75. schôdza

19.10.2022 - 10.11.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

9.11.2022 o 12:40 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:10

Peter Kremský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Vážený pán predseda, navrhujem stiahnutie návrhu novely zákona č. 251/2012 o energetike z programu schôdze, tlač 1131.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.11.2022 o 11:10 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:10

Jana Bittó Cigániková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela opýtať do ktorého z klubov OĽANO, SMER A SME RODINA patrí pán Kuffa, keď za nich predkladá proceduráky. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.11.2022 o 11:10 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:40

Monika Kavecká
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som informovala Národnú radu o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu verejného ochrancu práv, ktoré sa konalo 9. novembra 2022.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu verejného ochrancu práv bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu verejného ochrancu práv všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Z 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných a 130 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za meno Róbert Dobrovodský hlasovalo za 81, proti 6, zdržalo sa hlasovania 43.
Po druhé, meno Maroš Matiaško, hlasovalo za 13, hlasovalo proti 31, hlasovalo, zdržalo sa hlasovania 86.
Po tretie, meno Marián Török, hlasovalo za 23, hlasovalo proti 23, zdržalo sa hlasovania 84.
Na voľbu verejného ochrancu práv je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní bol za verejného ochrancu práv zvolený Róbert Dobrovodský.
Overovatelia poverujú svojho člena Moniku Kaveckú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.11.2022 o 12:40 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:40

Peter Dobeš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Áno. Ďakujem. Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 9. novembra 2022.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 11 neplatných a 127 platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
Po prvé, pani Henrieta Crkoňová, za 53, proti 11, zdržalo sa 63.
Po druhé, Ivan Kún, za 22, proti 12, zdržalo sa hlasovania 93.
A po tretie, Mária Machová, za hlasovalo 28, proti hlasovalo 9, zdržalo sa hlasovania 90.
Na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní za podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov. Keďže podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky nebol zvolený, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Overovatelia poverujú svojho člena Petra Dobeša oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán podpredseda.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.11.2022 o 12:40 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
75. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní 2
 

14:25

Vladimír Ledecký
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona zo 4. októbra 2022 o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1287).
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila zákon zo 4. októbra 2022 o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1287).
Vo svojom rozhodnutí z 25. októbra 2022 uviedla dôvody na vrátenie zákona a navrhla, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní schválila zákon s touto zmenou:
V čl. I schváleného zákona v § 8 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno b).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1342 z 25. októbra 2022 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý určil aj ako gestorský výbor.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali predmetný vrátený zákon. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokovali zákon vrátený prezidentkou Slovenskej republiky dňa 9. novembra 2022 a neprijali uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Gestorský výbor neprijal žiadne odporúčania pre Národnú radu Slovenskej republiky vo vzťahu k hlasovaniu, o pripomienke prezidentky Slovenskej republiky uvedenej v I. časti tejto spoločnej správy a po druhé o zákone ako o celku.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 237 z 9. novembra 2022.
Výbor ma zároveň určil ako spoločného spravodajcu výborov a poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

9.11.2022 o 14:25 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:25

Milan Krajniak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán podpredseda, panie poslankyne, páni poslanci, chcel by som vás informovať, že keď sa pani prezidentka rozhodla vrátiť tento zákon a využiť právo veta a predložiť svoje pripomienky k tomuto návrhu zákona, informovala ma o tomto svojom rozhodnutí a chcel by som tlmočiť jej názor, že tento zákon považuje za prospešný a dobrý. Chcela by však podľa jej názoru sa vyhnúť niektorým ústavnoprávnym problémom, ktoré pomenovala vo svojom odôvodnení prečo sa rozhodla uplatniť svoje právo veta. Ja rešpektujem právo pani prezidentky, aj názor pani prezidentky, predsa len by som chcel povedať, že po oboznámení sa s týmito pripomienkami si myslím, že pozmeňujúci návrh pána poslanca Lehotského, ktorým sme ešte priamo v rozprave v parlamente vylepšili alebo spresnili formulácie v tomto zákone, považujem za dobrý a postačujúci. Vysvetlím v čom...
=====
Skryt prepis

