65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2022 o 14:34 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:33

Jozef Lukáč
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Chcem pripomenúť členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že výbor bude dnes o 13.15 h v zasadačke výboru. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.5.2022 o 11:33 hod.

PhDr.

Jozef Lukáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:33

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Chcem informovať členov výboru pre financie a rozpočet, že naše rokovanie bude päť minút po skončení príhovoru pána prezidenta Zelenského. Ďakujem pekne.

(Prerušenie rokovania o 11.33 hodine.)

(Pokračovanie rokovania o 12.00 hodine.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.5.2022 o 11:33 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
65. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:05

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Čo sa týka tohto uznesenia som veľmi rád, že na ňom panuje väčšinová zhoda, a som presvedčený, že aj drvivá väčšina za toto uznesenie zahlasuje. Nezahlasujú len tí, ktorí sa jasne priznajú k Putinovi a jeho vojnovým zločinom, pretože Putin nás denne presviedča, že nie je ochotný a zrejme ani schopný rokovať na princípoch rozumu a vzájomného rešpektu. Kremeľ a jeho despota Putin žijú v čakaní na vysnívanú minulosť, ktorú sa hrubou silou rozhodol uskutočniť a pretaviť do súčasnosti. Pod rôznymi absurdnými zámienkami a klamstvami rozpútal vojnu napadnutím nezávislej a demokratickej Ukrajiny. V Európe ide o bezprecedentné porušenie medzinárodného práva takýchto rozmerov od konca druhej svetovej vojny.
Ruský útok na Ukrajinu je zároveň aj útokom a vyhlásením vojny proti nám, našim hodnotám, na ktorých boli položené piliere mieru v Európe. Kremeľ týmto pošpinil a odmietol mierové spolunažívanie národov v Európe. Rusko spochybňuje základné hodnoty, právo národov na sebaurčenie, ľudské práva a slobody vrátane svojich vlastných občanov. Táto vojna je vojnou nihilistického režimu proti princípom osvietenstva, na ktorých, ktoré boli vlastne hnacím motorom rozvoja a slobody človeka. Základným záujmom európskych demokracií je preto postaviť sa tejto agresii a vlne tejto nenávisti a šialenstva. A áno, Ukrajina bráni nielen Ukrajinu, ale aj nás, Západ, a preto je našou povinnosťou a taktiež v našom národnom záujme Ukrajine pomáhať všetkými legálnymi dostupnými prostriedkami.
Kremeľ sa po pretrvávajúcich vojenských neúspechoch začal vyhrážať aj treťou svetovou vojnou, jadrovými zbraňami a popri iných vyhrážkach aj zničením Slovenska. Rusko by s radosťou po dobytí Ukrajiny pokračovalo v jeho barbarstvách ďalej v Európe. Ak dnes po mesiacoch vraždenia a barbarských ruských útokov proti Ukrajine nie sú politici opozície v skutočnosti schopní, ale predovšetkým ochotní jasne odsúdiť vyčíňanie ruskej hordy barbarov doplnenej zabijakmi Kadyrova a Wagnerovými profesionálnymi vrahmi, tak je tu silné podozrenie, že tu máme vlastizradcov medzi nami.
Ja si dovolím ešte prečítať to uznesenie, aby bolo všetkým jasné, čo tu máme.
Čiže Slovenská republika deklaruje svoje záväzky vyplývajúce z charty Organizácie Spojených národov, Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Ženevského dohovoru a taktiež záväzky vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Medzinárodnom trestnom súde, vrátane najzávažnejších trestných činov týkajúcich sa medzinárodného spoločenstva ako celku, trestných činov genocídy, zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov, trestných činov agresie, a preto Národná rada Slovenskej republiky ako jediný ústavodarný a zákonodarný orgán zvrchovanej a demokratickej Slovenskej republiky, zastupujúci jej občanov, hrdo sa hlásiaci k odkazu Slovenského národného povstania a novembra 1989, pamätajúc si na vlastné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, slobodu a práva na sebaurčenie, dôrazne odsudzuje činy Ruskej federácie, prezidenta a hlavného veliteľa ozbrojených síl Ruskej federácie Vladimíra Putina, ozbrojených síl Ruskej federácie a jej veliteľov voči zvrchovanému a demokratickému štátu Ukrajina ako akt bezdôvodnej vojenskej agresie vrátane zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov a vyzýva Ruskú federáciu k okamžitému zastaveniu bojov, stiahnutiu všetkých ozbrojených síl z územia Ukrajiny a rešpektovania jej územnej celistvosti v medzinárodne uznaných hraniciach.
Národná rada Slovenskej republiky podporuje a oceňuje vyjadrenia a činy predstaviteľov organizácií ruského verejného a spoločenského života, mimovládnych organizácií a jednotlivcov a odsudzujúce vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine a vyzýva štátne orgány Ruskej federácie vrátane prezidenta Vladimíra Putina, aby zastavil represiu voči týmto osobám a rešpektoval ľudské práva a slobody.
Takže pevne verím, že z tohto uznesenia je všetkým jasné, o čo tu ide. Tak som presvedčený, že sa tu nenájde nikto, kto by spochybňoval ľudské práva a slobody, ako aj by nebol schopný odsúdiť vojnové zločiny, ktoré Rusko pácha.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.5.2022 o 14:05 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:11

