53. schôdza

26.11.2019 - 5.12.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

3.12.2019 o 18:27 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:35

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Edko, samozrejme, že je to spôsobené aj ženou, aj mužom, len vravím, tieto návrhy zásadne riešia len ženy. Ja som tu ešte nevidela návrh, ktorý by riešil muža, tak som jeden teda predniesla, že do budúcna by sa mohli teda inšpirovať, keď musíme všetkých obmedzovať. Vždy na to doplácajú ženy a vždy sa rozhoduje o ženách.
Veľmi dobre, že si mi pripomenul váš návrh. Ja chcem povedať, my sme dokonca minule boli ochotní súhlasiť, my v tomto ustúpili, to musíš uznať, v tom, pretože Marek Krajčí za mnou prišiel, vysvetlil mi podrobne, o čo ide, vysvetlil mi, že chcú len viac informovať ženy, neboli to takéto talibanistické reči, bolo to normálne, bolo to fakt s citom poňaté aj s ohľadom na iný názor a nijako to neubližovalo, v tej, v tej podobe sme boli ochotní súhlasiť.
Ale čo sa stalo teraz? Teraz Marek Krajči pod to neni podpísaný, pretože dostal informácie od SNS, že pokiaľ to podá Marek Krajčí, tak to jednoducho neprejde. Tak toto sme kde? To sme, zas politikárčime? Lebo poviem pravdu, bola by som možno o trošku kľudnejšia, keby som tam videla jeho, ale toto je stále návrh z SNS. Anka Verešová, to sa teraz vlastne dostávam k tebe. Ja považujem za tragický čin návrhy SNS. Tak každý niečo iné.
Čo sa týka práva na informácie, v poriadku, ale nech nie sú jednostranné. Ja som tam čítala celú stranu rizík tehotenstva, tak sa netvárme, že to riziká nemá. Akože keď chceme informovať, tak o všetkom, a nie iba o jednej strane, aby tá žena, aby sme ju utýrali do úplných depiek, nech rovno si tam hodí mašľu hneď. Lekári boli za aj proti, čiže..., a väčšinou proti. A hlavne stanoviská všetkých odborných spoločností sú proti tomu Doppleru.
A vášnivo vystupujem v prospech zvierat - rovnako vášnivo aj v prospech ľudí, pretože aj tie ženy, ktoré sú tehotné, aj to sú ľudia. Takže takto vášnivo som vystupovala práve v ich prospech. Tak len pre info a áno, život sa nedá kúpiť, to som tým v žiadnom prípade nechcela povedať, ale ten návrh mi tak pripadal.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 16:35 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:37

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Ja sa chcem ospravedlniť. Nejak sa mi stalo, že som prehodila dva papiere a neprečítala som bod, na ktorý upozornil správne pán poslanec Poliačik, takže ešte ho doplním.
Za čl. III sa vkladajú nové čl. IV a V, ktoré znejú:
Čl. IV
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 383/2019 Z. z. sa dopĺňajú takto:
V § 51 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktorý znie:
„je klasifikovaný ako urgentné kontraceptívum, ak nespĺňa podmienky na zatriedenie podľa ods. 3 alebo 4.“
Čl. IV
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. a zákona č. 374/2018 sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 3 5. bode písm. a) sa za slová „výsledky prenatálnej diagnostiky“ vkladajú slová „údaj o informovaní otca počatého“.
Nasledujúci článok sa primerane prečíslujú.
Pán poslanec Suchánek, počuli ste alebo ste zase nepočuli?!
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2019 o 16:37 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:41

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa k obsahu celého toho pozmeňováku budem snažiť vyjsť..., vyjadriť potom k rozprave, ale podobne, ako hovoril pán kolega Dostál pri predchádzajúcom vystúpení predkladateľky, som hlboko presvedčený o tom, že v tejto podobe, ako teraz ideme rokovať o tom zákone, je to porušením rokovacieho poriadku, pretože my nemôžme sa zhodnúť na tom, že pôvodná novela nie je v tej istej veci, ako bol predchádzajúci návrh, pre ktorý platí šesťmesačná lehota, a potom ho na taký zmeniť.
V momente, keď rokujeme o tomto, tak je, tak nie je šesťmesačná dohoda dodržaná, a tým pádom by sme mali prerušiť rokovanie o tomto návrhu zákona a pokračovať až po šiestich mesiacoch, keď táto lehota uplynie. Veď keby sme toto zobrali teraz ako precedens, tak akýkoľvek zákon potom môžme v pozmeňováku zmeniť na taký, ktorý bol odmietnutý iba mesiac predtým, a kľudne môžme o ňom znovu rokovať. Toto je celkom jasný rozpor s rokovacím poriadkom a bez ohľadu na uznesenie ústavnoprávneho výboru, ktorý k tomu zasadol, v tej podobe, ako je to predkladané, a keď si zoberieme, že tá plocha toho pozmeňováku je ešte väčšia ako plocha tej pôvodnej novely, tak už tobôž platí, že sa tu úplne obchádza riadny legislatívny proces.
To šesťmesačné minimum tam nie je len tak. Je tam kvôli tomu, aby sme tu nemali na každej schôdzi tie isté návrhy. A v prípade, že nebol politický, nebola politická podpora pre tie návrhy, ktoré sme tu mali na predchádzajúcej schôdzi a na tej schôdzi pred ňou, tak nevidím jediný dôvod, prečo by sme teraz mali o tých istých veciach rokovať znovu.
Je to jednoducho porušenie rokovacieho poriadku.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 16:41 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:43