9.11.2022 o 14:25 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:40

Milan Krajniak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
ako príklad poviem, v maďarskej rodine jeho rodným jazykom je jazyk maďarský, pokiaľ by to bolo možné, bolo umiestnené do náhradnej rodiny kde tento jazyk ovládajú. Hovorím to ako príklad, aby ste si vedeli predstaviť ako sme rozmýšľali. Čiže my považujeme za, v niektorých prípadoch aj vhodné, aby bolo možné sa na takéto prostredie profesionálnych náhradných rodičov pýtať, ale chcem vám povedať, že v prípade ak sa rozhodnete akceptovať pripomienky pani prezidentky, my to nepovažujeme za niečo čo by ohrozilo výkon, alebo proste prospešnosť tohto zákona, ktorý ste už raz schválili. Čiže chcel by som vás poprosiť, aby ste v každom prípade, či už s pripomienkami, alebo bez pripomienok pani prezidentky prelomili jej veto, lebo to dobro, ktoré tento zákon v prospech detí, ktoré sú dnes v detských domovoch, môže urobiť je, je určite oveľa, oveľa väčšie ako prípadné možno nejaké drobné ústavnoprávne riziká, ktoré to môžu byť. Celkovo sa týka, alebo takým naším cieľom je, že aby sme pomohli v najbližších rokoch približne tisíc deťom, ktoré sú dnes v detských domovoch, aby jednoducho mohli byť v náhradných rodinách, a tomu má tento zákon napomôcť a súčasne samozrejme, aby sme stabilizovali finančne aj právne to postavenie profesionálnych náhradných rodičov.
Takže ja rešpektujem jednak právo pani prezidentky, že môže uplatniť právo veta aj rozumiem dôvodom, prečo vzniesla takéto pripomienky, myslím si, že sme tie práva rodičov a detí nájsť si, mať šancu na nájdenie náhradnej rodiny v tom pôvodnom texte dostatočne vyvážili, budem však rešpektovať, ak sa rozhodnete akceptovať pripomienky pani prezidentky a každopádne vás chcem poprosiť, aby ste v každom prípade, či akceptujete, alebo neakceptujete pripomienky pani prezidentky, tento zákon opätovne schválili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

9.11.2022 o 14:40 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:40

Jana Žitňanská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som prečítala krátky pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka čisto len posunu účinnosti tohto zákona, keďže už mal platiť od 1. novembra, ale keďže vieme, že 1. november je už za nami, tak posúvame tú účinnosť od 1. decembra 2022.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej k zákonu zo 4. októbra 2022 o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1287).
V čl. 6 sa slová "1. novembra 2022" nahrádzajú slovami "1. decembra 2022".
V súvislosti s posunom termínu účinnosti sa vykonajú tieto úpravy v prechodných ustanoveniach v čl. 1 § 41 ods. 1, ods. 3 až 7, § 42 ods. 1 až 5 a 7, § 43 a § 44 sa slová "1. november 2022" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. december 2022" v príslušnom tvare.
V čl. 1 § 41 ods. 3 sa slová "31. októbra 2024" nahrádzajú slovami "30. novembra 2024".
V čl. 1 § 41 ods. 7 sa slová "k 31. októbru 2022" nahrádzajú slovami "k 30. novembru 2022".
V čl. 1 § 42 ods. 2 a 3 sa slová "15. novembra 2022" nahrádzajú slovami "15. decembra 2022".
Skončila som pozmeňujúci návrh a tiež mám prosbu, vám všetkým, ktorí ste tu aj tí, ktorí nás sledujete on line, aby akokoľvek dopadlo hlasovanie, či už prelomíme veto pani prezidentky, alebo akceptujeme jej pripomienky, aby sme tento zákon v tej definitívnej podobe podporili, pretože naozaj je to jeden z takých tých zákonov, kde ideme pomáhať deťom, ideme umožniť, aby aj profesionálni rodičia viacej zarábali, aby aj deti s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú v takýchto rodinách, mali možnosť získať príspevok na kompenzačné pomôcky. Naozaj je tam veľa, veľa dobrého, dokonca sa podarilo aj vďaka pánovi ministrovi Krajniakovi tam zakomponovať to, aby dve zariadenia, ktoré sa starajú o týrané deti, dostali navýšený rozpočet, pretože z tých peňazí, ktoré doteraz dostávali, nemali už financie ani na zaplatenie pomaly ovocia pre tieto deti. Je to vo výške asi 100 tis. eur, ale oni ich súrne potrebujú, čiže prosím vás, prijmime tento zákon a pomôžme deťom v prvom rade a samozrejme teda aj tým zariadeniam a profesionálnym náhradným rodičom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

