51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

22.10.2019 o 18:02 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:20

Jakub Nedoba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec Sopko, za podporu tohto návrhu. Vy ste správne asi pochopili, že táto novela nemá hovoriť o tom, že či zmena starého za nové je niečo zlé alebo dobré, ale zamedziť tomu, že keď už je niekto, keď už po voľbách aj prišiel o svoj mandát, tak aby si to, tých 30 dní neužil a aby nepustil poriadne žilou, ale aby sa zamedzilo asi takýmto negatívam pri odchode z mandátu.
Takisto, ako ste aj naznačili, tento návrh zákona ide po tom predchádzajúcom kolegov Klusa a Laurenčíka a oba tieto zákony poukazujú na to, aká je samospráva zraniteľná a ako vedia štatutári mesta alebo obcí zneužívať svoje kompetencie. Čiže tuto sa napravuje iba maličká troška z toho všetkého, kde sú nejaké nášľapné míny. A hoci to vyplýva z aplikačnej praxe, tak nemyslím si, že to je niečo ad hoc, lebo ako som tu uviedol, tieto prípady z Buchlova, Turčianskych Teplíc, z Piešťan, tak je to hlavne o tom, aby sme sa tu nemuseli o štyri roky alebo, áno, o štyri roky budú komunálne voľby, znovu o tom rozprávať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2019 o 16:20 hod.

Mgr.

Jakub Nedoba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:21

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za obe reakcie. Veľmi si vážim, keď na mňa kolegovia reagujú faktickou poznámkou, najmä že ma niekto aktívne počúval. A, nuž, obdivujem trošku ten optimizmus, že ide iba o niekoľko prípadov, ktoré sa stali v tomto časovom období. Asi by sme si to mohli aj zmerať. Možno keby sme sa na to pozreli trošku z väčšej, z tohto väčšieho pohľadu, tak zistíme, že tých prípadov je možno až viac.
A čo sa týka toho, že nie vždy býva zmena dobrá, prosím, nech sa páči, ako ja si myslím, že ak náhle voliči zistia, že trafili vedľa, máme tu predsa inštitút miestneho referenda a môžeme to riešiť i týmto spôsobom, aby sme zvrátili tie negatívne veci. Ono je to aj o tom, akým spôsobom občania v tých našich obciach a mestách vnímajú to pôsobenie komunálnej politiky. Pokiaľ si všímajú, čo konkrétne robia ich zástupcovia, a sú aktívnymi sledovateľmi ich politiky, tam by som sa veľmi o nich ani nebál. Horšie však je, keď sa, a zase narážam na to, čo som hovoril ešte pri predchádzajúcom návrhu zákona, ktorý tu bol, je aj problém tej možno rozdrobenosti tých našich sídiel a to, akým spôsobom vedia určité rodiny si získať vplyv na dlhé a dlhé roky. A to je už potom naozaj volanie po tom, aby sme sa začali vážne baviť o komplexnej reforme našich samospráv.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2019 o 16:21 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:24

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, tak to rozdelím a teda časť toho, čo by som mohol povedať aj v úvode, poviem potom až v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Dovoľte teda, aby som uviedol návrh, ktorý predkladám spolu s kolegami Radovanom Pavelkom, Mariánom Viskupičom, Martinom Klusom a Petrom Osuským. Ide o návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Účelom predloženého návrhu zákona je dosiahnuť faktické stiahnutie najmenších mincí, teda mincí v hodnote 1 cent a 2 centy z obehu. Nejdeme zakázať používanie jednocentových a dvojcentových mincí, to nemôžeme urobiť, ale máme mechanizmus, ktorým by sme dosiahli nie zákaz, ale faktické stiahnutie týchto, týchto mincí z obehu. Budem sa tomu podrobnejšie venovať, venovať v rozprave.
Návrh zákona bude mať pozitívny dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie ani na podnikateľské prostredie, aj keď na podnikateľské prostredie bude mať drobný pozitívny vplyv, a nebude mať ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a ani sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Toľko vo veľmi krátkom úvodnom slove, pokračovať budem v rozprave. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2019 o 16:24 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:27

Ján Kecskés
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrhy prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.10.2019 o 16:27 hod.

