sa dejú za účasti orgánov činných v trestnom konaní a majú isté vyvrcholenie k tomu, že sa zaoberáme dnes kolúznou väzbou pre predsedu našej strany a opozičného lídra. Dôležité je však treba povedať, čo tomu predchádzalo, prečo tie krvavé oči. Prečo odrazu takéto zásadné jednoducho riešenia?
No ten problém spočíva v tom, už som tu raz bol to spomínal, že sa koalícii nedarí. A to aj napriek tomu, že sme my ponúkali riešenia pri COVID-e, pri zdražovaní. Mali sme záujem, záujem riešiť viaceré mimoriadne schôdze na tieto témy. Odmietli všetko, pretože nemali záujem v tomto prípade s nami komunikovať. Tu treba povedať jednu vec. To, čo dokázali za dva roky minimálne v tej sociálnej oblasti, v dôchodkovej oblasti, je na zápis do Guinessovej knihy rekordov. A to myslím teraz celkom vážne, pretože je tu úplná neschopnosť riadiť, konať, ďalej kompenzovať sociálno-ekonomické dopady, vôbec neschopnosť vládnuť. No a tie výsledky tých vnútorných rozporov sa celkom prirodzene prejavujú aj v tejto oblasti. Preto kolúzna väzba, ktorá absolútne v tomto prípade nemá pragmatický dôvod, pretože orgány činné v trestnom konaní môžu konať a v konečnej miere aj už mali konať, pretože od obvinenia už prešiel istý čas a ten čas mali efektívne využiť. Ale myslím si, že hlavný cieľ je zatvoriť Roberta Fica, aby bol naplnený ten kvázi volebný program OĽANO a k tomu to všetko smeruje. A tieto naše argumenty, vecné, právne sú v tomto prípade zbytočné.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2022 o 14:39 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:41

Dušan Muňko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Chcel by som poďakovať poslancom, ktorí reagovali na mňa. Len chcem ku koalícii povedať, páni, zakladáte precedens, ktorý sa nám v budúcnosti, mne nie, lebo ja som tu najstarší poslanec, vypomstí. Keď som dal posúdiť to uznesenie českým kolegom, vysokému dôstojníkovi policajnému, ktorý ovláda trestné právo a tak isto jednému z najvyšších právnikov, ktorí zastávali funkciu na ministerstve spravodlivosti, tak mi povedali, Dušane, vy ste sa zbláznili, veď to uznesenie nemá žiaden reálny predpoklad. To je politická vražda.
Páni, zvažujte pri hlasovaní, ako budete postupovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2022 o 14:41 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:43

Viliam Zahorčák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, politika, ako sa máme možnosť denne presviedčať, má mnoho podôb. Mnoho podôb má aj politický boj. Radšej by som použil slovné spojenie ´politické súťaženie´, pretože to znie menej konfrontačne, znie to nekrvavo a je v tom naznačená aj nádej v istú férovosť. Spojenie ´politický boj´ však presnejšie vyjadruje to, čo sa dnes deje na Slovensku a osobitne tu, v tomto parlamente.
S politikou mám dlhoročné skúsenosti na komunálnej a regionálnej úrovni. Poznám ju aj zo štúdia histórie a viem, že spôsoby dosahovania svojich politických cieľov sú možné aj s využitím menších či väčších podlostí, aj s využitím doslovných ohavností. Už pri vzniku najstarších civilizácií v Mezopotámii, v povodí Nílu, v Chuang-che, Jang-c-ťiangu či Indu boli aj prvé boje o moc. Boli väčšinou krvavé, ale vcelku férové, nezákerné. Zákernými sa stávali až neskôr, vtedy, keď staroveká spoločnosť začala byť natoľko vyspelou, že až veľmi uverila v svoju dokonalosť, sprievodným znakom čoho bola amorálnosť nebrániaca sa zákernej fyzickej likvidácii oponentov, čoho dôkazom sú aj prvé politické atentáty. Tým najznámejším bolo zavraždenie Guya Juliusa Caesara.
V neskoršom stredovekom období i v období novoveku boli politickí konkurenti často bez súdu vešaní, po súdnych procesoch stínaní, ale i napichovaní na koly, alebo neskôr "humánnejšie" končili pod gilotínou.