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Smolíková, no nie som si celkom istý teraz, že ste postupovali tak, ako to predpokladá rokovací poriadok, lebo rokovací poriadok predpokladá, že poslanec prednesie svoje pozmeňujúce, alebo doplňujúce návrhy na záver svojho vystúpenia v rozprave, a to doslovným prečítaním pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu bez odôvodnenia, a teraz nenarážam na to, že ste ešte po skončení čítania toho mali nejakú poznámku smerom k pánovi poslancovi Suchánkovi, čo bolo nad rámec a čo, ak ste chceli, tak ste to mali povedať predtým, ale, ale teda mali ste vystúpenie v rozprave, prečítali ste časť pozmeňujúceho návrhu, na časť ste zabudli a potom ste mali druhé vystúpenie a v ňom ste prečítali, uviedli druhú časť pozmeňujúceho návrhu a nejde o dva odlišné pozmeňujúce návrhy, takže ja myslím, že ten nedostatok spočívajúci v tom, že ste neprečítali celý pozmeňujúci a doplňujúci návrh, by ste odstránili tým, keby ste ho naraz prečítali celý. Takže to by bol podľa mňa jasne v súlade s rokovacím poriadkom, a nieže, nieže ste iba niečo doplnili, to, čo ste zabudli. Ale to, že ste zabudli to prečítať, len potvrdzuje, že ten spôsob, aký ste zvolili, nie je v poriadku.
Alebo je podľa vás v poriadku, že predložíte niekoľkonásobne dlhší pozmeňujúci návrh, ako je pôvodný návrh zákona? A dokonca je to tak zložité, že aj vám ujdú, že tam máte ešte nejaký bod, ktorým sa novelizujú ďalšie dva zákony.
To je podľa môjho názoru len potvrdením, že takto sa to robiť nemá. Ak máte nejaký, nejaký pozmeňujúci návrh, tak tento pozmeňujúci návrh mal zaznieť skôr, mal zaznieť tak, aby sa, aby sa o ňom dalo rokovať, resp. toto malo byť v návrhu zákona, nie v pozmeňujúcom návrhu, ktorý je prednesený tesne pred hlasovaním.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 16:43 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:46

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja rozumiem, pani poslankyňa, prečo ste musela, poviem to tak, taký obšírny pozmeňujúci návrh podať, aby ste získali, samozrejme, väčšinovú podporu. Môj názor v tomto bol vždy jednoznačný a poviem to veľmi jemne, hovorím to oveľa tvrdšie, že ja interrupcie považujem za ťažký hriech. Mohol by som to pomenovať ináč, ale napriek tomu nikdy by som nehlasoval za zákaz, a tento návrh, samozrejme, to neobsahuje.
Návrh obsahuje, samozrejme, informácie, ktoré tá žena, ktorá sa ide rozhodnúť, samozrejme, musí vedieť. To je absolútne v poriadku. Alebo napríklad pre mňa je absolútne v poriadku, ak niekto predsa si to dieťa chce vyniesť a povedať, že dobre, idem na pôrod, ale nechcem si to nechať, tak má možnosť v rámci toho systému utajeného pôrodu.
A poviem vám, určite viete, my sme nemohli mať dieťa, tak sme si osvojili. A moja dcérka už je vydatá a dúfam, že oni budú môcť mať deti. Len aj to musíte vedieť, že, a to sú štatistiky, stále viac a viac mladých ľudí nemôže mať, hlavne muži nemôžu mať deti. To znamená, že ak dávame takúto možnosť, tak ja si myslím, že toto je možnosť, ktorú môže využiť každý normálne uvažujúci človek, ktorý, samozrejme, chce mať, povedzme v rodine aj, aj potomka.
A ja si myslím, že potomok je ten, teda rodič, keď vychová aj nevlastné dieťa. Samozrejme, je to jeho dieťa, ja to môžem na vlastnej skúsenosti povedať a som veľmi rád, že sa nám podarilo to osvojenie. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 16:46 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:48

