65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

4.5.2022 o 12:00 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

12:00

Vladimír Lengvarský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v domácom alebo v inom prirodzenom prostredí, v ktorom sú tieto osoby umiestnené. Predmetom návrhu zákona je zadefinovanie pojmu dlhodobá zdravotná starostlivosť a jej jednotlivých súčastí. Zadefinovanie pojmu paliatívna zdravotná starostlivosť a zadefinovanie rozsahu údajov potrebných pre monitoring dostupnosti ošetrovateľskej starostlivosti v rámci tejto dlhodobej starostlivosti.
Návrh zákona premieta právo osoby, ktorej je poskytovaná zdravotná starostlivosť na poskytovanie duchovnej služby a duchovnej podpory aj do zákona o zdravotnej starostlivosti.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

4.5.2022 o 12:00 hod.

brig. gen. MUDr. MPH

Vladimír Lengvarský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:00

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, navrhujem, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre sociálne veci a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre zdravotníctvo a odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022.
Ďakujem pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

4.5.2022 o 12:00 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:03

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem.
Dámy a páni, cieľom tohto vládneho návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou. Návrhom zákona sa predovšetkým zavádza právna úprava nových účastníkov trhu s elektrinou a trhu s plynom, právna úprava uskladňovania elektriny, zmeny v oblasti ochrany spotrebiteľa a upravujú sa doterajšie podmienky pre nasadzovanie inteligentných meracích systémov. Taktiež sa ustanovuje nová právna úprava obstarávania podporných služieb na dosiahnutie a udržanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky prenosovej alebo distribučnej sústavy v reálnom čase.
Súčasťou predloženého návrhu sú aj zmeny v rámci zákona 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach týkajúce sa rozšírenia doterajších právomocí ÚRSA, ďalej nová právna úprava cieľov a činnosti tohto úradu a jeho spoluprácu s regulačnými orgánmi členských štátov EÚ a Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov.
Taktiež sa navrhuje úprava postupu ÚRSO pri vydávaní koordinovaných rozhodnutí regulačných orgánov, rozšírenie doterajšieho rozsahu vecnej regulácie, rozšírenie právnej úpravy riešenia sporov o spory medzi novými účastníkmi trhu s elektrinou. Zmeny, ktoré sú obsahom návrhu zákona predstavujú jeden z míľnikov plánu obnovy a odolnosti.
Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na služby verejnej správy pre občana, ani na manželstvo, nemá vplyv ani na rodičovstvo a nemá vplyv ani na rodinu. Predpokladá pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a pozitívne sociálne vplyvy.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne a poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto vládneho návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.5.2022 o 14:03 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:05

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

4.
Ďakujem.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 975. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.5.2022 o 14:05 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:08