Dvadsiate storočie v tomto smere prinieslo niečo úplne nové. So vznikom totalitných režimov prišiel aj nový spôsob vysporiadavania sa s politickou opozíciou. Koncentračné tábory, gulagy a politické procesy. U nás sa tento výdobytok doby začal naplno realizovať koncom štyridsiatych, najmä však v prvej polovici päťdesiatych rokov. Totalitný režim, ktorý tu vznikol, si potreboval upevniť pozíciu aj tým, že začal odstraňovať otvorených protivníkov z iných politických táborov, neskôr všetkých, ktorí by mohli protivníkmi potenciálne byť a nakoniec aj nepriateľov vo vlastných radoch. Na porovnaní tejto tragickej doby s nemenej tragickou dnešnou som si pomohol príspevkom Politické procesy v Československu v rokoch 1948 až 1954 od Petra Marejku.
Vtedajšie politické procesy spadali do obdobia začiatku studenej vojny a nanovo sa vytvárajúceho rozdelenia sveta. Aj dnešné politické procesy, ktoré sa práve rodia, sa rodia v období, kedy je svet silne polarizovaný, kedy je tu opäť nová forma studenej vojny a zmenilo sa len naše začlenenie v ňom. Kým vtedy sme boli vo východnom bloku, teraz sme v bloku západnom. Politickým iniciátorom vtedy aj dnes boli a sú tí, ktorí vládli a vládnu. Na základe ich pokynov sa diali všetky nezákonnosti, upravovali sa zákony tak, aby tieto procesy pôsobili aspoň naoko zákonne. A preto aj dnes na Slovensku sme už viackrát videli hrubé znásilňovanie práva a jeho prispôsobovanie tomu, čo má prísť a čo už aj prichádza. Spomeňme si, ako sa rodili zákony, ktoré vytvorili predpoklady na to, aby sa súčasný špeciálny prokurátor mohol stať špeciálnym prokurátorom. Spomeňme si na to, ako sa rodili zákony, ktoré umožnili, aby sa mohol policajným prezidentom stať súčasný prezident a spomeňme si na celý rad pochybných iniciatív pani ministerky Kolíkovej, ktorých cieľom nie je nič iné, ako odstránenie a zastrašenie nepohodlných sudcov. Vlna nezákonnosti, ktorá sa tu v minulosti zrodila, bola zdôvodňovaná potrebou zabezpečiť víťazstvo vtedajšej revolúcie, posilnenie novonastolenej moci a potrebou likvidácie jej odporcov. Tá dnešná to zdôvodňuje tiež očistou. Naoko z dôvodov akože kriminálnych, v skutočnosti však z dôvodov, tak ako predtým, politických.
Veľmi dôležitou sa v každom čase ukázala cielená a účelová politická perzekúcia, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou vtedajšieho i dnešného režimu. Bola a je dokonca podmienkou jeho existencie, pretože zasahoval do všetkých oblastí spoločnosti. Bola namierená proti všetkým odporcom režimu. Jej predpokladom bola aj psychológia strachu, ktorú aj tu dnes s obľubou niektorí koaliční poslanci a vládni predstavitelia šíria. Politické procesy pôsobili ako jeden z určujúcich faktorov politického diania a do značnej miery spoluvytvárali podobu súčasného i budúceho života spoločnosti. Boli a aj dnes sú zámerným cieľom, súčasťou a prostriedkom oficiálnej politiky.
Teraz sa chvíľku zdanlivo budem venovať hlavne obdobiu štyridsiatych a päťdesiatych rokov, ale verím, že paralelu s dneškom tam takisto každý nájde. Politické procesy vtedy, aj tie dnes chystané, mali a majú niekoľko funkcií:
1. Slúžili na presadenie mocenského monopolu a pôsobili aj ako stabilizačný faktor režimu.
2. Napomáhali k presadeniu moci a podobne ako dnes tiež aj zahraničných veľmocenských plánov.
3. Fungovali ako spôsob riešenia trvalého napätia medzi spoločnosťou, občanmi a mocenským monopolom, ako spôsob likvidácie skutočných aj vymyslených odporcov režimu, kritikov oficiálnej politiky, ale tiež aj ako riešenie sporov a konfliktov medzi samotnými vykonávateľmi moci.