Zuzana Zimenová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa zo Slovenskej národnej strany Eva Antošová sa na septembrovej schôdzi parlamentu pohoršovala nad tým, ako kotlebovci zneužívajú interrupcie na vytĺkanie politického kapitálu. Neuplynuli ani dva dni, a tá istá poslankyňa Eva Antošová predložila spolu s ďalšími dvoma kolegyňami zo SNS do parlamentu vlastný návrh týkajúci sa interrupcií. Ide pritom o rovnako nechutný predvolebný marketing, ktorý sama v septembri kritizovala. A prečo tak vlastne poslankyne zo SNS spravili? Prečo predložili tento návrh zákona do parlamentu napriek tomu, že ide o čistý marketing s jasným zámerom podkúriť do ďalšej kultúrnej vojny?
Ako som už spomenula na tejto schôdzi v rozprave k uzneseniu národniarov, ktorým bojovali proti Istanbulskému dohovoru a ktoré patrilo do rovnakej kategórie výbušných návrhov so silným potenciálom kresliť deliacu čiaru naprieč spoločnosťou, urobili tak len preto, že ich o to požiadal farár Kuffa. A pred voľbami sa im zdalo výhodné urobiť tak, ako farár Kuffa odporúča. Aj pri tomto návrhu zákona teda platí to, čo som povedala v rozprave o uznesení, ktorým poslanci zo SNS zastavili pristúpenie Slovenska k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu. Kuffa zaťahal za nitky a v SNS sa roztancovali tak, ako pískol farár, ktorý prišiel nedávno do parlamentu v rovnakej veci osobne podporiť kotlebovcov. Farár, ktorý vykrikuje z kazateľnice hoaxy a na ľudí šteká zákazy, koho nesmú voliť. Farár, ktorý sa iba tvári, že jeho prostoduchosť je odrazom čírej viery, no pritom triafa jedovaté slová presne, s chladnou vypočítavosťou priamo do srdca liberálnej demokracie, vďaka ktorej dnes všetci požívame ochranu základných ľudských práv a slobôd.
Ak by bol tento návrh poslankýň zo SNS iba predvolebnou propagandou, mohla by som v tomto bode svoje vystúpenie skončiť. Tento návrh zákona je však nebezpečný aj po odbornej stránke. Nebezpečný je najmä tým, že v znení, v akom bol predložený do parlamentu, ohrozuje zdravie ešte nenarodeného dieťaťa. A v prípade nezamýšľaných negatívnych dôsledkov úkonov, ktoré predpisuje, aj psychické zdravie budúcej matky. To je vážny problém, ktorý presahuje rámec kultúrnej vojny a pre ktorý odborníci žiadajú zmiesť tento návrh zo stola. A súhlasím s nimi. Navrhujem, aby sa v rokovaní o tomto návrhu ďalej vôbec nepokračovalo.
Predkladateľky návrhu nám síce pred chvíľou v rozprave prečítali desaťstranový pozmeňujúci návrh, ktorým to najnebezpečnejšie ustanovenie navrhujú vypustiť, no zároveň vložili doň zase ďalšie nezmysly, ktoré si ani nestihneme pred hlasovaním poriadne preštudovať. Preto by bolo lepšie, keby bol návrh z rokovania parlamentu stiahnutý.
Dovolím si pripomenúť, že v pôvodnom návrhu zákona, ktorý bol do parlamentu predložený, stále svieti požiadavka, aby, ak je to technicky možné, lekár tehotnej žene sprístupnil aj zvuk tlkotu srdca embrya alebo plodu, ktorého vývoj má byť ukončený. Voči tomu namietali odborníci faktami, ktoré sa patrí na tejto pôde vymenovať napriek tomu, že sa predkladateľky na poslednú chvíľu rozhodli, že túto nezmyselnú požiadavku zo svojho návrhu zákona vyhodia, lebo celé mesiace na tejto hlúposti tvrdohlavo trvali. Odborníci upozornili napr. na to, že dieťa, resp. zárodok sa vyvíja na začiatku tehotnosti do 11. týždňa izolovane. Komunikuje síce s materským krvným obehom, ale ešte nie je naň riadne napojený a v zásade je jednotkou samou o sebe. Ultrazvukový prístroj zachytávajúci obraz zárodku je založený na tom, že do tkaniva vysiela vlny, ktoré sa od zárodočných tkanív odrážajú a následne zachytávajú v podobe obrazu. Zobrazenie zárodku na obrazovku je bezpečné.
