53. schôdza

26.11.2019 - 5.12.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

3.12.2019 o 15:17 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:08

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predsedajúci, v tejto rozprave by som chcela predložiť pozmeňujúci návrh zákona. Dovoľte mi ho najskôr odôvodniť.
Určite si všetci pamätáte prípad pána Eugena. Pán Eugen bol pripútaný na invalidný vozík a kvôli chorým cievam mu amputovali obidve nohy. Žil na prvom poschodí v panelákovom byte v Senci. V bytovom dome nebol výťah a od vonkajšieho sveta pána Eugena delilo 15 schodov. Celé dni pán Eugen trávil pri okne, pozoroval vonkajší svet. Požiadal si o zdvíhaciu plošinu od ministerstva práce, sociálnych vecí. Príspevok aj dostal, ale jeho susedia mu zabránili túto zdvíhaciu plošinu v dome nainštalovať. Príspevok musel následne vrátiť a plošina podľa jeho susedov by zasiahla do statiky paneláku a nemali by únikovú cestu. Treba povedať, že táto plošina, zložená plošina na schodisku zaberie menej ako 30 cm. Odvtedy jediná možnosť pre pána Eugena bola taká, že jeho traja synovia ho zobrali vždy na ruky, von vyniesli a mohol sa tak dostať na čerstvý vzduch. Niekedy sa stalo, že tri týždne kvôli susedom sa nedostal von.
Tento prípad intenzívne riešili médiá, riešila ho aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím pani Stavrovská, dokonca keď bola správa o činnosti pre poslancov za rok 2017, tak tento prípad spomínala a žiadala, žiadala riešenia. Ako ona sama informuje, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vykonal 79 rôznych úkonov, bol vybavený advokát pro bono. Aj napriek uloženým opatreniam, napriek námahe úradu komisárky sa tento prípad nepodarilo vyriešiť.
Teraz prichádza do parlamentu návrh kolegu pána poslanca Pamulu a pani komisárka Stavrovská oslovila poslancov, či by si neosvojili, ona ich oslovila s novelou zákona, ktorá by zabezpečovala to, že susedia, jednoducho že súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa nevyžaduje pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa osobitného zákona. No a keďže bola, keďže je otvorený zákon o bytových a nebytových priestoroch kolegu Pamulu, tak spoločne s pani komisárkou sme pripravili pozmeňujúci a doplňujúci návrh tak, kde je len jeden bod, ktorý rieši túto situáciu. A ten bod znie, že súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa nevyžaduje pri montáži zdvíhacieho zariadenia.
Touto zmenou právnej úpravy sa uľahčí veľmi ťažká situácia osôb so zdravotným postihnutím, ale takisto aj situácia osôb, ktorí sú starší, ktorí majú obmedzenú schopnosť pohybu, orientácie alebo aj rodičov s detským kočíkom. A takúto právnu úpravu my navrhujeme za účelom naplnenia čl. 9 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, kde sme sa zaviazali aj my Slovenská republika prijať príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím na rovnakom základe prístup k fyzickému prostrediu, k doprave, informáciám, komunikácii.
Tu by som chcela povedať to, že na záver, a potom prečítam pozmeňujúci návrh, že pán Eugen sa už toho nedožil, pretože predminulý, myslím, že minulý týždeň mal pohreb a svoj boj s ťažkou chorobou prehral. Nie je to však jediná osoba, takýmito problémami trpí mnoho ľudí so zdravotným znevýhodnením a tento jednoduchý pozmeňovací návrh, ktorý spočíva v jednej vete, by týmto ľuďom veľmi pomohol a ostatným by neuškodil. Pripomínam, že zdvíhacie zariadenie si postihnutí, zdravotne postihnutí platia sami, buď dostanú príspevok, alebo ho platia z vlastných zdrojov, čiže nevyžaduje sa žiadna záťaž na ostatných vlastníkov bytov. A bola by som vám veľmi všetkým vďačná, ďakujem tým, čo podpísali tento pozmeňujúci návrh, a špeciálne sa teda obraciam aj na poslancov vládnej koalície, lebo bez ich podpory ten návrh neprejde, tak ich prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem veľmi pekne a teraz prečítam pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky Remišovej a Anny Verešovej k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Zb. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 1640):
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa doterajší bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
3. V § 14b sa za odsek 4 dopĺňa nový odsek 5, ktorý znie:
„5. Súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa nevyžaduje pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa osobitného zákona v spoločných častiach bytového domu.“
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
A poznámka pod čiarou znie:
„§ 33 odsek 2 zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažko zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
To je všetko, ešte raz vás prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.12.2019 o 15:08 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:16

