75. schôdza

19.10.2022 - 10.11.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.11.2022 o 11:10 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

10:40

Ondrej Dostál

10:40

Mária Kolíková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán poslanec, povedali ste veľmi veľa nepravdivých, klamlivých, zavádzajúcich informácií. Ja mám iba 2 minúty, takže budem sa sústrediť iba na niektoré z nich. Spomenuli ste, myslím, komisiu pre efektívnu justíciu SEPEŠ, tá jednoznačne podporila navrhovanú súdnu mapu, ak prejdú vaše návrhy, idú proti programu SME RODINA, ktorý má vo svojom programe zopár bodov k justícii. Jednou z nich je mať rodinné súdy, vy ich chcete zrušiť, či už je to v rámci Bratislavy, alebo je to v rámci krajských súdov. V tomto je reforma úplne kľúčová pre rodinnoprávnu agendu, teraz nemáme, dá sa to povedať, chirurgov pre rodinnú agendu a nemáme k tomu ani riadny náhodný výber. Toto umožňuje reforma, k tomu vy klamete, keď rozprávate o tom, že bude to problém pre účastníkov. Viete veľmi dobre zaiste, môžte si pozrieť aj štatistiku, že odvolacie súdy rozhodujú vo veľkej miere od stola. Áno je pravdou, že ak niekde majú viac pojednávaní, je to práve rodinnoprávna agenda, ale aj tak štatisticky je to viac od stola, Takže tiež v tomto úplne zavádzate, klamete. Kľúčové je, to znamená bez pojednávania, účastník nemá žiaden problém, chce, aby čo najskôr bolo rozhodnuté. V tom úplne zavádzate a klamete a ak aj to pojednávanie je, sú tam ustanovenia, ktoré jednoznačne vytvárajú priestor k tomu, že súd je pripravený za účastníkom prísť, alebo urobí to tak, aby to pre neho problém nebol.
Ale úplne kľúčová informácia k mestským súdom, ktoré chcete vlastne zrušiť v Bratislave. Nie je to absolútne žiaden problém, ani technický, v Paríži majú 500 sudcov a je to proti plánu obnovy a odolnosti. Takže, keď chcete, aby Slovensko prišlo o peniaze, nech sa páči, leto to nie je len o justíciu, že príde, ale príde o to Slovensko, lebo to ide proti míľnikom plánu obnovy a odolnosti, úplne kľúčovo.
Skryt prepis

10.11.2022 o 10:40 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:40

Boris Susko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Dostál, no ja si trvám na tom, že to bolo v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku. Vy veľmi účelovo tvrdíte a veľmi gramaticky vykladáte ustanovenie zákona o rokovacom poriadku a ja vám prečítam citát zo stanovísk ústavnoprávneho výboru práve k tomuto ustanoveniu o šesťmesačnej lehote, v ktorej sa nie je možné predložiť návrh v tej istej veci, kde stanovisko ústavnoprávneho výboru, ktoré je zverejnené v zborníku stanovísk hovorí, že pojem v tej istej veci je pre účely § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku potrebné vykladať tak, že tou istou vecou sa rozumejú tie isté právne vzťahy, ktoré upravoval neschválený návrh zákona. Čiže to, že vy tie isté právne vzťahy vložíte do iného zákona, nedáte to samostatným zákonom, je podľa môjho názoru len čisté, účelové obchádzanie tohto ustanovenia zákona o rokovacom poriadku tak ako ho vyložil ústavnoprávny výbor už dávno.
No a pokiaľ ide, pani poslankyňa Kolíková, o poručenskú agendu a o jednotlivé mestské súdy, myslím si, že o ktorých tu bolo napísaných veľa odborných článkov, kedy samotní sudcovia kritizovali práve tú kauzálnu príslušnosť pre tri krajské súdy na celom území Slovenskej republiky z hľadiska dostupnosti účastníkov konania, teda občanov k súdu tak, aby mohli sa efektívne zúčastňovať práve týchto odvolacích konaní a nie je pravdou, že vo väčšine prípadov sa rozhoduje od stola a že tí účastníci konania tam nemajú, nemajú prísť a v prípade, že aj ak by to bola štatisticky pravda, nemám tu tie štatistiky, tak tí, ktorí tam majú prísť budú mať sťažený prístup k tomuto súdu a zriadenie mestský súdov sme kritizovali už aj v procese prípravy a tomu vlastne, výsledok toho bolo aj, že tieto
Skryt prepis