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, som veľmi rada, že dnes môžme už prijať v parlamente, už môžme rokovať o zákone, ktorý upravuje dlhodobú zdravotnú starostlivosť a paliatívnu zdravotnú starostlivosť.
Dôstojný život a aj dôstojné umieranie by malo byť takým základným právom človeka. A myslím si, že posledné dva roky, kedy sme prežívali pandémiu a rovnako aj to, že prežívame v súčasnosti ohrozenie vojnou, tak nás oveľa viac vystavilo myšlienkam na smrť, na chorobu. Dostali sme sa k týmto témam omnoho bližšie než by sme možno aj chceli. V júni 1999 bol Parlamentným zhromaždením Rady Európy prijatý dokument ochrana ľudských práv a dôstojnosť smrteľne chorých a umierajúcich. Okrem iného tento dokument zdôrazňuje povinnosť rešpektovať a chrániť dôstojnosť nevyliečiteľne chorých a umierajúcich, ktorý pramení z nedotknuteľnosti ľudskej dôstojnosti. Tieto slová vyzerajú byť ako obyčajné frázy, ale v momente ako sa nás to osobne dotkne, ja osobne som zažila starostlivosť o môjho dedka po porážke, neskôr sme mali doma ležiacu onkologicky chorú maminu a potom som sa starala o babičku, ktorá mala Alzheimera, čiže veľmi blízko som zažila to, že aké je to dôležité a aké je to dobré, ak je človek v takomto štádiu ochorenia, v takýchto ťažkostiach, ak má možnosť tej zdravotnej starostlivosti dostupnej aj v domácom prostredí, v prípade, že je to možné.
Čo sa týkalo dostupnosti takýchto služieb. Aj v týchto dňoch som bola konfrontovaná, keď som vlastne sa snažila zohnať hospic alebo mobilný hospic pre kamarátku, som si uvedomila, že naozaj je, je to služba, ktorá je veľmi limitovaná, sú problémy. V Trnavskom samosprávnom kraji nemáme napríklad kamenný hospic. Nakoniec sa podarilo zohnať mobilný hospic, ale celkovo týchto zariadení je nedostatok a je veľmi, veľmi ťažké sa tam dostať, a častokrát títo ľudia potom skončia teda v nemocniciach, pričom v niektorých prípadoch by bolo ideálne, ak by boli doma. Objavili sa také prvé lastovičky aj pri detských mobilných hospicoch, a väčšinou tieto služby poskytovali práve mimovládne organizácie, ktoré vlastne tak nejak na kolenách hľadali spôsoby ako fungovať a popri bežnej práci vlastne vykonávali túto službu. Tak isto problémom sme čelili pri dostupnosti ADOS-ky, ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá navštevuje pacientov domov.
Takže ja veľmi vítam, vítam tento zákon, ktorým sa nám podarilo dostať tento úmysel, ktorý sa nám podarilo dostať do programového vyhlásenia vlády, o ktorom sa už dlho predtým rozprávalo, pretože tie dva, tie dve formy pomoci, sociálna pomoc a zdravotná pomoc, neboli na Slovensku zintegrované a neboli prepojené a vlastne na to doplácali práve tí pacienti. Tým, že máme aj tú medicínu, takú relatívne úspešnú, tak vlastne roky sme vytesňovali tú smrť a to umieranie, a bolo také prirodzenejšie, že tí ľudia zostávali v nemocniciach. Ale môžme vidieť aj z hľadiska kvality života, že pokiaľ máme možnosť poskytovať túto pomoc v prirodzenom prostredí, je to, je to pozitívne pre tých ľudí, pre ich prežívanie, psychickú pohodu, tak isto možnosť rozlúčiť sa s rodinou a nezanedbateľným faktorom je aj ten ekonomický faktor.
Keď čítam tento návrh na zmenu zákonov, ktoré upravujú dlhodobú zdravotnú starostlivosť o dlhodobo chorých a zomierajúcich ľudí, som veľmi rada, že stojíme na strane, ktorá nielen deklaruje úctu k životu, ale ide o reformu, ktorá veľmi konkrétne mení prostredie aj pravidlá hry. Cez predpisy, ktoré boli priložené k návrhu zákona vidím precízne zadefinované pojmy, nastavené už také reálnejšie poplatky za jednotlivé tie služby. Je uprataný priestor toho, kde dochádza k poskytovaniu rôznych typov zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti akútnej či dlhodobej, inštitucionálnej aj komunitnej. Je tam práve to navýšenie tých sadzieb za lôžkodeň za paušálne platby u viacerých typov zariadení a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Čiže napríklad mobilné hospice sa dlhodobo potýkali s tým, že platby z poisťovní im pokrývali len zhruba 15 % reálnych nákladov.
Vidím dôraz aj kladený na zber presného typu údajov pre potreby vyhodnocovania kvality a účelnosti. Predtým sa veľa zmien robilo bez týchto ukazovateľov a vidíme, že je to potrebné. Tento návrh prináša špecializáciu a multidisciplinárny prístup. My vlastne hľadáme nejaké nastavenie komplexnej starostlivosti, ktorá ponúka aj sociálnu starostlivosť, zdravotnú, psychologickú a tak isto duchovnú starostlivosť, ktorá je nezanedbateľnou súčasťou starostlivosti o týchto ľudí na sklonku života alebo trpiacich dlhodobým ochorením. Možnosť duchovnej starostlivosti, ktorá síce nie je v rámci toho zdravotného poistenia, ale je dostupná a mala by byť dostupná, pomáha týmto ľuďom častokrát prijať fakt dlhodobej alebo nevyliečiteľnej choroby, umožní im odpustiť, rozlúčiť sa a vysporiadať si možno veci z minulosti, ktoré doteraz vysporiadané nemali. Komunitnú neinštitucionálnu starostlivosť považujem za veľmi potrebnú a v každom prípade, pokiaľ je možná, tak som veľmi za to, aby bola podporovaná v tom domácom prirodzenom prostredí. A ja som rada, že predpisy myslia aj na také detaily ako je kilometrovné pre personál ADOS-iek a mobilných hospicov. A takisto som rada za zakomponovanie toho spirituálneho aspektu.
Myslím si, že táto reforma, ktorú naše zdravotníctvo veľmi potrebuje, nás reálne posunie k takému celostnejšiemu prístupu k človeku. Táto reforma je dobrou správou pre ľudí, pre ktorých patrí úcta k životu a umieraniu k najdôležitejším hodnotám. Predpokladám, že sa zvýši kvalita života a starostlivosti o dlhodobo chorých a umierajúcich, rovnako aj kvalita života ich rodín. Častokrát tie rodiny cestovali veľké kilometre, aby mohli navštíviť svojho zomierajúceho príbuzného a možnosť práve týchto mobilných hospicov a tej komunitnej starostlivosti nám môže pomôcť to, aby rodiny boli spolu, dokiaľ to je len možné. Je to dobrá správa aj pre pragmatikov, pretože návrh prináša upratanie definícií, popisuje akúsi mapu pacienta a vlastne tie algoritmy, ako postupovať v jednotlivých prípadoch, ako zbierať údaje pre následné vyhodnotenie, čo by malo pomôcť aj pre vhodné a účelné priradenie typu starostlivosti v závislosti od stavu pacienta. Pacienti vyžadujúci dlhodobú starostlivosť už nebudú musieť zaberať kapacity v nemocniciach často na akútnych oddeleniach, čo značne predražovalo zdravotnú starostlivosť. Myslím si, že nikto z nás nevie či a kedy budeme takúto dlhodobú starostlivosť potrebovať, a preto je to dobrá správa aj pre nás všetkých, alebo aj pre našich príbuzných.
Ja by som ešte prečítala z tej charty pacientov, z charty práv pacientov, starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich článku 8. Pacient má právo v nevyliečiteľnom štádiu choroby na takú úľavu a zmiernenie bolestí, ktoré zodpovedajú súčasným vedomostiam a možnostiam zdravotnej starostlivosti o umierajúcich, má právo na humánnu starostlivosť, má právo, aby ho v posledných chvíľach života sprevádzala osoba podľa jeho želania, právo na dôstojné umieranie a právo vyjadriť nesúhlas s poskytnutím diagnostických a liečebných výkonov.
Chcem vyjadriť vďaku všetkým, ktorí pracovali na príprave tejto reformy, tohto zákona a verím, že prinesie naozaj dobré ovocie, prinesie zlepšenie kvality života, zlepšenie starostlivosti a takisto aj zlepšenie podmienok pre všetkých tých, ktorí túto zdravotnú a sociálnu starostlivosť nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim poskytujú. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2022 o 14:08 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:17