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Aj ja chcem sa pridať k Veronike Remišovej a požiadať plénum o podporu tohto, tohto pozmeňovacieho návrhu. Ide o malú zmenu s veľkou pomocou. Aj takáto malá zmena môže nesmierne uľahčiť život ľuďom, ktorí sú hendikepovaní, a môže sa to stať raz v živote každému z nás. Takže prosím o zahlasovanie za tento návrh zákona, za túto malú zmenu, ktorá spôsobí obrovskú pomoc a obrovské uľahčenie života zdravotne s znevýhodneným ľuďom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 15:16 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:17

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Ja sa ospravedlňujem, že znovu vystupujem, ale stala sa taká malá legislatívnotechnická chyba v tom bode 4.
Prosím opraviť ten, ten dátum z 29. februára 2020 na 31. januára 2020.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2019 o 15:17 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:17

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja by som chcel v súvislosti s otvoreným zákonom predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka tiež problematiky bývania, špeciálne bývania lekárov a zdravotných sestier. Existuje jeden veľmi dobrý nástroj, ktorý môže využívať samospráva, ale aj iné právnické osoby, je to zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania, na základe ktorého sa dá veľmi efektívne realizovať výstavba dostupných nájomných bytov. Bohužiaľ, v prípade, že takéto byty chce stavať nemocnica, tak sú v tomto zákone určité obmedzenia, ktoré v podstate neumožňujú prideľovania bytov svojim zamestnancom, teda lekárom a zdravotným sestrám, nakoľko ich príjem je o niečo vyšší, než je požadovaný príjem pri, tak ako je stanovený v zákone o Štátnom fonde rozvoja bývania. Preto navrhujem v tomto svojom pozmeňujúcom návrhu, aby v prípade, že nemocnica bude chcieť stavať byty pre svojich lekárov, zdravotné sestry a iných zdravotníckych pracovníkov, aby táto podmienka nebola v tomto prípade vyžadovaná, teda keď to budú robiť nemocnice pre svojich lekárov pre svoje zdravotné sestry.
Dámy a páni, chcem vás poprosiť o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu, pretože naše nemocnice dostanú významné významný nástroj na stabilizovanie svojich zamestnancov, lekárov, zdravotné sestry prípadne iných zdravotníckych pracovníkov. Mnohé nemocnice prípadne ich zriaďovatelia majú k dispozícii pozemky, majú k dispozícii priestory, ale nemajú finančné nástroje na to, aby mohli takéto byty stavať. Fakt je aj taký, že v mnohých nemocniciach máme veľmi staré, zanedbané slobodárky, ktoré už nezodpovedajú tým dnešným technickým štandardom, ich oprava je mimoriadne náročná, a preto podaná pomocná ruka prostredníctvom tohto pozmeňujúceho návrhu môže nemocniciam pomôcť, aby si aj takýmto spôsobom tam, kde to budú chcieť a budú na to vhodné priestory, aby mohli stavať byty, kvalitné, moderné byty pre svojich lekárov a zdravotné sestry. Dovoľte, teda aby som predniesol pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Jána Podmanického k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu (tlač 1640).
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 1640) sa mení a dopĺňa takto:
Za článok II sa vkladá nový článok III, ktorý znie:
Čl. III
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z., zákona č. 244/2017 Z. z., zákona č. 65/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 230/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 10 ods. 14 sa na konci pripája táto veta:
„Povinnosť splnenia podmienky príjmu domácnosti pri uzavieraní zmluvy o nájme nájomného bytu podľa odseku 13 písm. b) druhého bodu sa nevzťahuje na prípady, ak obstarávané nájomné byty žiadateľ prenajíma fyzickým osobám, ktoré sú zdravotníckymi pracovníkmi 24a) a ktoré sú zároveň zamestnancami žiadateľa.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
V tejto súvislosti sa primerane upraví aj názov zákona.
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.12.2019 o 15:17 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:22