10.11.2022 o 10:40 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:55

Boris Susko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
V prípade, že aj ak by to bola štatisticky pravda, nemám tu tie štatistiky, tak tí, ktorí tam majú prísť budú mať sťažený prístup k tomuto súdu a zriadenie mestských súdov sme kritizovali už aj v procese prípravy a k tomu vlastne, výsledok toho bolo aj že tieto dva zákony o zriadení mestského súdu v Bratislave a v Košiciach neboli schválené. No tak asi nebola vôľa pôvodne schváliť ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

10.11.2022 o 10:55 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:10

Mária Kolíková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, už sme sa veľa rozprávali k odkladu súdnej reformy, aj k reforme ako takej v rámci rozpravy v prvom čítaní.
To čo chcem povedať na úvod je, že toto je naozaj skrátené legislatívne konanie a v rámci skráteného legislatívneho konania by sme skutočne mali prijímať predsa len nevyhnutné veci, ktoré do skráteného legislatívneho konania patria. O to viac, že ani to skrátené legislatívne konanie úplne nefunguje tak ako by sa očakávalo od riadneho legislatívneho procesu.
Je zaiste zvláštne, že ani ústavnoprávny výbor, ktorý mal rokovať k obsahu v druhom čítaní k tomuto návrhu zákona, nebol uznášaniaschopný. Jednoducho na ústavnoprávnom výbore vlastne neboli iní poslanci ako poslanci za OĽANO, SaS a strany ZA ĽUDÍ. O to zvláštnejšie, samozrejme, potom je, keď tento výbor nie je uznášaniaschopný a nemôže si vypočuť ani predsedu Súdnej rady, ktorý bol prizvaný ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Páni poslanci!

Kolíková, Mária, poslankyňa NR SR
aby sme sa vedeli dozvedieť ako to teda je s tou pripravenosťou Súdnej rady robiť previerky, ako to teda je s tou pripravenosťou Súdnej rady a vôbec počtami sudcov, ktorí žiadajú o prestup zo súdov na správne súdy, ako to vôbec je, teda s pripravenosťou zvládnuť rozbeh správnych súdov.
Pretože keby tento priestor bol, tak v rámci riadneho rokovania, ktoré je verejne prístupné by sme sa určite dozvedeli, že pre Súdnu radu nie je problém v týždňoch urobiť previerku. Dokonca ako sa vyjadril mi v rozhovore aj pán predseda Súdnej rady, vlastne keď sa naozaj Súdna rada urobí všetko pre to ako treba, vie pomaly v týždni urobiť všetko preto, aby vedela uzavrieť súdnu previerku.
Preto je nepravdivé tvrdenie, odvtedy prinajmenšom čo prešla táto pôsobnosť na Súdnu radu, že by sme nevedeli v primeranom čase uzavrieť a urobiť previerky. A k tomu sa mohol priamo verejnej vyjadriť aj predseda Súdnej rady. Takisto ako sa mohol vyjadriť aj k číslam, ako to vlastne je, koľko sudcov teda prichádza na správne súdy zo súčasnej justície a či je to naozaj tak ako tvrdí pán minister, že nemáme tu sudcov, ktorí by súdili na nových súdoch.
Tak ja si dovolím na úvod začať v číslach. A je škoda, že tento priestor nebol daný predsedovi Súdnej rady a nebol daný priestor tiež s ministrom spravodlivosti rozprávať sa na ústavnoprávnom výbore v druhom čítaní, pretože poslanci aj pán poslanec Susko zvyčajne chodí na ústavnoprávny výbor, teraz neprišiel. Poslanci zo SME RODINA neprišli na ústavnoprávny výbor, čo zvyčajne tiež chodia a neumožnili uznášaniaschopnosť. Rovnako poslanci, ktorí sú tu za ĽSNS tiež neprišli na ústavnoprávny výbor. Veľmi zaujímavé, pán Schlosár, ktorý veľmi poctivo chodí vždy.
Takúto máme dnes koalíciu. Takúto máme koalíciu. Táto koalícia presadzuje veci, ktoré sú v rozprave s programovým vyhlásením vlády, v rozpore s tým, o čom je aj právny štát aj celá predvídateľnosť procesu a ukázalo sa to jasne ako fungoval, resp. nefungoval dnes ústavnoprávny výbor. A myslím si, že sa ukáže aj v príspevkoch, ktoré budú v rámci tejto rozpravy, kto vlastne na ktorej strane stojí.
Pretože ja už som povedala aj v prvom čítaní, ja nemám zásadný rozpor s pánom ministrom v tom, že sa rozhodol o pár mesiacov odložiť reformu. Domnievam sa, že to nebolo potrebné. Už som sa k tomu vyjadrovala viackrát, že existovalo aj iné riešenie a som veľmi rada súčasne, že sa zhodneme v tom, že súdna reforma je pripravená, že máme veľmi kvalitný tím na ministerstve spravodlivosti, ktorý pracuje na implementácii súdnej reformy. Súdy sú pripravené, ale je tu jedna časť reformy, a to sú
====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.11.2022 o 11:10 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:10

