72. schôdza

14.9.2022 - 11.10.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

28.9.2022 o 9:55 hod.

MUDr. PhD., MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

9:55

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, pán poslanec, ten návrh vytvára rámec, prišiel ako iniciatíva práve od malých poľnohospodárov a nie od veľkých skupín práve kvôli tomu, aby sa, aby v tomto období prežili, čiže tých možností je viacero. Tak ako ste to spomínali vy alebo aj zadefinovaním veľkosti plochy alebo veľkosti subjektu, ktorému sa má daná daň odpustiť, takže toto je prvý krok, ktorý treba urobiť na to, aby sa vôbec mohlo pracovať, aby sme vedeli pracovať s tými, ktorí sa o pôdu starajú a nie iba o tých, ktorí ju iba vlastnia. Takže ja vítam každú zmenu, keby návrh prešiel do druhého čítania, tak je priestor s pozmeňujúcimi návrhmi to upraviť tak, aby to vyhovovalo naozaj tým potrebám a tomu úmyslu, pre ktorý tento návrh zákona vznikol. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

28.9.2022 o 9:55 hod.

MUDr. PhD., MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:55

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Myslím, že tá starostlivosť o pôdu, to je taký bolestivý problém celého Slovenska, možno na dolniakoch je to trošku menej bolestivé, ale to stredné a východné Slovensko, častokrát tie podhorské oblasti, je vidieť aj veľakrát, že tá pôda leží ľadom. Ale čo, s čím by som mal ako vážny ako problém, tuto ma aj mrzí, že vôbec Slovenská republika dopustila takúto skutočnosť, že tie zahraničné firmy alebo investori vykúpili slovenskú pôdu. No nie sú to len Holanďania, ale sú to aj Belgičania, Angličania, Francúzi, ale túto slovenskú pôdu vykúpili pre, častokrát pre našich drobných poľnohospodárov a stredných poľnohospodárov. Táto pôda je takmer nedostupná alebo veľmi ťažko ako dostupná.
Myslím si, že toto sa tuná nikdy nemalo stať v Slovenskej republike, aby táto pôda zostala v rukách cudzincov.
Ale ak by sme chceli pomôcť ako poľnohospodárom a my predložíme takýto návrh zákona, ktorý by aj výrazne pomohol hlavne poľnohospodárom, ktorí dorábajú chlieb, aby odvody do fondov boli na úrovni, tak ako v susednom Poľsku, 33 eur mesačne, počujete veľmi dobre, zaplatí to raz štvrťročne tento roľník, zaplatí to, zhuba je to niečo cez 100 eur a to je všetko. To je jeho celý náklad. Celá nákladová položka, ale s tým, že do dôchodku ide z priemerného, priemerný národný dôchodok, ktorý sa ako vyráta, tak do dôchodku tento poľnohospodár ide s takýmto dôchodkom. Toto je naozaj výrazná pomoc pre poľnohospodárov, ktorí v nie ľahkých podmienkach musia dorábať chlieb. Ťažko sa funguje na Slovensku hlavne tým malým poľnohospodárom, ktorí zhola nemajú nič, len ruky k dispozícii na tú tvrdú prácu.
Skryt prepis