Problémom je však púšťanie zvuku srdečnej činnosti zárodku. Aby sme počuli zvuk srdca, museli by sa do tkaniva zárodku pustiť oveľa silnejšie vlny, ktoré sa od neho odrážajú v podobe zvuku. Problém je, že časť tých vĺn sa v tkanivách zárodku absorbuje a mení na teplo, ktoré zárodku škodí. Zárodok, ktorý ešte nie je napojený na krvný obeh matky, sa totiž veľmi rýchlo prehreje. Bez problémov toleruje zvýšenie teploty v tkanivách približne o jeden stupeň. Vyššia teplota však už preň predstavuje riziko. Vyšetrenie, pri ktorom by sa tehotnej žene púšťal zvuk srdca zárodku, by znamenalo prehriate až o šesť stupňov. To je už pre zárodok nebezpečné. Je dokázané, že v jeho tele sa môže takýmto spôsobom zmeniť štruktúra bielkovín, čo môže viesť k vrodeným vývojovým chybám. Nie sú jednoznačné dôkazy, čo konkrétne sa môže stať, pretože výskum na živých 11-12-týždňových embryách sa jednoducho nerobí. Prebehol však výskum na animálnych a fetálnych tkanivách, ktorý dokazuje, že najohrozenejšie môže byť oko, srdce a mozog zárodku. Inými slovami, lekár, ktorý by na zárodku hľadal srdiečko a pustil by doň vlnu za účelom zachytenia zvuku, mohol by vážne poškodiť jeho okolité tkanivá.
Pre toto všetko ste mali, pani poslankyne, konzultovať návrh s odborníkmi ešte pred jeho podaním. Nestalo sa tak a kvôli vašej arogancii tam tento nezmysel stále svieti, hoci by ste ho teraz najradšej vygumovali. To je ale pre návrhy SNS typické - ignorovať odborné argumenty a nechať sa unášať výhradne ideológiou a emóciami. V tomto prípade je však tento váš diletantizmus obzvlášť nebezpečný, pretože môže ohroziť zdravie ľudí. A je úplne jedno, že to teraz chcete rýchlo zachrániť nejakým pozmeňovákom, ktorý sme si ani nestihli celý prečítať.
Predstavme si na chvíľu, že by bol zákon schválený tak, ako ste ho predložili, a že tlkot srdca zárodku by niektorú z tehotných žien presvedčil, aby si dieťa nechala a nešla na interrupciu. Čo by robila o mesiac, o dva, o tri, keď by sa pri vyšetrení zistilo, že plod je vážne poškodený? Ako mala podľa vás, panie predkladateľky, po druhý raz zvládnuť dilemu, či si dieťa nechať alebo či predsa len neísť na interrupciu zo zdravotných dôvodov? Vám sa to zdalo v poriadku, keď ste tento návrh predkladali do parlamentu? Vám sa to nezdalo voči tomu nenarodenému dieťaťu a voči budúcej matke neľudské? Nezdalo sa vám, že by šlo o úplne zbytočné násobenie utrpenia? A v mene čoho? V mene zastavenia tzv. kultúry smrti? Týmto pojmom sa často oháňate nielen vy, ale aj ďalší predstavitelia viacerých politických strán. A hoci predkladáte a podporujete protipotratové návrhy, dovolím si vás upozorniť, že v skutočnosti nekonáte v súlade so slovami pápeža Jána Pavla II., ktorý je autorom tohto pojmu.
Pápež Ján Pavol II. pod kultúrou smrti totiž obrazne zahrnul aj vaše každodenné správanie sa v tomto parlamente. Zakaždým, keď ste ako koaličná strana spolu s ďalšími koaličnými partnermi hodili do koša opozičný návrh zákona, ktorý mohol pomôcť deťom s rôznym znevýhodnením, ľuďom so zdravotným postihnutím, rodinám žijúcim v extrémnej chudobe, zakaždým, keď ste nás s našimi návrhmi na potrebné zmeny v oblasti sociálnej, v oblasti zdravia či vzdelávania v prospech zraniteľným skupín vysmiali, podporili ste podľa neho kultúrnu smrti.
Vždy, keď ste utopili opozičný návrh, ktorý by mohol podčiar..., podporiť inklúziu znevýhodnených, slabých a diskriminovaných, podporili ste kultúru smrti, lebo pápež Ján Pavol II. okrem iného povedal aj tieto slová: „Stojíme pred oveľa širšou skutočnosťou, ktorú možno považovať za pravú štruktúru hriechu, jej charakteristickou črtou je expanzia antisolidárnej kultúry a tá je sprisahaním proti životu.“ (Ruch v sále.)
Ak posúdime váš návrh zákona v zmysle týchto jeho slov a spomenieme si pritom na niektoré opozičné návrhy, ktoré ste z tejto schôdze vyradili, myslím, že sa môžete iba hanbiť. Lebo to, ako teraz dojemne bránite život pred narodením, v porovnaní s tým, ako hanebne ignorujete naplnenie potrieb detí s rôznym znevýhodnením po narodení, je podľa mňa čisté pokrytectvo. (Ruch v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.12.2019 o 16:48 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:48