Anna Záborská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Ja si myslím, že k tomuto vystúpeniu kolegyne Lucii Drábikovej nie je veľa čo dodať. Jednak z toho zákona vychádzala a v skratke popísala všetky kritériá, ktoré by mala spĺňať dlhodobá starostlivosť, paliatívna a hospicová starostlivosť, ale ukázala aj tú súčasnú tvár každodenného života, kde sú obrovské nedostatky. Naplniť to čo si zaumienil tento zákon nebude jednoduché, pretože ten nedostatok špecializovaných zdravotníckych zariadení paliatívnej alebo hospicovej starostlivosti je veľmi málo. Nie sú dofinancované. A čo je dôležité, keď si pozreme kritériá, ktoré sú nastavené, kto by mal na týchto oddeleniach paliatívnej starostlivosti pracovať, tak existujúci stav je taký, že by sme potrebovali násobne, niekoľkonásobne viacej odborníkov, aby mohli poskytovať odbornú pomoc.
Ja len dúfam, že keďže na tento zákon alebo na realizáciu tohto zákona boli vynaložené, alebo majú byť vynaložené aj finančné prostriedky z plánu rozvoja, že tá druhá časť toho plánu rozvoja je plán udržateľnosti, že keď sa spotrebujú finančné prostriedky, ktoré sú určené na začiatok spustenia tohoto plánu alebo tejto starostlivosti, že sa na ministerstve či už zdravotníctva alebo financií nájdu aj ďalšie finančné prostriedky.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2022 o 14:17 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:20