4. Mali aj ideologické poslanie, pretože tak ako dnes mali poskytovať dôkazy o správnosti oficiálnej politiky a zároveň aj zahladzovali skutočné príčiny neúspechov.
5. Pôsobili ako najúčinnejší zdroj psychológie strachu a vytvárali ťaživú atmosféru podozrievania a politickej hystérie.
Vtedajší politickí funkcionári urobili z procesov prostriedok oficiálnej politiky a jeden zo spôsobov jej realizácie. Každý významnejší čin, zmena či kampaň v politike, v hospodárstve a kultúre boli sprevádzané politickými procesmi, ako tomu bolo napríklad počas kolektivizácie, presadzovania cirkevnej politiky, ochrany mocenského monopolu, prestavby štátneho aparátu alebo výstavby novej armády, čo možno očakávať aj dnes. Aj keď hlavnú vinu za tieto procesy malo vedenie vtedajšej vládnucej politickej strany, svoj podiel na nej mali, žiaľ, aj vtedajší štátny súd a štátna prokuratúra. Sudcovia štátneho súdu odsudzovali obžalovaných napriek tomu, že mnohokrát boli presvedčení o ich nevine a boli presvedčení aj o vykonštruovaných obvineniach. Dávali vysoké tresty, aj keď neboli presvedčení o adekvátnosti výšky trestu, ku ktorému obvineného odsúdili. Prokurátori štátnej prokuratúry zasa žalovali nevinných s vedomím, že ide o vážne porušenie trestnoprávnych noriem. Sudcovia aj prokurátori sa preto spolupodieľali na divadlách s naučenými otázkami a odpoveďami tak, ako to vyžadovala vtedajšia štátna bezpečnosť.
Aj v tomto sa zdá, že podobnosť s dnešnou dobou nie je náhodná. Len namiesto štátneho súdu a štátnej prokuratúry dnes túto úlohu plnia naše špecializované útvary. Svojím konaním v politických procesoch prokurátori, sudcovia, obhajcovia, súdni znalci a príslušní pracovníci ministerstva spravodlivosti preukázali, že spravodlivo spravia zákony, právo a zákony boli až na poslednom mieste. Diskvalifikovali nielen seba ako vykonávateľov práva, ochrancov zákonov a symbol spravodlivosti, ale významne prispeli aj k takzvanej politickej výchove más a k rozvratu právneho vedomia občanov Československa.
Všetky tieto spomínané rysy sa prejavili už v čase procesov, ale omnoho viac neskôr pri ich revíziách a rehabilitáciách. Aj na to, že toto príde, treba pamätať.
Vtedajšie politické procesy mali tri etapy:
V prvej, teda v období od februára ´48 do prelomu rokov ´49 - ´50 išlo predovšetkým o vyrovnávanie účtov s predstaviteľmi starého režimu, čo je identické s tou prvou dnes u nás. Aj tu je dnes útok smerovaný na bývalých držiteľov moci. Vtedajší aj dnešný režim sa snaží legitimizovať svoju existenciu prostredníctvom odhaľovania skutočných alebo domnelých nepriateľov, ktorí chceli podľa dobovej propagandy zvrátiť vývoj smerujúci vtedy k socializmu, dnes, zdá sa, k bezbrehému liberalizmu. Takéto poňatie procesov bolo umožnené predovšetkým, žiaľ, vtedy vysokou podporou režimu medzi obyvateľstvom, najmä v prvých mesiacoch po februárovom prevrate. Dnes hlavne preto, že túto podporu režim výrazne stráca a dúfa, že týmto si ju získa naspäť. Z politických činiteľov toto účtovanie postihlo vtedy sociálnych demokratov, ľudovcov, národných socialistov a na Slovensku členov Demokratickej strany. Sociálni demokrati boli súdení počas jari ´49 a procesy sa dotkli predovšetkým predstaviteľov dočasného ústredného vedenia nezávislej sociálnej demokracie, ktorí sa stavali ako proti režimu, tak proti násilnému zlúčeniu sociálnej demokracie s Komunistickou stranou. Ľudovci a Národní socialisti boli súdení v niekoľkých samostatných procesoch. Dnes je to proti ľuďom zo SMER-u, čoskoro aj HLAS-u a REPUBLIKE, pretože to vyzerá, že Ľudová strana Naše Slovensko je už sčasti zlikvidovaná.