Michal Šipoš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne, pán predseda. Na základe dohody troch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA a SaS žiadam o presunutie hlasovania o parlamentnej tlači 1060. Ide o návrh poslancov Juraja Šeligu, Petra Kremského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní na nasledujúcu schôdzu Národnej rady so začiatkom 29. novembra 2022. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.11.2022 o 11:10 hod.

Mgr.

Michal Šipoš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:10

Robert Fico
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Pán predseda, samozrejme, sledujeme vývoj, ale predsa len by som poprosil o ozrejmenie ako budeme pokračovať v popoludňajších hodinách, ako to je s hodinou otázok, lebo tých bodov už tu nie je veľa, tak by bolo dobré, keby sme nastavili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.11.2022 o 11:10 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:10

Kristián Čekovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne. Ja by som chcel ešte poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, o 12.00, 12.05 máme výbor v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.11.2022 o 11:10 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:10

Marián Kéry
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcel by som upozorniť členov zahraničného výboru, že rokovanie je dnes o 12.05 v miestnosti výboru pre európske záležitosti.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.11.2022 o 11:10 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:25

Mária Kolíková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
...odložiť reformu. Domnievam sa, že to nebolo potrebné. Už som sa k tomu vyjadrovala viackrát, že existovalo iné riešenie a som veľmi rada súčasne, že sa zhodneme v tom, že súdna reforma je pripravená, že máme veľmi kvalitný tím na Ministerstve spravodlivosti, ktorý pracuje na implementácii súdnej reformy, súdy sú pripravené, ale je tu jedna časť reformy a to sú správne súdy, na ktoré osobitne treba hľadieť k 1. januáru ako sú pripravené. V tomto zhodu máme. Nemáme zhodu v riešení. Ja som navrhovala, aby staré veci, ten starý nápad toho množstva vecí ostal teda na starých súdoch a nové veci prichádzali na nové súdy. Je zrejmé aj v číslach, že správne súdy či je to Bratislava, Bystrica, Košice by naozaj v krátkom čase po 1. januári boli vo veľmi dobrej kondícii. A ja len poviem najvyšší správny súd v Čechách, ktorý je pre nás vzorom, v jednotkách začal v Brne, keď sa vlastne sudcovský kolektív, ktorý bol tá inštitucionálna pamäť sa mal presunúť do Brna, no tak to bolo v jednotkách s ktorými začali na najvyššom správnom súde v Čechách. Začiatky sú vždy ťažké. Aké kritériá si dáme na začiatku tie sú úplne kľúčové pre rozbeh novej inštitúcie. Poľaviť zo základných kritérií na začiatku je veľkou chybou a nedá sa to spätne napraviť. Tie základné kamene, ktoré položíme na začiatku sú tie, ktoré nám buď udržia tú stavbu alebo nám od začiatku vytvoria pochybnosti pre novú takúto inštitúciu. Preto aj túto debatu považujem za kľúčovú, pretože pred tým ako sa tieto inštitúcie správnych súdov rozbehnú. Nie je pravdou, ak sa stretávate stvrdením, že máme teraz kardiochirurgov pre správne súdnictvo v systéme. To chceme vytvoriť, preto robíme správne súdy. Správne súdy ako časť reformy nebola počas celej reformy ako bola pripravovaná