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pani kolegyňa, samozrejme súhlasím, že kvalita života dlhodobo chorých, respektíve umierajúcich pacientov, a netýka sa to len tej výsostne paliatívnej starostlivosti, by mala byť vyššia, respektíve mala by byť kvalitnejšia, respektíve malo by sa na ňu vynaložiť oveľa viac finančných prostriedkov. Ale keď sa na to pozrieme reálne, a ja sa na tento problém naozaj reálne pozerám zo svojej dvadsaťročnej praxe, nikdy sa nám nepodarí zvýšiť kvalitu života, či už umierajúcich ľudí alebo ľudí, ktorí sú v dlhodobej ústavnej alebo zdravotnej starostlivosti, pokiaľ nebude platiť jednoduchá zásada, to znamená zásada pomernosti. Nesmie byť nikdy vyšší pomer dopytu ako ponuky. A v dnešnej dobe je to jednoducho tak, a myslím, že na území Slovenskej republiky pokiaľ nebude zmenená a prijatá kvalitná alebo úplne iná, respektíve nová legislatíva, sa toto nikdy nenaplní. Zariadenia špecializovaných sociálnych služieb, kde väčšinou sa bavíme o pacientoch, ktorí sú tam umiestnení dlhodobo, čiže na celoročný pobyt, bavíme sa väčšinou o klientoch alebo o poberateľoch sociálnej služby, ktorí trpia buď Parkinsonom alebo Alzheimerom alebo nejakou ľahkou stareckou demenciou, jednoducho pomer na počet klientov je úplne neadekvátny na počet v pomere na daný výkon zamestnanca. Čiže určitý počet zamestnancov nemôže mať neprimeraný, respektíve abnormálny počet klientov. Jednoducho nebavíme sa ani o pomere 0,3, ale bavíme sa až niekedy až o 1,6 klienta na 0,3 opatrovateľa, respektíve odborného alebo ošetrujúceho personálu. Toto je jednoducho nonsens. Aj keby ministerstvo zdravotníctva, respektíve ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dvojnásobne navýšilo objem, vzniká nám opäť zásadný, respektíve nikdy nekončiaci problém, a to je tá osobnostná zložka toho personálu. Jednoducho my tých ľudí nevieme naklonovať, pretože táto práca je ťažká, fyzicky a psychicky vyčerpávajúca, a ľudia do tejto profesie ísť nechcú.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2022 o 14:20 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:22

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za ich poznámky. Áno, súhlasím, pán kolega, s tým, že máme tu naozaj tú personálnu otázku, a je pravda, že ľudia v zdravotníctve, ale najmä v sociálnej oblasti sú dlhodobo poddimenzovaní platovo, že toto ich povolanie nie je ani spoločensky ohodnotené, a tak isto tie príjmy, ktoré majú a ten pomer personálu k pacientom je veľmi, veľmi nevyhovujúci a zaťažujúci. To je ďalšia vec, s ktorou sa budeme musieť nejakým spôsobom vysporadúvať. Tento návrh zákona, ktorý, verím, že schválime, je takým prvým krokom. Ale určite tým druhým a aj ďalšími krokmi je to ako to trvalo udržať, ako to nastaviť, aby sme vedeli práve do týchto, do tohto typu služieb, a z hľadiska starnutia populácie čoraz potrebnejších služieb, aby sme vedeli tam tých ľudí pritiahnuť a udržať. Tak toto je ako naozaj veľká výzva.
Takže ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2022 o 14:22 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:23