Druhá etapa politických procesov je vymedzená obdobím od začiatku roka ´50 do konca roka 1952. Počas týchto dvoch rokov prebiehali politické súdne procesy s najväčšou intenzitou. Druhá etapa vo vývoji politických súdnych procesov začala s procesom s vedením záškodníckeho sprisahania proti republike, v rámci ktorého boli súdení predovšetkým národní socialisti, ale aj sociálni demokrati, kresťanskí demokrati a jeden predstaviteľ takzvaného trockizmu. Obžalovaní boli z vlastizrady, zapredania republiky svetovému imperializmu a prípravy tretej svetovej vojny. Predpokladám, že dnes sa už pracuje na tom, kto bude už čoskoro z čohosi podobného obvinený aj teraz. Vojnový konflikt na Ukrajine a jeho vnímanie môže byť už dnes vhodnou zámienkou práve aj na toto. Značnú časť politických súdnych procesov druhej etapy tvorili aj procesy s predstaviteľmi cirkví. Uvidíme ako sa s nimi liberálna demokracia vysporiada na Slovensku dnes. Mediálne útoky už na niektorých predstaviteľov cirkvi prebiehali a prebiehajú.
Tretia etapa sa už dotýkala predstaviteľov vládnej moci, ktorí sa začali likvidovať sami, a možno očakávať, že aj toto sa raz udeje aj tu s terajšou mocou. Scenár, ktorý sa vtedy na Slovensku uplatňoval, bol v tom čase prinesený zo Sovietskeho zväzu a bol takmer vždy rovnaký. Najprv bolo potrebné nepriateľa určiť, potom bolo potrebné spracovať verejnú mienku o ňom tak, že všetci si potom už neželali nič iné, len preňho takzvaný zaslúžený trest, čo sa aj na uspokojenie všetkých napokon aj stalo.
Ani nie po sto rokoch sa nám tento spôsob vysporiadania sa s politickou opozíciou na Slovensko vracia. Tentokrát však nie kvôli nejakému buržoáznemu nacionalizmu, či čomusi inému z päťdesiatych rokov, ale kvôli akémusi zosnovaniu a založeniu organizovanej zločineckej skupiny, čo má hneď niekoľko výhod. Vyzerá to na prvé počutie hrôzostrašne a riešia to Úrad špeciálnej prokuratúry a Špeciálny súd, o čo práve dnes pri tomto ich aktuálnom personálnom obsadení hlavne ide. Až na tento rozdiel je však všetko ostatné rovnaké ako pred sedemdesiatimi rokmi. Určí sa takzvaná politická úchylka, určia sa jej nositelia, ktorí sú v tom vystavení mediálnemu lynču.
Prvé dva body tohto scenára dnes plnia na úrade vlády autori rôznych pexes, predpovedači toho, kedy a pre koho si majú prísť ozbrojené komandá, škodoradostní vyhrážači o šúchaní nohami spolu s tzv. nezávislými policajtmi s akože s rozviazanými rukami, avšak len proti niektorým vopred určeným jedincom. Verejná diskreditácia týchto ľudí, a to až do úplnej krajnosti, bola a je už úlohou pre verné médiá. Tak tomu bolo aj v 50. rokoch. Ani jeden iný názor, ani jeden článok obhajoby, len špinenie, špinenie a špinenie. Verejná mienka bola a je masírovaná až dovtedy, kým nevznikla až celospoločenská požiadavka na najprísnejší možný trest a ten už bol len logickým vyústením a naplnením scenára a dával tiež alibi zbabelým sudcom, ktorí rozsudky vynášali nie v súlade s právom, ale na základe tejto spoločenskej a politickej objednávky.
Ako vidíme, mnoho z toho vo vzťahu k súčasnej slovenskej politickej opozícii je podľa tohto scenára už napĺňané. Už sú určení nepriatelia, ktorých treba zlikvidovať. Média už dlho pracujú na tom, aby k nim nikto náhodou neprejavil sympatie a už len to treba zavŕšiť tzv. spravodlivými súdnymi procesmi a ideálne by pre niekoho z koaličného tábora bolo aj s obnovením trestu smrti.