28.9.2022 o 9:55 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:55

Matúš Šutaj Eštok
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je organizácia, ktorá plní zaslúžené úlohy presadzovania demokratických princípov, humanizmu a zároveň vyzdvihuje pronárodný odkaz, avšak bez uznávania fašizmu, nacizmu či iných totalitných ideológií. Slovenská republika zákonom uznala toto postavenie zväzu a zaviazala sa mu poskytovať pomoc a súčinnosť pri napĺňaní jeho úloh. O to viac je odkaz a úloha zväzu aktuálna v tomto období, kedy sa vytráca priama skúsenosť s totalitnými režimami a na sociálnych sieťach sa šíria dezinterpretácie histórie a obdiv k rôznym súčasným i minulým autokratom.
Zväz má byť síce podporovaný štátom i materiálne, avšak jedná sa o pomerne symbolickú pomoc, ktorá navyše závisí od dobrej vôle aj jednotlivých rezortov. Ekonomicky ho pritom výrazne zasiahla pandémia, ktorá obmedzila možné aktivity zväzu a vzápätí zdražovanie energií a celkové zvyšovanie spotrebiteľských cien spôsobené infláciou. Štát by tak mal v súlade s jeho záväzkom podporovať činnosť Zväzu protifašistických bojovníkov, poskytnúť dostatočné materiálne zázemie, aby zväz mohol naďalej napĺňať svoje poslanie, a preto v tomto návrhu zákona navrhujeme, aby na jeho činnosť bol vyčlenený príspevok zo štátneho rozpočtu. V rámci tohto ustanovenia sa vymedzuje, že minimálna výška takéhoto príspevku je 500-tisíc eur ročne, pričom štát by mal každoročne túto sumu navyšovať o výšku inflácie za I. polrok predchádzajúceho roka.
Chcem vás všetkých poprosiť o podporu aj v mene Zväzu protifašistických bojovníkov o to, aby sme im pomohli prežiť, aby vedeli existovať, pretože toto zdražovanie sa dotýka aj ich. Takže prosím celý parlament o podporu aj v mene Zväzu protifašistických bojovníkov.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

28.9.2022 o 9:55 hod.

Mgr.

Matúš Šutaj Eštok

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:55

Ondrej Ďurica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, tlač č. 1139. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby sa predmetný návrh zákona, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

28.9.2022 o 9:55 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:10

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Kolegovia a kolegyne, je to jednoduché, neviem už, ako to povedať, ale celé Slovensko je posiate bilbordami, 200 eur splnené na dieťa, OĽANO. OĽANO už nemá problém klamať nielenže v televízii alebo na tlačových besedách, oni normálne svoje klamstvo rozsejú po celom Slovensku a myslia si, že ľudia sú hlúpi.
A v tom celom amaterizme, ktorý vládna koalícia predvádza, sa stalo ešte aj to, a mňa naozaj srdce bolí, ako toho pôvodného predkladateľa, toho tzv. ceruzkovného, ak chcete, teda 100 eur prídavok na dieťa pre prváčikov na začiatku školského roka, sa stalo to, že vy ste ešte aj toto tým rodinám zobrali. Vy ste normálne zrušili 100 eur prídavok na dieťa na začiatku školského roka pre prváčikov. Ešte aj toto posledné nieže nedávate, vy ešte aj toto posledné ste tým rodinám zobrali. A keď ste zistili ten svoj prešľap, keď ste zistili, akí ste veľkí amatéri, tak ste narýchlo to začali opravovať a vládna koalícia to späť vrátila parlamentom tak, aby od septembra budúceho roka bolo to krúžkovné, resp. to ceruzkovné, teda tých 100 eur pre každého prváčika. Vrátili ste to späť.
No ale náš návrh spočíva v tom, že my chceme, aby prváčikovia mali 200 eur na začiatku školského roka, dali sme to ešte pred tým, než ste opravili túto svoju nehanebnú chybu a keď už sme, alebo keď už takýto návrh predkladáme, tak vzhľadom na ťažkú situáciu rodín sme navrhli aj to, že chceme, aby každé jedno nezaopatrené dieťa alebo rodina na každé jedno nezaopatrené dieťa dostala 200 eur, jednorazový príspevok ešte v tomto roku. Nielen prváčikovia na základných školách, ale každé jedno nezaopatrené dieťa, čiže každé dieťa, ktoré študuje až do veku dvadsaťpäť rokov by malo na to nárok.
Čo je na tom také zlé? Čo je na tom nepochopiteľné? Rodiny potrebujú pomôcť. Keď si zoberiete, že nezaopatrených detí je približne milión stotisíc, tak ide o sumu približne 220 miliónov eur. To je nejaká zásadná suma, ktorú by váš pán minister financií nezvládol? Pri tých nadpríjmoch, ktoré tu máte, dve a pol miliardy eur tohto roku? Kvôli vysokým cenám? Tak skúste to tým ľuďom vrátiť, keď už musia platiť také drahé potraviny a valí sa tu energetické tsunami, pomôže rodinám, schváľte tento 200-eurový prídavok na dieťa. Jednak 200-eurový prídavok na dieťa pre prváčikov od septembra budúceho roka a 200-eurový jednorazový prídavok ešte teraz na každé nezaopatrené dieťa.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

28.9.2022 o 10:10 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:10

Slavěna Vorobelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1140. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1188 z 30. augusta 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

28.9.2022 o 10:10 hod.