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Milé kolegyne a kolegovia, ja len v krátkosti nadviažem na Lucku Drábikovú, a v prvom rade mi dovoľte sa poďakovať ministerstvu zdravotníctva za tento návrh zákona, ale veľká vďaka patrí aj nášmu kolegovi Marekovi Krajčímu, ktorý spolu s Petrom Stachurom prevzali nad témou dlhodobej následnej a paliatívnej starostlivosti svoju záštitu, a teda urobili to tak hneď na úvod volebného obdobia, ten zákon sa nerodil ľahko. Osobitná vďaka patrí aj pani primárke paliatívnej medicíny, pani doktorke Andrei Škripekovej, ktorá veľmi neúnavne so svojim tímom právnikov a ekonómov, aj lekárov a analytikov pripravovala predložený návrh zákona.
Z pohľadu právno-medicínskeho možno považovať návrh zákona za významný krok v oblasti reformy poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Zákon napĺňa ambíciu prvýkrát, keď v právnom poriadku jasne zadefinuje jednotlivé témy starostlivosti, zabezpečenie dostupnosti, kvalitu, efektívnosť dlhodobej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Zákon tým, že upravuje poskytovanie paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby najmä v domácom alebo inom prirodzenom prostredí, prispieva aj k zosúladeniu pracovných a rodinných potrieb a väzieb príbuzných tých pacientov.
Celkom určite možno návrh zákona považovať za reformný, pretože prispieva k riešeniu problémov dlhodobej zdravotnej starostlivosti, ktorá je deklarovaná nielen v stratégii dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike, ale aj vo viacerých aktuálnych strategických dokumentoch v oblasti zdravotnej aj sociálnej starostlivosti, a tak sú i naplnené politické záväzky vyjadrené v programovom vyhlásení vlády. Dlhodobá starostlivosť je aj súčasťou plánu obnovy a odolnosti a je jedným z míľnikov komponentu číslo 13. Jeho pointou je aj vypracovanie nového legislatívneho rámca pre dlhodobú zdravotnú starostlivosť. Plán obnovy poukazuje na potrebu užšej spolupráce medzi rezortami. Predovšetkým medzi rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny a zdravotníctva, ktorých koordinácia je pre integráciu sociálnej a zdravotnej starostlivosti, bohužiaľ, dlhodobo nepostačujúca. Ako psychológ sa často alebo, pohybujem sa v oblasti sociálnych služieb a považujem za osobitne významný multidisciplinárny prístup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Na tomto mieste sa trochu pristavím, pretože je to prvýkrát, kedy do zdravotníckeho práva vôbec vstupuje multidisciplinárny prístup. Tým sa vlastne vyjadruje komplexnosť zdravotnej starostlivosti, ktorá sa má dosahovať poznatkami z iných ako medicínskych vied, alebo aj z iných ako medicínskych vied. Zákon vypočítava poznatky a postupy z oblasti sociálnej práce, z iných vedných disciplín a duchovných služieb. To považujem za veľmi dôležité zdôrazniť. Multidisciplinárny prístup je založený na myšlienke spolupráce a špecialistov zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov a koordinácie ich postupov. Zástupcovia jednotlivých profesií do tímu vnášajú svoje špecifické znalosti, spolupracujú s ďalšími inštitúciami a s osobami, ktoré sú súčasťou komplexnej starostlivosti o pacienta. Multidisciplinárny tím môžu tvoriť psychiatri, zdravotné sestry, ošetrovatelia, psychológovia, sociálni pracovníci, ergoterapeuti, arteterapeuti, samozrejme je zastúpená muzikoterapia, liečební pedagógovia a podobne. Vnímam teda veľmi pozitívne, že zamestnanec, ktorý poskytuje sociálne poradenstvo, bude napríklad analyzovať sociálne problémy osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje a ktorej sa zvýraznili hospitalizáciou v zdravotníckom zariadení. A tak sa môžu metódami sociálnej práce, môžu a majú, riešiť negatívne dôsledky za podmienky aktívnej spolupráce tej osoby, aj príbuzných. Na dosiahnutie multidisciplinárneho prístupu starostlivosti zákon vymedzuje podporný tím ako pomocný orgán ošetrujúceho lekára. Úlohou podporného tímu je zabezpečiť osobe, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje, najmä psychologickú podporu, sociálnu pomoc, poradenstvo napríklad aj v oblasti výživy, ale aj duchovnú podporu. Vytvorením podporného tímu sa zabezpečí doteraz chýbajúce prepojenie a koordinácia zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, a posilní sa aj ich poskytovanie na komunitnej úrovni.
Z doterajšieho pohľadu štandardu obsahu dôvodových správ, ktoré sme čítali, je návrh zákona výnimočný aj tým, že akoby pre reálnejšiu predstavu dopadov legislatívnych zmien ponúkajú, ponúka aj rôzne konkrétne životné situácie pacientov, napríklad príbeh pacientky, ktorá vo vysokom geriatrickom veku bez závažných komorbidít, je osamelá, je bezdetná, keď si povedzme zlomí kŕčok stehennej kosti je hospitalizovaná, jej akútna zdravotná starostlivosť je po pár dňoch ukončená. Pacientka by následne mala podstúpiť rehabilitáciu v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti, ale môže sa napríklad identifikovať potreba následnej zdravotnej starostlivosti, kedy vzhľadom na situáciu, jej situáciu je zrejmé, že po prepustení z následnej zdravotnej starostlivosti nemôže byť v domácom prostredí sama. Ošetrujúcim lekárom je referovaná podpornému tímu v tej nemocnici a následne môže sociálny pracovník toho podporného tímu začať proces zabezpečenia opatrovateľskej služby prostredníctvom obce povedzme na akútnom oddelení. Pričom takéto správne konanie na obecnom úrade by trvalo niekoľko veľa dní, niekedy aj tri mesiace. Aby sa tento proces riešil už po referovaní pacientky do následnej starostlivosti, došlo by k prebytočnému predĺženiu jej pobytu.
Takže ťažisková zmena, ktorú náš zákon prináša, spočíva v presnom vymedzení nových troch foriem zdravotnej starostlivosti, teda dlhodobej, následnej a paliatívnej. Zadefinovanie nových foriem zdravotnej starostlivosti garantuje pacientovi jednoznačné právo na potrebnú formu starostlivosti. A ešte veľkým prínosom v definícii je aj to, že v zreteľnejšom oddelení je teda, že zreteľnejšie oddeľujú sociálnu starostlivosť od zdravotnej starostlivosti. Nové definície pomôžu vytvoriť základ pre systém dlhodobej integrovanej sociálnej starostlivosti, z ktorého benefity budú pociťovať najmä osoby s chronickými chorobami a osoby s potrebou paliatívnej starostlivosti, ako aj osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby.
Možno hovoriť skoro o historickom rozmere toho zákona, ktorý spočíva v tom, že doterajšie legislatívne pokusy o reformu a spojenie systému sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti boli, žiaľ, neúspešné. Následkom sú dva oddelené systémy s minimálnou koordináciou a prepojením. Mohli by sme spomenúť ešte mnoho skvelých vecí, ktoré v zákone možno nájsť. Iste budú, verím, že budú spomenuté, že budú precizované v druhom čítaní.
Takže ja sa teším na diskusiu a ešte raz ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2022 o 14:23 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:31