Dnes je prvým na rade Robert Fico, čo nie je náhoda. Je najvýraznejšou tvárou opozície, človekom, ktorý sa najvýraznejšie zastal všetkých nespravodlivo stíhaných, a tak jeho odstránením sa nielen likviduje on sám, ale sa vytvára aj priestor pre pohodlnejšie prenasledovanie ostatných určených nepriateľov, ktoré s veľmi veľkou pravdepodobnosťou bude nasledovať. Dôvody sa vyrobia, dôveryhodní svedkovia typu Makó sa vždy nájdu a je celkom možné, že do najbližších volieb už zostane tak, ako po 50. rokoch, len opozícia, ktorej to súčasní mocní veľkoryso dovolia. Celkom pravdepodobne sa budú potom hľadať aj nepriatelia vo vlastných radoch, najprv terajších koaličných partnerov a potom aj vo vlastných stranách, čo sa sčasti už tiež začalo. To, že demokracia dostáva na frak, už nikoho nezaujíma, pretože je to v súlade s tzv. liberálnou demokraciou a liberálnym videním sveta.
Táto novodobá totalita, ktorá je rovnako nenávistná ako všetky, ktoré tu boli doposiaľ, neznesie iný názor, iné hodnoty, dáva však obrovský priestor magorom všetkého druhu, vrátane priestoru byť na najvyšších miestach. Skúsenosti z histórie nás však učia, že aj totality raz skončia a určite raz skončí aj tá, ktorá sa u nás práve zrodila. Chcem veriť, že dovtedy veľa zlého nenapácha. Vidíme, že ľudia, ktorí sú ňou oklamaní a stále nehorázne klamaní, precitajú a začínajú aj napriek cenzúre, aká tu doposiaľ nebola, vnímať celkové dianie aj inými očami, než si to dnešní mocní želajú. Bezohľadný spôsob likvidácie protivníkov pripomínajúci plán Marka Corleoneho zo slávneho filmu Krstný otec sa už teraz mnohým ľuďom nepáči. Vážne výhrady k nemu majú nielen právnické autority, ale aj bývalí aktívni politici. Tí všetci upozorňujú nielen na tenkosť ľadu, po ktorom sa tí, ktorí to nariadili, pohybujú, ale aj na riziko revanšov, ktoré môžu celú našu spoločnosť na dlhý čas uvrhnúť do najtemnejších čias. Aj preto by bolo dobré nevytvárať na to precedensy. Netreba zabúdať na starú ľudovú múdrosť, že čo vidíš na druhých, očakávaj aj na sebe a zísť, ako sa hovorí, z kratšej cesty. Politické súperenie nech je súťažou o tom, kto má najlepšie riešenie pre našu spoločnosť, pre jej prítomnosť a budúcnosť, a nie súperením, kto, koho, ako a ako rýchlo zničí.
Viem, vážení koaliční kolegovia, že pre vás mnohých je práve toto ťažké. Mnohí z vás sú tu dnes len preto, že ste boli kritikmi, pričom sami ste toho veľa nevybudovali. Viem, že je vám vlastné len opľúvanie, pretože toto zo všetkého ovládate najlepšie, na ktoré ste však vo vzťahu k sebe mimoriadne citliví a preto korektné súperenie asi odmietnete. Keď však pripustíte extrémne konfrontačný spôsob politického boja, riskujete podobne ako kedysi francúzski jakobíni, že to zhltne aj vás. Otázkou je len, kedy. Božie mlyny sú však spravodlivé a história nás učí aj o tom, že kto čím bojuje, tým aj hynie, a preto s určitosťou sa dá povedať, že vás to dobehne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.5.2022 o 14:43 hod.

