23. schôdza

26.1.2021 - 5.2.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.1.2021 o 13:19 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ďakujem za slovo a chcem vás požiadať, keďže počas vianočných sviatkov sme pred kamerami počuli pána premiéra povedať, že na Slovensku zomrelo zbytočne 4 300 ľudí vinou vlády tým, že si neplnila svoje povinnosti, a títo ľudia zomreli zbytočne, to znamená, že mohli byť zachránení, keby si tieto povinnosti plnila, tak vás chcem veľmi úctivo požiadať (predsedajúci komunikuje s kolegom), ak ma budete počúvať, by som vás chcel úctivo požiadať, že by sme si, tak ako v prípade pána Chovanca, uctili tieto obete, týchto 4 300 otcov a matiek, minutou ticha.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.1.2021 o 13:10 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:12

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Navrhujem doplniť program 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o nasledovný bod, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky zaväzuje vládu Slovenskej republiky, aby od 21. 1. 2020 (2021, pozn. red.) bol na území Slovenskej republiky zrušený núdzový stav, ktorý bol vyhlásený uznesením vlády č. 587/2020 zo dňa 30. septembra 2020 a publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 268/2020, a aby boli zrušené opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré zakazujú otvorenie prevádzok obchodov, reštaurácií a podobne.
Odôvodnenie: Mnohé slovenské rodiny sú vo finančnej kríze. Všade na uliciach vidíme, ako na budovách mnohých reštaurácií, kaviarní, obchodov visia cedule Na prenájom alebo Zatvorené, nakoľko museli z dôvodu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.1.2021 o 13:12 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:13

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Navrhujem, aby program 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sa doplnil o nasledovný bod: Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky zaväzuje vládu Slovenskej republiky, aby bez súhlasu Národnej rady nemohla vláda alebo jednotlivé ministerstvá uskutočniť celoplošné testovanie na COVID-19.
Odôvodnenie: Skúsenosti z už uskutočnených testovaní potvrdzujú skutočnosť, že celoplošné testovanie neprináša očakávaný efekt, plytvá peniazmi daňových poplatníkov, teda občanov štátu a samospráv. Navyše zbytočne zaťažuje lekárov, zdravotníkov, vojakov a starostov a primátorov a vystavujeme ich riziku nákazy na COVID-19. Takto ušetrené finančné prostriedky by mohli byť efektívnejšie využité na nákup moderného zariadenia do nemocníc a zdravotníckych zariadení, na personálne posilnenie nemocníc a zvýšenie, resp. vyplatenie odmien pre všetkých, ktorí sú nasadení v prvých líniách v boji s COVID-om-19.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.1.2021 o 13:13 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:14

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem pekne. Národná rada v roku 2015 prijala vážne vyhlásenie, v ktorom stanovila mandát pre rokovanie vlády Slovenskej republiky ohľadne migračnej politiky a výslovne zakázala Národná rada rokovať o povinných migračných kvótach.
Navrhujem doplniť uznesenie do rokovania Národnej rady, kde zdôrazníme prijatie tohto vyhlásenia v roku 2015 a súčasne vyjadríme vážne znepokojenie nad tým, že za šéfa nového migračného, za šéfa migračného úradu bol vymenovaný niekoľkoročný výkonný riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti.
Hovorím to preto, lebo táto nadácia otvorene robí migračnú politiku, ktorá je v rozpore s národnými záujmami Slovenskej republiky. Robí politiku, ktorá je predovšetkým orientovaná na finančníka a podvodníka Sorosa. (Zasmiatie sa v sále.) Ja si myslím, že by sme mali v každom prípade vyjadriť znepokojenie nad takýmto krokom vlády Slovenskej republiky.
Ak je to pánom smiešne, tak, samozrejme, za to im chcem zablahoželať. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.1.2021 o 13:14 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:15

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážená snemovňa, navrhujem, aby za skupinu poslancov strany SMER – sociálna demokracia bolo doplnené do programu: návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení referenda o skrátení VIII. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali do 30. septembra 2021. Termín prerokovania navrhujeme zajtra o 9.00 hodine.
Ako zdôvodnenie: Je to legitímny nástroj na to, ako ukončiť toto volebné obdobie, po čom volá aj verejnosť vzhľadom na to, čo dokázala súčasná vláda za necelý rok predviesť slovenskej spoločnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.1.2021 o 13:15 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:16

Miroslav Žiak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som mal skôr také odporúčanie, pán predseda, podľa vlastnej skúsenosti by sme mohli zvážiť rozsadenie klubu Ľudovej strany Naše Slovensko, lebo mohlo by dôjsť k potýčke teraz, jak tam majú tých odídencov, a nikto nechceme, aby také niečo sa tu stalo v parlamente. (Reakcie z pléna.) A je to... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pán poslanec, toto asi nebude procedurálny návrh.

Žiak, Miroslav, poslanec NR SR
Nie, nie, iba odporúčanie.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.1.2021 o 13:16 hod.

Ing.

Miroslav Žiak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:17

Ľubomír Vážny
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, v súčasnosti je na Slovensku vyhlásený núdzový stav. Národná rada Slovenskej republiky tiež musí teda pracovať v režime núdzového stavu.
Na základe uvedeného navrhujem z programu 23. schôdze Národnej rady vypustiť do ukončenia núdzového stavu tie body, ktoré s núdzovým stavom nesúvisia, konkrétne body 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 (zasmiatie sa predsedajúceho), 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 56, 57, 58 a 59.
Dochádza k anomáliám, pretože napríklad my riešime ako auto nespôsobilé pre prevádzku a možné na odtiahnutie, auto, ktoré nemá emisnú kontrolu, pričom emisnú kontrolu si ten človek nemôže zabezpečiť, lebo má zakázané... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.1.2021 o 13:17 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:18

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja nemám návrh na zmenu alebo doplnenie programu, ale mám procedurálny návrh, ktorým žiadam o zlúčenie rozpravy k bodov číslo 44, to je tlač 377, a číslo 45, to je tlač číslo 378. Jedná sa o zákony, ktoré sú si, ktoré sú si svojím obsahom veľmi podobné, je zbytočne potom tú rozpravu otvárať dvakrát.
Hneď vám prinesiem papier. Ďakujem. (Ruch v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.1.2021 o 13:18 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:18

Anna Mierna
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Na organizačný odbor som doručila svoju žiadosť, poprosím o stiahnutie zákona č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, je to tlač číslo 279. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.1.2021 o 13:18 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:19

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, k tomu môjmu návrhu. Žiaľ, my nie sme členmi grémia. Takže ja to neviem predkladať na grémium, preto ak teda je potrebné, ak takéto veci aby v grémiu bolo, tak vám to dávam do pozornosti, že by ste ho zvolili.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.1.2021 o 13:19 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video