Mgr.

Ján Kecskés

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:50

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ide o návrh novely zákona o cenách, ktorý prostredníctvom zmeny mechanizmu zaokrúhľovania cien vytvára predpoklady pre faktické stiahnutie jednocentových a dvojcentových mincí z obehu.
Je to; zaujímavosťou je, že ide o pomerne starý návrh. Ja som ho pripravil už pred viac ako desiatimi rokmi a 2. februára 2009 som ho zverejnil na webovej stránke Občianskej konzervatívnej strany. V tom čase som nebol poslancom Národnej rady, takže som ho nemohol predložiť, iba som ho zverejnil a prišiel som s iniciatívou, že by bolo dobré takýmto spôsobom uľahčiť obyvateľstvu aj obchodníkom, pretože zrazu tých drobných mincí bolo ďaleko viac ako predtým, keď sme mali slovenskú korunu. 2. februára 2009 som to zverejnil na webovej stránke OKS.
No a stalo sa, že jeden z poslancov sa mojím nápadom inšpiroval a bol to poslanec Slovenskej národnej strany Jozef Ďuračka. Do parlamentu predložil, predložil 25. februára, teda tri týždne, 25. februára 2009, tri týždne po tom, čo som to zverejnil, návrh zákona, v ktorom prebral to riešenie, s ktorým som prišiel vo februári 2009 a s ktorým teraz opäť spolu s kolegami prichádzame, a to malo stanoviť, že sa ceny nezaokrúhľujú na najmenšiu platnú mincu, ale na najmenšiu platnú väčšiu mincu, pričom definícia väčšej platnej mince sa mala doplniť, teda menšej platnej mince, resp. väčšej platnej mince by sa mala doplniť do zákona.
No, potiaľ by to bolo v poriadku, dokonca ten návrh poslanca SNS sa líšil v dvoch čiastkových veciach. Jednak v otázke, že ja som navrhoval zaokrúhľovanie na 5 centov, on navrhoval zaokrúhľovanie na 10 centov, a potom išlo o to, že či sa to má zaokrúhľovať matematicky nahor alebo nadol. Čiže nebol ten návrh v paragrafovom znení iba mechanicky prebratý, ale tá inšpirácia návrhom OKS bola zrejmá nielen vzhľadom na zhodnosť navrhovaného riešenia, ale najmä vzhľadom na doslovné kopírovanie celých pasáží, celých viet z dôvodovej správy z návrhu OKS, ktorý som zverejnil. A teda ja som nevyčítal Slovenskej národnej strane a jej poslancovi, že prevzali môj návrh mierne upravený, ale to, že tú inšpiráciu popreli, tvárili sa, že je to ich návrh, a dokonca od slova do slova viacero viet opísali v dôvodovej časti, teda v dôvodovej správe v jej všeobecnej časti najmä.
Aby som zacitoval, a teda citujem z dôvodovej správy, v tom návrhu, ktorý pripravila OKS, bolo, bola veta: "Jedným z praktických problémov, ktoré súvisia s nahradením slovenskej koruny eurom, je aj zvýšené množstvo mincí v obehu."
Vo verzii SNS: "So zavedením spoločnej európskej meny euro ako zákonného platidla na území Slovenskej republiky sa zvýšilo množstvo mincí v obehu."
Veta z dôvodovej správy návrhu OKS: "Kým v predchádzajúcej mene existovali v záverečnom období jej platnosti mince v piatich nominálnych hodnotách – 50 halierov, 1, 2, 5 a 10 korún, v prípade eura sú to mince až v ôsmich nominálnych hodnotách – 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centov, 1 až 2 eurá, 1 a 2 eurá."
Návrh SNS, nájdite rozdiel: "Pred zmenou meny sa používali mince v piatich nominálnych hodnotách, 50 halierov, 1, 2, 5 a 10 korún, v prípade eura sú to mince až v ôsmich nominálnych hodnotách, 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centov, 1 a 2 eurá."
Návrh OKS: "Okrem celkovo veľkého množstva mincí je praktickým problémom predovšetkým používanie centových mincí s najnižšou hodnotou, ktoré zbytočne zaťažujú obyvateľstvo, obchodníkov aj banky."
Návrh SNS: "Okrem celkovo veľkého množstva mincí je praktickým problémom predovšetkým používanie centových mincí s najnižšou hodnotou, ktoré zbytočne zaťažujú obyvateľstvo a obchodníkov."