Viliam Zahorčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:00

Richard Takáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Zahorčák, pán primátor Michaloviec, tvoje vystúpenie bolo smerované na fakt, poviem, vysvetľujúcej odbornej úrovni, kde si sa venoval tomu, že kde sa vlastne aktuálne nachádzame. No a nachádzame sa, nachádzame sa tam, kde sme sa ocitli, a to 23. 4. 2022, kde na Slovensku prestal existovať právny štát a koniec demokracie. Dvadsiateho apríla tak poviem, že začala doba temna, kde sa opozícii zatvárajú ústa putami touto fašistickou diktatúrou, mafiou a terorom, ktorý tu zavádza vládna koalícia. Keď som si mal možnosť dnes prečítať vyjadrenie šéfa Najvyššieho súdu pána Klimenta, ktorý hovoril o tom, že v kontexte nelegálnych nahrávok z chaty, kde vyšetrovateľ, ktorý toto zadal a ktorý toto riešil, je trestne stíhaný, kde všetci potvrdili, že išlo o nelegálne nahrávky a vyšetrovateľ je, zopakujem ešte raz, za to trestne stíhaný, tak predseda Najvyššieho súdu vo veci právnika Paru povie, že on si aj tak myslí a berie tieto nahrávky z chaty ako za legálne.
Dámy a páni, na Slovensku už nie sú žiadne mantinely. Tak ako som povedal je tu totálny rozpad právneho štátu a koniec demokracie, a to, čo si dovoľujú jednotliví predstavitelia, niektorí, podotýkam, predstavitelia či NAKY či špeciálnej prokuratúry alebo Najvyššieho súdu, sú bezprecedentné veci v 21. storočí v demokratickej krajine.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2022 o 15:00 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:02

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, pán podpredseda.
Pán kolega Zahorčák, ako primátor veľkého okresného mesta naozaj vnímate problematiku tejto nezmyselnej, vykonštruovanej a naozaj totálne spolitizovanej frašky, ktorá sa tuná v pléne Národnej rady Slovenskej republiky odohráva v tejto rokovacej miestnosti, ale táto fraška sa zároveň odohráva na celom území Slovenskej republiky. Pretože takto exponovaný politický proces ešte nikdy v histórii Slovenskej republiky nebol.
Čo sa týka ľudí, ktorí sa na túto tému pozerajú iba naozaj ako na komplot dôkazov, "dôkazov", tak nemôžu sa na túto celú problematiku pozerať inak, iba ako na jasnú, legálnu a vopred naplánovanú politickú objednávku, pretože je veľmi jednoduché, ak z pozície vládnej moci a čelných predstaviteľov štátu budeme alebo budú likvidovať svojich politických oponentov takýmto podlým a nekalým spôsobom, pretože vedia, že v priamom politickom, čestnom boji, ktorý si povieme tuná v pléne Národnej rady Slovenskej republiky alebo vo verejnom priestore, táto vládna verchuška, ktorá tuná naozaj ľudí klame už dva roky, by jednoducho neuspela. Čiže ľudia nie sú ani hluchí, ani slepí, a človek, ktorý len trošička vie čítať medzi riadkami, vie jasne, že SMER bez svojho lídra je jednoducho stranou slabou, ale čo sa týka situácie, ktorú si oni možno neuvedomujú, vzniká z toho taký jeden zvláštny precedens, že ak táto ich kompilácia, ak tento ich komplot naozaj nevyjde, tak takú facku po nose, akú si sami vlastne strelili, ešte toto volebné obdobie nedostal nikto.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2022 o 15:02 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:04

Ľubomír Vážny
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, ďakujem za ten historický exkurz do doby spred 70. rokov, ale aj do tej historicky vzdialenejšej doby. Veľmi správne si spomenul zmeny zákonov, ktoré boli úplne za čiaru, čo sa týka predvolebných sľubov, a to zákon policajného prezidenta alebo zákon, ktorý sa upravoval z dôvodu osadenia si svojho špeciálneho prokurátora, to bolo asi za štyri čiary ďalej, a tak isto tie zákony ohľadne súdnej mapy, ktoré si spomenul a čo je vlastne ich výsledkom. Ale opomenul si tie zákonné zmätky, ktoré boli realizované pod rúškom anticovidových opatrení skoro vždy v skrátenom legislatívnom konaní. Žiaľ, výsledkom vášho experimentu, milá koalícia, vo zvládnutí COVID-u-19 bolo nepovinné, ale v praxi viac-menej povinné testovanie, ktoré výrazne zvýšilo mortalitu Slovákov v porovnaní s inými krajinami.