Ing.

Slavěna Vorobelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:10

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladáme návrh zákona, ktorý, ktorého cieľom je zmena volebných obvodov pri parlamentných voľbách, teda do Národnej rady Slovenskej republiky. Je to téma, ktorá v parlamente už bola viackrát diskutovaná, teda ešte nie toto volebné obdobie, ale v minulosti. Možno pre zaujímavosť, Slovenská republika nie vždy mala jeden volebný obvod, to sa zmenilo až za vlády Mečiara, napríklad viaceré volebné obvody sme mali aj za Prvej republiky, vtedy ich bolo sedem. Na to nadviazali politici po Nežnej revolúcii a až do roku 1994 sa potom v slovenskom parlamente volili, volilo v štyroch krajoch, teda v v Bratislavskom, Západoslovenskom, v Stredoslovenskom a vo Východoslovenskom. V minulosti boli pokusy zmeniť to na osem krajov alebo prípadne tri kraje: Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský, avšak žiaden z týchto pokusov nebol úspešný.
My teda prichádzame s návrhom zákona, ktorého cieľom je nájsť akési kompromisné riešenie, pretože odstraňujeme najväčšiu disproporciu pri volených zástupcoch do Národnej rady Slovenskej republiky, pretože aj v dnešnom parlamente tretina zástupcov je z Bratislavského kraja. My si myslíme, že je potrebné, aby boli viac zastúpené ostatné kraje Slovenskej republiky, preto prichádzame s návrhom, aby jeden volebný obvod bol Bratislavský kraj a druhý volebný obvod boli ostatné kraje.
Samozrejme, sme pripravení rokovať aj o iných možnostiach, ale minimálne chceme o tomto návrhu otvoriť diskusiu a viac potom uvediem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

28.9.2022 o 10:10 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:10

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán navrhovateľ, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona, tlač 1072. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