Dominik Drdul
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Katka, ďakujem ti za tvoj taký pomerne hutný a všeobjímajúci príspevok, ktorý bol zameraný na to, že si vymenovala oblasti, ktoré sa menia týmto zákonom a s ktorým prichádza jednoznačné zlepšenie. Musím povedať, že aj ja veľmi pozitívne vnímam snahu ministerstva o spojenie systému, tak poskytovanie sociálnej, ako aj zdravotnej starostlivosti. Samozrejme chápem, že všetko ide postupne, a dúfam, že trend vytvárania multidisciplinárnej starostlivosti na Slovensku bude čo najviac a čo možno najrýchlejšie pokračovať stále viac a viac dopredu, a že sa takéhoto prístupu časom dostane čo možno k najväčšiemu počtu pacientov. A pretože som hlboko presvedčený ako človek, ktorý má, bohužiaľ, skúsenosti aj s dlhodobými hospitalizáciami a je bežne v kontakte s ľuďmi, ktorí sú či už dlhodobo hospitalizovaní alebo opakovane hospitalizovaní na kratšiu dobu, že multidisciplinárny prístup je jeden, jediný konštruktívny prístup, ktorý je zmysluplný tak z hľadiska zdravotného, ako aj z hľadiska osobného pre toho pacienta, a vníma ho komplexne ako osobu, nielen ako pacienta cez prizmu jeho primárnej zdravotnej komplikácie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2022 o 14:31 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video