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Je to také symbolické, že na záver volebného obdobia pri jednom z posledných rokovaní Národnej rady opäť ideme kriviť legislatívne pravidlá.
Pán poslanec Pamula tu pred chvíľou predniesol pozmeňujúci návrh k vlastnému návrhu zákona, ktorý je prílepkom, teraz pán poslanec Podmanický predniesol pozmeňujúci návrh k návrhu zákona, ktorý je prílepkom. Je to, je to nad rámec toho, o čom pojednáva ten pôvodný návrh zákona, je to novela úplne iného zákona, rokujeme o návrhu na zmenu a doplnenie zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
No a pán poslanec Pamula pri tej príležitosti navrhuje, aby sme, aby sme novelizovali aj živnostenský zákon vo veci, ktorá nijako nesúvisí s predmetom toho pôvodného návrhu. Ten návrh bol prednesený aj na ústavnoprávnom výbore, my sme voči tomu viacerí protestovali, tak bol stiahnutý a teraz klasickou cestou tesne pred hlasovaním sa s tým prišlo, rovnako pán poslanec Podmanický navrhuje prílepkom rokovať, teda zmeniť doplniť tam novelu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, opäť nijako nesúvisiace s tým pôvodným návrhom zákona.
Kolegovia, ja naozaj nerozumiem, však máte v tomto parlamente väčšinu, mohli ste si poschvaľovať, čo by ste chceli, mohlo to ísť normálnym legislatívnym procesom, toto možno, takto rozsiahle zákony by sme, by sme ani neprotestovali, že mali ísť do medzirezortného pripomienkového konania, lebo tak nie je to, nie je to až také rozsiahle, a aj by bolo možno uveriteľné, že je to vaša iniciatíva, a nie niečo, čo vám podstrčili z ministerstiev, ale teda ak chcete dať nejakú symbolickú bodku za tým, ako fungoval tento parlament a ako krivil pravidlá, tak sa vám to teraz podarilo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 15:22 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:24

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som na vystúpenie kolegu len povedala, že mám pocit, že táto koalícia je nevyčerpateľnou studňou amaterizmu, lebo riešiť platy sestričiek a lekárov a nedostatok, ich nedostatok v nemocniciach cez, cez prílepok a pozmeňovák k prílepku k zákonu, ku ktorému to nemalo byť, že klobúk dole.
Ja by som teda chcela odkázať, prosím vás pekne, ak chcete riešiť stav zdravotníctva, to, že nemáme dosť lekárov, to, že nemáme dosť sestier, to, že pre nich tie nemocnice nemajú možno byty a že, že nie sú vytvorené pre nich, ale nielen tieto podmienky na bývanie, ale teda novinka, možno aj na prácu a vôbec na nejakú slušnú existenciu, a to, aby sa v Slovenskej republike mohli rozvíjať naši naozaj lekári, ktorí by mohli byť špičkoví, rovnako sestry, ak toto chcete riešiť, tak začnite normálnym návrhom rozpočtu, spláchnite tie somariny, ktoré najčastejšie predseda Andrej Danko, ale aj mnohí iní predkladajú, a skúsme riešiť to, aby zdravotníctvo malo dosť peňazí, resp. zdravotné poisťovne aby mali dosť peňazí na to, aby zaplatil, aby zaplatili slušne za výkony, za operácie, za vyšetrenia občanov, a potom keď nemocnice a ambulancie budú mať dosť peňazí, tak dosť zaplatia aj svojim zamestnancom a tí nebudú odkázaní na nejaké sociálne byty, pretože oni nie sú sociálne odkázaní, oni si to veľmi radi zaplatia sami a mali, mali by mať také platy, že by si mali vedieť zaplatiť oveľa lepší štandard bývania, ako my sa tu im ideme snažiť ponúknuť. Je to vôbec hanba, že vás to takýmto spôsobom napadne.
Prosím vás pekne, dajte do zdravotníctva viac peňazí, predložte normálny rozpočet a nerob..., takto sa nestrápňujte, lebo takto sa zdravotníctvo určite nerieši. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 15:24 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:26

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja na rozdiel od pani poslankyne Cigánikovej budem úplne vecne odpovedať, pretože nesúhlasím s tou snahou za každú cenu všetko, všetko na svete politizovať.
Pán poslanec Dostál, zákony vecne súvisia, pretože je to riešenie otázky bývania, ten zákon máme otvorený, ja si myslím, že ak pri tom riešime otázku bývania zdravotných sestier a lekárov, tak vecne ten návrh zákona súhlasí s predloženým alebo s otvoreným zákonom, aj keď súhlasím, že môžeme diskutovať o tej legislatívnotechnickej otázke. Ale vecne súvisia, nie je to miešanie hrušiek s jablkami, ale naozaj je to otázka riešenia bývania.
Treba povedať aj to, že neriešime otázky platu sestier a lekárov, riešime otázku posudzovania príjmov lekárov a sestier pri prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú, ktoré sú financované zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Nikto to nepredkladá na základe nejakého pokynu ministerstva, ja som mal osobne stretnutia s viacerými riaditelia, riaditeľmi nemocníc, ktorí majú tieto zámery, je to malá technická zmena, ktorá im umožní efektívne čerpať finančné prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na tento účel, netreba za tým hľadať žiadnu politiku, žiadnu konšpiráciu, žiadne iné veci, ktoré ste tu spomínali, je to normálne, technické riešenie jedného problému, ktorý, nevravím, že vyrieši všetko na Slovensku, ale aspoň malým krokom pomôže tým riaditeľom nemocníc, ktorí chcú využiť ponúkané možnosti a stabilizovať zdravotníckych pracovníkov aj takýmto spôsobom.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 15:26 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:29