9.11.2022 o 14:40 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:40

Vladimír Ledecký
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážení páni kolegovia, vážené pani kolegovia, vážení kolegovia, milí študenti, zamestnávanie profesionálneho rodiča je špecifické. Zákon bol pripravovaný aj kvôli tomu, lebo keď chceme náhradných profesionálnych rodičov nejako zaplatiť, tak je veľmi ťažko na nich aplikovať Zákonník práce, lebo naozaj tieto deti majú 24 hodín a o tieto deti sa 24 hodín starajú, a preto je logické, že prijať k tomu zákonnú normu je na prospech celej tejto problematiky. Títo rodičia dostávajú deti do výchovy, a tieto deti u nich trávia zvyčajne niekoľko týždňov, alebo niekoľko mesiacov. Sú to deti, ktoré sa narodia až po deti vo veku školskej dochádzky, a preto v tomto zákone sa veľmi dbalo na to, keď sa niekto prihlási do zamestnania jako profesionálny rodič, aby sa o tomto rodičovi získali čo najpodrobnejšie informácie vzhľadom k tomu, že sa mu dávajú do starostlivosti, do domácej starostlivosti deti, o ktoré by sa mal starať ako o svoje. Takže chápem ministerstvo, že v tomto zákone precízne, dôkladne, dôsledne vyprecizovalo všetky veci, ktoré by o tomto rodičovi mali sme vedieť, alebo mali by vedieť centrá, ktoré vlastne týchto rodičov zamestnávajú, aby sa tieto deti náhodou nedostali do nevhodného prostredia.
Pripomienky, ktoré pani prezidentka spomína, alebo ktoré má, sú presne pripomienky, ktoré nám udreli do očí a pozmeňujúci návrh Lehotského sa to snažil vylepšiť, ale dneska na výbore bol zástupca pani prezidentky a napr. povedal takú vec, alebo takú pripomienku, ktorú som si ani ja neuvedomil, prvýkrát som si uvedomil na výbore, že v tom zákone tieto citlivé informácie o náhradných rodičoch sme mohli zisťovať až, keď ich zamestnáme a nie, keď ich ideme zamestnávať a vlastne z časti by sme mali túto pripomienku mali vyriešenú.
Chápem ministerstvo sociálnych vecí, prečo tieto citlivé informácie požaduje, ale zároveň je potrebné uviesť, že pokiaľ citácia uvedená v zákone nie je v súlade s ústavou a Dohovorom o ľudských právach, alebo je o tom pochybnosť, a také autority ako je prezidentský úrad, alebo pani prezidentka, tak je potrebné asi takúto pripomienku akceptovať a možno, že do budúcna sa tu vytvára priestor uvedené skutočnosti dať do toho zákona, alebo snažiť sa presadiť v tomto zákone poslaneckým návrhom, ale v takej citácii, aby neboli v rozpore s ústavou a neboli v rozpore s Dohovorom o ľudských právach, a takisto dôsledne ich, dôsledne ich vyhodnotiť. Preto klub SaS a rovnako aj ja budeme akceptovať pripomienku pani prezidentky, a tak ako pán minister, tak ako pani poslankyňa Žitňanská, tak aj ja vás všetkých prosím, bez toho, či sa tá pripomienka prijme, alebo neprijme, ten zákon je potrebné prijať, lebo riešilo sa tam niekoľko skutočností, pokiaľ by nebol prijatý, tak skomplikovalo by to život centrám, náhradným rodičom a v konečnom dôsledku deťom. Takže ešte raz, takisto ako moji predrečníci, žiadam vás, aby v konečnom dôsledku sa ten zákon prijal.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

9.11.2022 o 14:40 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:40

Samuel Vlčan
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom predloženého návrhu zákona je potreba implementácie nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 2021/2115 a č. 2021/2116. Implementáciou o uvedených nariadení Európskeho parlamentu sa zabezpečí riadne fungovanie orgánov štátnej správy pri vykonávaní strategického plánu o spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027 Slovenskej republiky. Prijatie uvedeného návrhu zákona je teda podmienkou realizácie strategického plánu, ako aj celej novej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Vzhľadom na začiatok nového programového obdobia spoločnej poľnohospodárskej politiky od 1. januára 2023 je nevyhnutne potrebné zabezpečiť úpravu kompetencií ministra pôdohospodárstva ako príslušného orgánu a Pôdohospodárskej platobnej agentúry ako organizácie zabezpečujúcej vyplácanie finančných prostriedkov Európskej únie. Je potrebné, aby uvedené štátne orgány urýchlene pripravili na administráciu žiadostí a opatrení v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky tak, aby poľnohospodári mohli s týmito opatreniami počítať od 1. januára 2023, resp. od najbližšej kampane roku 2023.
Konkrétne opatrenia budú upravené v sérii aproximačných nariadení vlády, avšak návrh zákona je nevyhnutým predpokladom toho, aby vôbec bolo možné tieto opatrenia realizovať, podávať, administrovať žiadosti a vyplácať na nich finančné prostriedky z fondov Európskej únie, ktoré predstavujú 3,3 mld. euro, ako aj zo štátneho rozpočtu vo výške 865 mil.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na vyššie uvedené, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predloženého návrhu a jeho schválenie.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

9.11.2022 o 14:40 hod.

JUDr.

Samuel Vlčan

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video