Taktiež si spomenul, pán poslanec, správne cenzúru a chcem tiež zdôrazniť, že v cenzúre ide ruka v ruke s vymývaním hláv na dennodennej báze. Dneska som bol svedkom ohľadne veľmi dobrej, veľmi dobrej priečky umiestnenia sa Slovenska s okolitými krajinami alebo s členskými krajinami Európskej únie z pohľadu slobody tlače. No toto je výsmech. Dnes oveľa viac ako hocikedy v minulosti platí ten socialistický alebo komunistický vtip ohľadne denníkov. Tento bol konkrétne denníka Pravda, ktorý vtedy pred štyridsiatimi rokmi sa hovorilo, čo je na Pravde pravda? A odpoveď bola: iba dátum. A dneska to platí vo všetkých mainstreamových tlačových médiách a dnes cez vymývanie hláv idete konštatovať, som dneska to zazrel v TA3, že Slovensko sa umiestnilo na historicky najlepšej priečke v slobode tlače. No s pánom bohom za takýto štát.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2022 o 15:04 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:06

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vilko, ja sa ti chcem veľmi poďakovať za tvoje vystúpenie jednak, že si skúsený primátor, ktorý ukázal aj zo svojej pozície, že ako sa rieši migračná kríza na schengenskej hranici, čo ocenil aj minister vnútra, ktorý ťa pozval na tlačovú besedu, na ktorej si nebol, tak na druhej strane si ukázal ten tvoj historický pohľad ako skúseného pedagóga a presne si opísal, že ako jednotlivé režimy sa vysporadúvali s ľuďmi, ktorí predstavovali nepohodlný názor. Len je smutné a zarážajúce, že dnes sme v 21. storočí a dnes hovoríme o tom, že ideme opozičnému lídrovi zatvoriť ústa tým, že ho chceme dať do väzby a likvidujeme ľudí, ktorí majú iný názor ako vládna moc. A to je na tom celé smutné a presne ja stále sa opakujem, že to, na to poukázal aj nebohý generál Lučanský, ktorý pri svojom odchode z pozície prezidenta policajného zboru poukazoval na to, že vláda má záujem politicky vplývať na policajný zbor a on sa na to dívať nemôže. A potvrdili to aj tie nahrávky slávne, legálne, vyšetrovateľov, kde hovorili o SMER-e ako o hlavnej úlohe spraviť z nich zločineckú skupinu a potvrdzoval to ďalej aj policajný prezident vo svojich vystúpeniach, kde jasne dával najavo, že čo je zámerom, keď dopredu informoval, dopredu zastrašoval, či už opozičných politikov, ale aj neskôr koaličných politikov, že aj na nich dôjde. Tak to je presne to a táto forma politizácie je veľmi nebezpečná, keď sa zneužíva trestné právo voči, voči opozícii, ktorá kritizuje vládnu moc, a hlavne, keď vládna moc nevie preukázať svoju kvalitu ničím iným, ako likvidovať opozíciu a nie ako pomáhať svojmu národu v ťažkých sociálnych časoch.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2022 o 15:06 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:08

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán primátor, kolega Vilko Záhorčák, chcem ti poďakovať za to, ako si nám urobil taký historický exkurz toho, čo sa dialo v 50. rokoch a myslím si, že je to veľké memento tomu, čo sa momentálne deje na Slovensku. Ak si dobre pamätám, v ´89. roku tu všetci štrngali kľúčami za to, aby bola sloboda slova, aby boli, bol tu právny štát, aby každý si mohol povedať to, čo chce, a podobne ako v 50. rokoch sa tu dejú procesy, ktoré sú presne proti tomu, za čo tu niektorí sa tvária, že veľmi silne bojovali. V 50. rokoch, áno, pekne si popísal tie tri etapy, kde teda tú prvú etapu, tzv. revanš, vyrovnávanie účtov medzi jednotlivými aktérmi tohto politického boja. Potom tu boli politické súdy v roku ´50 až ´52, kde sa stíhali od národných socialistov, sociálnych demokratov, kresťanských demokratov a až po tzv. buržoáznych nacionalistov, ktorých tu vládna moc si vytvorila, a nezabudol si spomenúť aj cirkev, ktorá bola prenasledovaná, aj to v duchu toho, toho výroku, o ktorom sme viackrát hovorili, že keď zatvárali odborárov, tak mlčal som, lebo som nebol odborár, keď zatvárali komunistov, tak isto som mlčal, lebo som nebol komunista a keď zatvárali Židov, tak isto som mlčal, lebo nebol som Žid a až zatvorili mňa a už sa ma nemal kto zastať. Čiže toto momentálne sa tu momentálne deje. Ide sa tu likvidovať, ĽSNS sa v podstate už pomaličky podarilo zlikvidovať. REPUBLIKA sa ide likvidovať, celý SMER sa chce zlikvidovať. Čiže celá opozícia sa zlikviduje a potom tu má vládnuť táto zločinecká skupina, ktorá, ktorí si hovo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2022 o 15:08 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:10

Jozef Valocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem pekne, pán podpredseda.