spochybnená. To, že je dobre dotiahnuť aj správne súdy v rámci celej reformy bola podpora naprieč celou justíciou. Rovnako to, že sa majú vytvoriť v Bratislave, Bystrici a v Košiciach bola podpora naprieč celou justíciou. Ja som mala iný návrh, ale som nakoniec po všetkých diskusiách k tomuto ustúpila a správne súdy som nechala v Bratislave, Bystrici, Košiciach čo bola zhoda naprieč aj so Súdnou radou. Čiže tvrdiť dnes, že toto je nejaká časť o ktorej uvažovať, že je problematická nie je pravdou. A v tom absolútne neobstojí v tejto súvislosti akýkoľvek protichodný argument od pána poslanca Suska, ktorý tu zaznel.
Ja si dovolím povedať aj k počtom sudcov a k ich pripravenosti, lebo o tom je hlavná argumentácia od pána ministra, že správne súdy nebudú môcť fungovať a preto je potrebné uľaviť z niektorých podmienok. Budem hovoriť konkrétne v číslach. Ale kým k nim prídem, tak chcem povedať jedno prvé číslo a to je počet sudcov deväťdesiat pre tri správne súdy na Slovensku. Tento počet vznikol tak, že k súčasnej zaťaženosti súdov, to znamená to, koľko chodí vecí, žalôb na súdy, koľko sa tomu musia venovať sudcovia nám vyšlo, že ich potrebujeme šesťdesiat. Súčasne sme prijali právnu úpravu už rok dozadu, myslím približne, kde sme povedali, že bude nový náklad ešte ďalších žalôb, ktoré súvisia s verejným obstarávaním a dali sme v rámci právnej úpravy k tomu tridsať sudcov. To znamená, že vlastne my tu máme vytvorenú kapacitu ďalších tridsiatich sudcov u ktorých sa očakáva, že budú prichádzať žaloby s verejným obstarávaním. Čo znamená, že celý systém je nadizajnovaný tak, aby jednoducho zvládol aj nové náklady, ktoré nám ešte len prídu na súdy. Preto keď dnes sa bavíme o číslach 44 sudcov v Bratislave a ďalej niečo vyše 20 sudcov pre Bystricu a Košice je v tom aj táto vytvorená nová kapacita pre veci, ktoré ešte len budú prichádzať. A toto treba vnímať, keď sa bavíme o tom ako sú alebo nie sú pripravené súdy od 1. januára a koľko sudcov je pripravených, že sem príde.
A ja si dovolím teraz hovoriť v číslach aký je záujem o správne súdy. Ešte ako ministerka spravodlivosti som vlastne počty sudcov pre jednotlivé súdy rozdelila do dvoch skupín. Jednu skupinu, ktorú som nechala Súdnej rade, aby dala priestor všetkým, ktorí sú dnes v justícii, aby sa mohli prihlásiť na správne súdy. Súčasne som mu vytvorila druhú skupinu ľudí, ktorí budú prichádzať zvonka na správne súdy, aby sa mohli spustiť výberové konania, ktoré budú robiť vlastne noví predsedovia s výberovými komisiami na nových správnych súdoch, aby ľudia mohli prichádzať zvonku. Tie procesy dnes bežia súčasne. Vytvorila som obrovský priestor na to, aby ktokoľvek z justície mohol na súdy správne prísť do Bratislavy, Bystrice a Košíc, každý, nielen tí, ktorí sú dnes v takzvaných správnych kolégiách, ale aj tí, ktorí chcú prísť z okresného súdu, nebodaj z najvyššieho súdu. Proste ktokoľvek kto už v justícii je a chce ísť na správny súd, aby tam priestor vytvorený bol. Takže rátala som s tým, že tu som bola veľmi veľkorysá a vytvorila som veľký počet miest, aby mohli prejsť z justície cez Súdnu radu na správne súdy jednoduchším spôsobom, bez výberového konania. S tým, že títo ľudia už v justícii sú a postačí ak si ich vypočuje Súdna rada, osobitne k tým, ktorí doteraz správne súdnictvo nerobili, ale čo je kľúčové je, že prejdú sudcovskou previerkou. A ja len poviem teraz k tým počtom, ktorí sa nám dnes hlásia na správne súdy. Z