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi predložiť spomínanú správu.
Podľa § 123 ods. 4 zákona o sociálnom, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov členov Dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Návrh na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne predkladá Národnej rade Výbor Národnej rady pre sociálne veci, do ktorého pôsobnosti Sociálna poisťovňa patrí.
Generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Oto Nevický oznámil Národnej rade listom zo dňa 21. novembra 2019, že inžinier Pavol Brnka písomne oznámil vzdanie sa členstva v Dozornej rade Sociálnej poisťovne k 31. decembru 2019. Súčasne navrhujú zvoliť do Dozornej rady Sociálnej poisťovne JUDr. Daniela Širhala, MBA manažéra pre sociálny dialóg a právne záležitosti a zástupcu generálneho sekretariátu AZZZ.
Návrh na voľbu JUDr. Daniela Širhala za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne bol predložený v súlade so zákonom o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a kandidát spĺňa podmienky stanovené § 123 tohto zákona. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 223 z 28. novembra 2019 súhlasil s návrhom na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne a konštatoval, že je predložený v súlade so zákonom o sociálnom poistení. Výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
a) zobrať na vedomie vzdanie sa člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne Pavla Brnku k 31. decembru 2019,
b) zvoliť za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov Daniela Širhala, ktorého funkčné obdobie začína plynúť od 1. januára 2020,
c) vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 č. 498.
Zvolený je kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady, opakovaná voľba sa nekoná, ak bol na funkciu navrhnutý len jeden kandidát, ktorý z dôvodu, že nezískal potrebnú väčšinu hlasov, nebol zvolený. V takom prípade sa vykonajú nové voľby na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady. Výbor ma poveril informovať Národnú radu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore pre sociálne veci a o stanovisku výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.12.2019 o 15:29 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:34

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda, za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, sme v druhom čítaní zmieneného zákona poslankýň Národnej rady Evy Smolíkovej, Magdalény Kuciaňovej a Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Je to tlač 1729.
Cieľom predloženého zákona je zabezpečiť informovanosť žien o aktuálnom vývoji tehotenstva pred vykonaním tak závažného úkonu, akým umelé prerušenie tehotenstva bezosporu je, a zakázať ponúkanie umelého prerušenia tehotenstva z reklam..., reklamným spôsobom. Viacej a podrobnejšie by som rozobrala potom všetky dôvody v ústnej rozprave, do ktorej sa potom, pán predseda, podpredseda, ako prvá hlásim.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.12.2019 o 15:34 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:35

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený predsedajúci. Podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku prerokovania predloženého návrhu zákona vo výboroch a budem predkladať návrh na ďalší postup.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2200 z 28. októbra 2019 po prerokovaní návrhu zákona rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh zákona dňa 19. novembra 2019, súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh zákona dňa 14. novembra 2019. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie k predloženému návrhu zákona, nakoľko návrh schváliť predmetný návrh zákona nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.
4. Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky vyplývajú dva pozmeňovacie návrhy, ktoré sú obsiahnuté v štvrtej časti informácie:
1. V čl. I prvom bode v § 6b ods. 2 písm. c) sa slová „a obrazový záznam“ nahrádzajú slovami „a o poskytnutí obrazového záznamu“.
Gramatická úprava textu nadväzujúca na znenie úvodnej vety. To je z ústavnoprávneho výboru.
2. V čl. I druhom bode v § 6b ods. 5 druhej vete sa slová „spolu s písomnými informáciami o umelom prerušení tehotenstva poskytne lekár žene“ nahrádzajú slovami „lekár poskytne žene spolu s informáciami o umelom prerušení tehotenstva aj“.
Úvodzovky dole. Gramatická úprava. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
5. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor prerokoval dňa 25. novembra 2019. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku. Pán predsedajúci, skončil som, navrhujem, aby sme hlasovali o návrhu zákona dnes o 17.00 hod., prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.12.2019 o 15:35 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video