Dôvodová správa návrhu OKS: "Keďže Slovenská republika stratila vstupom do eurozóny menovú suverenitu, nemôže používanie týchto mincí na svojom území úplne zakázať. Úpravou zákona o cenách však môže stanoviť také pravidlá zaokrúhľovania cien, ktoré budú mať za následok faktické stiahnutie najmenších mincí z obehu."
Návrh SNS: "Keďže Slovenská republika stratila vstupom do eurozóny menovú suverenitu, nemôže používanie týchto mincí na svojom území úplne zakázať. Úpravou zákona o cenách však môže stanoviť také pravidlá zaokrúhľovania cien, ktoré budú mať za následok faktické stiahnutie najmenších mincí z obehu."
Z návrhu OKS: "Pravidlá zaokrúhľovania boli do zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách zakomponované prostredníctvom zákona č. 520/2003 Z. z. Touto novelou sa zároveň vytvorili predpoklady pre neskoršie zrušenie mincí v nominálnej hodnote 10 a 20 halierov." To isté v návrhu SNS.
Návrh OKS: "Predložený návrh zákona predpokladá zmenu tejto úpravy tak, aby sa ceny nezaokrúhľovali na najnižšiu platnú mincu, ale na najnižšiu platnú väčšiu mincu, pričom za väčšie mince sú podľa návrhu zákona určené mince v nominálnej hodnote minimálne 5 centov."
Návrh SNS: "Predložený návrh zákona predpokladá zmenu tejto úpravy tak, aby sa ceny nezaokrúhľovali na najnižšiu platnú mincu, ale na najnižšiu platnú väčšiu mincu, pričom za väčšie mince sú podľa návrhu zákona určené mince v nominálnej hodnote minimálne 10 centov."
Návrh OKS: "V takto nastavenom legislatívnom prostredí by síce jednocentové a dvojcentové mince ostali v platnosti a spotrebitelia by ich mohli používať, ale obchodníci by už fakticky nevydávali mince v nižšej nominálnej hodnote ako 5 centov, čím by v priebehu krátkej doby prišlo k faktickému stiahnutiu jednocentových a dvojcentových mincí z obehu."
SNS: "V takto nastavenom legislatívnom prostredí by síce jednocentové, dvojcentové a päťcentové mince ostali v platnosti a spotrebitelia by ich mohli používať, ale obchodníci by už fakticky nevydávali mince v nižšej nominálnej hodnote ako 10 centov, čím by v priebehu krátkej doby prišlo k faktickému stiahnutiu najmenších mincí z obehu." (Zaznievanie gongu.)
Osvojiť si myšlienky niekoho iného nie je, samozrejme, nič zlé. Pri korektnom spôsobe sa to zvykne robiť aj s uvádzaním zdroja, najmä keď ide o doslovné citácie. Ako sa zvykne hovoriť tomu, keď niekto doslova opíše celé pasáže od iného bez toho, aby uviedol zdroj? No plagiátorstvo. Po novom sa to niekedy označuje za kompilát, ale pravdou je, že takýto spôsob preberania zdrojov je plagiátorstvom. Pripomínam, že to bolo v roku 2009, a len ako perličku uvádzam, že v rokoch 2006 až 2010 pôsobil ako asistent poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu súčasný pán predseda Národnej rady a predseda SNS Andrej Danko. Či bol aj asistentom poslanca Ďuračku a nejak sa podieľal aj na tomto návrhu zákona, mi nie je známe. Nepodarilo sa mi to dopátrať, ale je to taká milá podobnosť.
Tento návrh bol pripravený v roku 2009, keď sa zákonným platidlom v Slovenskej republike stalo euro. A jedným z dôsledkov bolo, že zrazu bolo v obehu viac mincí ako dovtedy. V predchádzajúcej, ako som už spomenul, v starej mene, v starej slovenskej mene existovalo päť nominálnych hodnôt mincí. V novej, v eurách a centoch, to už bolo osem nominálnych hodnôt. Pričom dve, to bola taká zvláštnosť, že dve nové euromince s najnižšou nominálnou hodnotou (jedna a dva centy) majú, teda s najvyššou nominálnou hodnotou (jedna a dve eurá) mali vyššiu hodnotu ako niekdajšie dve korunové bankovky s najnižšou nominálnou hodnotou (20 a 50 korún). Ale praktickým problémom bolo používanie centových mincí, ktoré úplne zbytočne v porovnaní s dovtedajším stavom zaťažovali, zaťažovali obyvateľstvo, obchodníkov aj banky... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