justície priamo, to znamená to sú sudcovia. Tam je aj tá justičná pamäť o ktorej pán minister spravodlivosti hovorí. Tí, ktorých máme dnes v systéme to sú súčasní sudcovia. Ako som už povedala, na správny súd v Bratislave je určených vlastne tá kapacita maximálne do 30 sudcov, ale ako hovorím je naddimenzovaná, aby tam určite sa dostali všetci, ktorí tam chcú ísť. Dnes sa hlási 12, z toho už previerkami prešli 3. Do Banskej Bystrice sa hlási nám 7 sudcov z možnej maximálneho počtu 15 a už boli z toho 4 preverení. Do Košíc sa na 15 takto určených miest nám hlási 7, z čoho už 4 boli preverení, čo ukazuje aj to, že nie je problém časovo zvládnuť previerky. To je prvá vec, lebo z toho vychádza, že pomaly už polovička preverená bola. Takže ak prejde tá právna úprava, ktorú pán minister hovorí, tak vlastne sa nám tie previerky zastavia. To je prvá vec. Druhá vec je, že vyplýva aj z tohto zoznamu uchádzačov, ktorí vyjdú zo systému na správne súdy, že tu záujem jednoducho dnes je na tie správne súdy ísť. Netreba robiť žiadnu osobitnú láskavosť, aby ľudia boli presvedčení a na ten súd išli. A teraz poviem z vonku, ktorí sa nám hlásia na právne súdy. To sú ľudia ako napríklad asistenti na najvyššom správnom súde, aby sme vedeli, že to sú veľmi kvalifikovaní ľudia, ktorí sa nám hlásia, že by chceli ísť na takýto správny súd. V Bratislave na počet voľných miest 14, ktoré sú teraz takto určené z vonku sa nám hlási 29 uchádzačov. No myslím si, že je naozaj z čoho vyberať. Banská Bystrica - na 8 voľných miest sa hlási 29. Košice - na 8 voľných miest sa hlási 25. Myslím si, že je jednoznačne zrejmé, že tie súdy proste vedia v krátkej dobe sa rozbehnúť, vedia sa tam vytvoriť senáty a vieme dosiahnuť to, čo chceme touto reformou, ktorá súvisí so správnymi súdmi, aby sme nemali sudcov všeobecných chirurgov, ale naozaj kardiochirurgov, aby sme mali správnych sudcov, ktorí jedni budú robiť finančné veci, iní budú robiť napríklad sociálne zabezpečenie. Aspoň takúto kľúčovú základnú špecializáciu pre správne súdnictvo mať, čo dnes možné nie je. Preto je veľmi dobré a ja sa veľmi teším, že táto časť vlastne reformy bola podporená celou justíciou a je jej súčasťou. A preto nie je žiaden dôvod, aby sme upustili od previerok, nie je žiaden ani časový, ani s počtom, osobitne ak sa celá reforma posúva od 1. júna. To je nejaký zástupný problém, že chceme upustiť od tejto podmienky na ktorej, ja verím, že sme mali absolútnu zhodu v rámci koalície, prinajmenšom s poslancami zo strany Za ľudí a s poslancami zo strany OĽANO. Veď práve od lídra OĽANO som niekoľkokrát počula, že všetci sudcovia majú prechádzať detektorom lži raz do roka. A tu keď chceme zaviesť sudcovskú spôsobilosť pre novú inštitúciu, tak upúšťame aj od toho. Ja nerozumiem kde sa to v nás vzalo, alebo v súčasnej koalícii vzalo, že toto chcete urobiť. Nerozumiem.
Súčasne si dovolím poukázať ešte na jeden inštitút, ktorý je tiež skrytý v odklade reformy. A chcem tiež poukázať na to, že toto je skrátené legislatívne konanie, ktoré je tak skrátené, že ako som už povedala, ani druhé čítanie poriadne neprebehlo tak ako malo v Ústavnoprávnom výbore. Keď sa toto deje, tak by sme mali byť osobitne citliví čo sa ide urobiť v obsahu odkladu, ktorý nie je len o posune mesiacov, ale sú tam aj vecné zmeny. Ja nebudem teraz reagovať na všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré prídu. Na tie budem reagovať tak ako budú predložené, pretože vidím, že idú voči podstate reformy a pod zásterkou, že je to lepšie riešenie bez toho, aby to prešlo akýmkoľvek posúdením, tak sa tu vytvárajú lobistické skupiny, aby sa tu presadilo niečo, čo jednoducho do reformy nepatrí a už vôbec nie takýmto pokútnym spôsobom.