Jozef Valocký
Skontrolovaný text
Vážený pán predsedajúci, na návrh troch poslaneckých klubov, SMER -SD, Slovenská národná strana a MOST - HÍD, a žiadosť predsedu vlády žiadam zaradiť hlasovanie o bode č. 102 (1694), bod č. 101 (1610) a bod 103 (1613), žiadam hlasovať zajtra o 11.00 hod., 4. 12. 2019.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.12.2019 o 17:48 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:27

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem za slovo.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidáta na člena Regulačnej rady, ktoré sa konalo 3. decembra 2019 - opakovaná voľba.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidáta za člena Regulačnej rady bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 91 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 91 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na člena Regulačnej rady v opakovanej voľbe všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Z 91 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 9 neplatných a 82 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za kandidáta číslo 1 Františka Janíčka hlasovalo: za 6 poslancov, proti 45 poslancov a zdržalo sa hlasovania 31 poslancov,
- za kandidáta číslo 2 Františka Pecha hlasovalo: za 53 poslancov, proti 14 a zdržalo sa hlasovania 15 poslancov.
Na voľbu kandidáta na člena Regulačnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe bol za kandidáta na člena Regulačnej rady zvolený pán František Pecho. Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.12.2019 o 18:27 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:30

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Chcem teda aj ja vyjadriť svoj názor. Prosím vás, neútočme na farárov, nehľadajme vinníkov predloženého návrhu v osobách farárov. Ja ako veriaci človek nie som ovca, ja sa rozhodujem podľa svojho vedomia a svedomia, a ako to hovorí moja viera. Podľa toho sa ja rozhodujem.
Čiže hádzať vinu na farárov, prosím vás, zdržme sa takýchto pripomienok.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 18:30 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:31

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcela som ešte kolegyňu s príspevkom doplniť. Čo som zabudla povedať, a je to veľmi dôležité.
Áno, ten návrh je nebezpečný, presne tak, ako si, Zuzka, hovorila, a nielen preto. Je napríklad nebezpečný, lebo v sebe má aj takú zmenu, ako je to, že tá tzv. postkoitálna antikoncepčná tabletka, teda tzv. tabletka po bude vlastne na predpis, nebude sa dať len tak kúpiť, čo môže znieť ako šľachetný cieľ, ale výsledkom tohoto šľachetného cieľa bude, že tie dievčatá a ženy sa nedostanú do troch dní k svojmu gynekológovi, pretože tri dni po sa dá tá tabletka užiť, nedostanú sa do tohto času k svoju gynekológovi, pretože naozaj to trvá niekoľko týždňov až mesiacov, a keď dostanete termín na základe toho, koľko máme lekárov, teda budú buď využívať urgenty nemocničné a zamestnávať nemocničných lekárov, predpokladám, tipujem to tak od 22.00 hod. večer do 03.00 hod, ráno, lebo, netvárme sa, kondómy praskajú, takže vtedy bude najväčší nával.
Alebo sa stane ešte horšie. A to, že tá žena, to dievča si tú tabletku jednoducho zoberie o deň, o dva neskôr, lebo jej to nevyjde, lebo tak neskôr sa dostane k tej tabletke, prípadne o týždeň. Je to veľmi, veľmi nezodpovedný návrh, nebezpečný návrh už aj z tohto hľadiska, hlavne strašne zbytočný, strašne. To len akože prehlbuje zákopy a ja sa pýtam načo. My tiež nedávame pred voľbami teraz neviem akú lib..., jakú liberalizáciu a myslím si, že je to veľká škoda okrem toho, že je to hanba, takéto návrhy dávať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 18:31 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video