22.10.2019 o 16:50 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:06

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k hlasovaniam. Prosím teraz pána poslanca Andreánskeho, aby uvádzal hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník (tlač 1605).

Andreánsky, Ladislav, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Ešte predtým, samozrejme, procedurálny návrh, pán poslanec Bernaťák.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.10.2019 o 17:06 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:07

Tibor Bernaťák
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V mene troch poslaneckých klubov, Slovenskej národnej strany, SMER-u – SD a MOST-u – HÍD, navrhujem termínovať bod č. 34, to je návrh zákona o podmienkach výkonu volebného práva, tlač 1579, zajtra od 14.00 hod. pred zákonmi, pred zákony, ktoré vlastne majú byť prerokované zajtra od štrnástej hodiny. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.10.2019 o 17:07 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:59

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, ktoré sa konalo 22. októbra 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 113 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 113 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 113 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Zo 113 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Milana Laurenčíka za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu hlasovalo:
– za 86 poslancov, proti 12 poslancov, zdržalo sa 15 poslancov.
Na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu zvolený Milan Laurenčík.
Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie

22.10.2019 o 17:59 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18:01

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili voľby a ktorí mi dali dôveru, budem sa snažiť ju nesklamať a túto pozíciu vykonávať tak, ako sa patrí. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.10.2019 o 18:01 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:02

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak ďakujem za slovo ešte raz.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidáta za člena Regulačnej rady, ktoré sa konalo 22. októbra 2019 (opakovaná voľba).
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidáta za člena Regulačnej rady bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 113 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 113 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na člena Regulačnej rady v opakovanej voľbe všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 113 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 5 neplatných a 108 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
– za Slavomíra Brudňáka hlasovalo 7 poslancov, proti 46 poslancov, zdržalo sa 55 poslancov,
– za pána Miroslava Čelinského hlasovalo: za 46 poslancov, proti 23 poslancov, zdržalo sa 39 poslancov,
– za pána Jozefa Duratného hlasovalo: za 4 poslanci, proti 48 poslancov, zdržalo sa 56,
– za Vladimíra Sirotku hlasovalo: za 7 poslancov, proti 49 poslancov, zdržalo sa 52.
Na voľbu kandidáta na člena Regulačnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov. Keďže žiaden z navrhovaných kandidátov nebol zvolený, vykoná sa nová voľba.
Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie

22.10.2019 o 18:02 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video