Pán poslanec, mňa zaujala tá stať tvojej rozpravy, kde si hovoril, ako to bolo v tých 50. rokoch a ešte aj dávnejšie predtým. Čiže bolo treba nájsť terč. Terč sa našiel, terč je Robert Fico. Potom bolo treba urobiť mediálnu kampaň, aby sa tento terč počiernil a očiernil, aj to sa udialo. Môžu kolegovia potvrdiť, keď máme tlačovku napríklad o zdražovaní alebo máme tlačovku o energiách a podobne, tak čo sa pýtajú novinári? Pán poslanec Fico, kde ste plával? Áno? Čiže terč je, mediálny obraz je, a keď máme tieto dve veci, ako ty si spomínal v rozprave, tak ho treba zavrieť. Ale keďže nevieme, či máme také dôkazy, aby bol odsúdený, tak ho radšej preventívne zatvorme. Ja hovorím, že ako neprávnik, že to je preventívna väzobná mučiareň a potom ten človek vyjde von a keďže náhodou by ho napríklad Najvyšší súd alebo iné súdy oslobodili, no nevadí, však už sedel. Tak ho tam nechajme aspoň päť rokov, však už sedel, alebo tri roky alebo dva roky, no a potom už je jedno, či bude odsúdený, alebo nebude odsúdený. Toto, toto sa deje na Slovensku a to je, to je niečo hrozné.
A som rád, že si to vlastne popísal, popísal si to trošku jemnejšie a ja to prekladám v podstate do ľudskej reči tvrdšej. Ale takto to celé u nás funguje. Čo na to sa dá povedať? Nič. Len voľby a zmena tejto vlády.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2022 o 15:10 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:12

Vladimír Faič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pán poslanec Zahorčák, tvoje vystúpenie je cenné najmä v tom, že si tu jasne a plasticky preukázal a zdôvodnil, že ak sa moc v histórii vždy rozhodla zatočiť s niekým, či už s nejakými skupinami alebo s konkrétnymi ľuďmi, tak vždy to, samozrejme, nasledovali, nasledovalo mediálne krytie, prípadne iných ľudí, ktorí to mali podporiť a ktorí jasne preukázali, že to tak musí byť bez toho, a by bol pripustený iný názor, iný pohľad na vec a aj iné myslenie, samozrejme.
Aj v tejto súvislosti v tejto téme, ktorú prerokovávame, som sa dočítal, že vlastne parlament by nemal váhať a mal by vydať Roberta Fica do väzby, pretože sa tým nenaruší, nenarušia počty poslancov v parlamente, pokiaľ sa týka jednotlivých strán alebo najmä teda koalície. No z tohto mi, pripadá mi to tak, ako keby poslanci v Národnej rade boli, boli nejaké kusy alebo, alebo teda ľudia, ktorí sú naskladaní a nespraví to po formálnej stránke žiaden prevrat v parlamente, pretože tie počty sú jasné. Tieto názory absolútne opomínajú, že parlament je vlastne najvyšším zákonodarným a ústavným orgánom, že tu má každý poslanec právo slobodného výkonu mandátu a že lídri politických strán, z ktorých je poskladaný parlament, majú právo na politickú činnosť a v politickej súťaži presadzovať svoje názory. Toto sa absolútne opomína a ísť takýmto spôsobom formálnym, že sa nenarušia počty v parlamente, to je čosi nevídané.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2022 o 15:12 hod.

RSDr.

Vladimír Faič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video