28.9.2022 o 10:10 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:10

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ako som uviedol na začiatku, cieľom nášho legislatívneho návrhu je zmeniť volebný systém pri parlamentných voľbách tak, aby zloženie Národnej rady Slovenskej republiky v plnej miere odrážalo pomerné zastúpenie regiónov Slovenska a zohľadňovalo tak dostatočné potreby a záujmy všetkých obyvateľov Slovenskej republiky.
Zloženie Národnej rady dlhodobo neodráža územno-organizačné členenie nášho štátu a rozmiestnenie obyvateľov žijúcich v jednotlivých krajoch. Hoci Bratislavský kraj predstavuje počtom obyvateľov 12 % všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, v Národnej rade Slovenskej republiky je v súčasnosti až 50 poslancov z tohto kraja, čiže celá tretina všetkých poslancov. V minulom volebnom období, ak sa nemýlim, to bolo okolo 40, čiže tiež takmer tretina. Táto disproporcia a nadmerné zastúpenie poslancov z najbohatšieho regiónu Slovenska, ktorého súčasťou je aj hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, v najvyššom štátnom orgáne spôsobuje, že pri tvorbe zákonov nie sú dostatočne zohľadňované záujmy a požiadavky obyvateľov iných chudobnejších regiónov, ktoré však tvoria počtom obyvateľov až dve tretiny a z celého Slovenska.
Poslanci z Bratislavského kraja majú navyše častokrát zdeformovaný pohľad na skutočné problémy, ktoré trápia občanov Slovenskej republiky, to vedie k tomu, že sa zaoberajú alebo nevytvárajú, alebo vytvárajú umelé nezmyselné témy, ktoré môžu, ktoré vôbec neodrážajú reálne problémy drvivej väčšiny slovenských obyvateľov. Mnohí slovenskí občania tak na svojich životoch pociťujú, že poslanci Národnej rady Slovenskej republiky absolútne nedostatočne prezentujú ich oprávnené záujmy.
Pri súčasnom nastavení volebného systému pri parlamentných voľbách však nie je možné zabrániť tejto disproporcii a nadmernému zastúpeniu poslancov z Bratislavského kraja Národnej rady. Slovenská republika totiž podľa § 44 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva je jeden volebný obvod. Takto nastavený volebný systém umožňuje politickým stranám, aby umiestnili na kandidátnu listinu ľubovoľný počet kandidátov z Bratislavského kraja, teoreticky aj všetkých 150, čo po ich zvolení vedie k ich nadmernému zastúpeniu a dominancii v parlamente.
Z tohto dôvodu navrhujeme upraviť volebný systém pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky tak, že Slovenská republika už nebude tvoriť jeden volebný obvod, ale dva volebné obvody. Slovensko bude rozdelené na volebný obvod pre územie Bratislavského kraja, v ktorom sa bude voliť dvadsať poslancov a na volebný obvod pre ostatné kraje, v ktorom sa bude voliť zvyšných 130 poslancov. Týmto bude zloženie Národnej rady nielen v plnej miere odrážať pomerné zastúpenie obyvateľov žijúcich v inom ako Bratislavskom kraji, ale najmä tak zabezpečíme dôležité zastúpenie záujmov a potrieb regiónov v Národnej rade Slovenskej republiky.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ešte na záver mi dovoľte zopakovať, že diskusia o počte volebných obvodov je pomerne zložitá a dlhotrvajúca v Slovenskej republike. Máme možnosť mať tri, štyri, sedem, osem volebných obvodov. My navrhujeme kompromisné riešenie dva, ale, samozrejme, sme otvorení diskusii. Takže budem rád pre akékoľvek iné návrhy a tak isto ďakujem za podporu do druhého čítania.
Ďakujem.
Skryt prepis

28.9.2022 o 10:10 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:25

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Martin, myslím si, že to je veľmi dobrá iniciatíva, pretože naozaj jeden volebný obvod v prípade Slovenska spôsobil to, jak ste sa teda posunuli, že tie politické strany naozaj stačí, aby nominovali nejakých piatich, šiestich ľudí, ktorí si vedia urobiť marketing a netreba budovanie štruktúry ani nič, ani zastúpenie, pretože ten jeden volebný obvod to umožňuje. A práve preto rozdelenie toho centrizmu na Bratislavu, že stačí, aby v podstate v nejakej bratislavskej kaviarni sa zišlo pár ľudí a vznikla z toho silná politická v postate strana pôsobiaca volebne na celom území, je jednoducho niečo, čo vždy bude sťažovať, aby sa zohľadňoval alebo dával väčší priestor pre to, aby sa aj ľudia z tých regiónov, ktorí naozaj potrebujú, aby ten hlas tu bol výraznejšie počuť, do toho parlamentu dostali.
Je to tak, že zo západného Slovenska je úplné nadproporcionálne zastúpenie politikov, poslancov tu. A myslím si, že táto diskusia je na mieste, rovnako ako aj v budúcnosti bude určite namieste debata, že či sa nevrátiť z tých ôsmich VÚC celkov do tých pôvodne troch, teda rozdeliť, Slovenska západ, stred a východ, pretože to tiež je také umelo robené delenie. Stojí to len peniaze, je tam administratíva, umelo, umelo sa vytvárajú nejaké kompetencie, ktoré sa na VÚC-ku dávajú. Pritom vždy keď niečo nefunguje, tak len počúvame, že však vláda nám nedala, vláda ne, je to úplne zbytočný medzičlánok a už keď teda má byť, tak dáva to logiku takto. Takže ja si do budúcna viem úplne predstaviť, že vlastne to delenie tých volebných obvodov by korešpondovalo potom aj časom túto zmenu. Takže ja tento zákon podporím.
Skryt prepis

28.9.2022 o 10:25 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video