Ja sa v krátkosti ešte zastavím nad návrhmi pána poslanca Suska, ktoré tu už odzneli a ktoré súviseli jednak s tým, že sa má odstrániť časť reformy, ktorá súvisí so špecializáciou súdnictva pre rodinnoprávne otázky. Áno, je o tom debata. Ale kľúčovo, ak chceme v rodinných veciach mať rýchlejšie konania, ak chceme aj tu náhodný výber, sudcu, ktorý je reálny aj na odvolacom súde a chcem, aby to bol sudca, ktorý je naozaj dobrý pre rodinnú agendu, tak bez toho, aby aj tu bola reforma sa to nedá. A ja sa naozaj teším, že práve tu sme mali absolútnu zhodu v rámci koalície, osobitne so SME RODINA. Som si pozerala samozrejme veľmi dôsledne programy jednotlivých strán čo sme boli v koalícii. Rodinné súdy, to je presne to, čo volala SME RODINA a to sa má realizovať touto reformou. Preto sa vytvorili tri obvody, ktoré sú fakticky len navrátením do stavu, ktorý sme tu mali v deväťdesiatych rokoch. Takže tu keď niekto dnes rozpráva, že bude vzdialený účastník od súdu, tak to je klamstvo. My sa naozaj len vraciame do deväťdesiatych rokov celou reformou. Toto nie je žiadna veľká revolúcia ani na okresných súdoch, ani na krajských súdoch. My odstraňujeme deformáciu, ktorú sem doniesol Harabin s Mečiarom. Tu nemáme vôbec vzdialené súdy ani keby sme mali tri odvolacie súdy. Vzdialenosti v kilometroch, osobitne pri odvolacích súdoch, kde jednoducho sudcovia rozhodujú inak ako na prvom stupni, kde sú pojednávania nehrajú naozaj žiadnu rolu, nehrajú. A je naozaj dobré pred tým ako sú tu vyjadrenia niektorých poslancov, osobitne pána poslanca Suska, ako bude vzdialený účastník od súdu, aby si pozrel štatistiky koľko pojednávaní je na odvolacom súde. A nielen na záver povedať, že to som si ešte nepozrel. No tak, ak niekto tvrdí, že účastník nemá prístup k súdu na odvolacom súde tak by bolo dobré, aby si najprv pozrel štatistiky, lebo by zistil, že to čo rozpráva je nepravda, klamstvo. Ale z ohľadu na celú debatu, ktorú sme tu mali, na citlivosť v rodinnoprávnej agende sú tu ustanovenia v ktorých sme zaviedli citlivosť pre senáty, aby boli pripravené vycestovať za účastníkom, ak to pojednávanie je. Takto je nastavená právna úprava. Takže tu tento argument absolútne nijako neobstojí. Toľko k rodinným súdom na odvolacom súde.
Dnes jednoznačne súdy, k tomu si ešte dovolím povedať, pripravené sú práve aj počtom sudcov tak ako som ich ešte pridelila počas leta, aby boli súdy pripravené na takúto kauzálnu príslušnosť, aby boli dobre pripravené pre rodinnoprávnu agendu. Sudcovia, ktorí chcú robiť rodinnú agendu na základe toho žiadali, aby boli pridelení na tieto nové odvolacie súdy, ktoré budú robiť len rodinnú agendu. Takže pripravené sú, práve naopak, zhatil by takýto návrh naozaj veľmi kvalitnú súčasť reformy, aby sme rodinnoprávne veci mali rýchlejšie súdené s oveľa väčšou citlivosťou k účastníkom práve v tejto citlivej agende, ktorú treba rozhodnúť kvalitne a v krátkom čase. Čo určite zaiste každý rozumieme, ak poznáme niekoho vo svojom okolí kto rieši rodinnoprávny spor, že...
=====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.11.2022 o 11:25 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video