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som vám predniesla správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa odsudzujú činy Ruskej federácie, prezidenta a hlavného veliteľa ozbrojených síl Ruskej federácie Vladimíra Putina, ozbrojených síl Ruskej federácie a jej veliteľov voči zvrchovanému a demokratickému štátu Ukrajina ako akt bezdôvodnej vojenskej agresie vrátane zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov (tlač 967). Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1000 z 31. marca 2022 pridelil predmetný návrh na prerokovanie zahraničnému výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru.
Oba výbory prerokovali predmetný návrh v určenej lehote. Výbor pre obranu a bezpečnosť prerokoval uvedený návrh a prijal k nemu platné uznesenie č. 157 na svojej 69. schôdzi výboru s odporúčaním schváliť.
Zahraničný výbor prerokoval uvedený návrh a prijal k nemu platné uznesenie č. 83 na svojej 61. schôdzi výboru s odporučením schváliť predmetný návrh s nasledovným doplňujúcim návrhom: V časti "dôrazne odsudzuje činy Ruskej federácie, prezidenta a hlavného veliteľa ozbrojených síl Ruskej federácie Vladimíra Putina, ozbrojených síl Ruskej federácie a jej veliteľov voči zvrchovanému a demokratickému štátu Ukrajina ako akt bezdôvodnej vojenskej agresie vrátane zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov," tam je doplnený text: "ktoré musia byť dôsledne vyšetrené."
Správa výboru pre obranu a bezpečnosť bola schválená uznesením výboru č. 160 z 26. apríla 2022 v znení schváleného doplňujúceho návrhu. Týmto uznesením výbor zároveň poveril poslankyňu Annu Zemanovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania.
Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady v znení predloženého návrhu skupiny poslancov, tak ako je uvedené v prílohe predloženého uznesenia.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som správu. Prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa hlásim prvá.
Skryt prepis

Vystúpenie

10.5.2022 o 14:11 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:14

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som v úvode sa poďakovala prezidentovi Zelenskému za jeho slová. Ide o slová človeka, ktorý je v dnešnej ťaživej dobe symbolom odvahy a nezlomnosti, symbolom boja za slobodu a symbolom odporu proti barbarskej agresii. Je dobré, že tieto slová náš parlament dnes počul, a trúfam si povedať, že dnešok je jeden z najpamätnejších dní slovenského parlamentu. Aj vďaka jeho vystúpeniu sme si za tieto dva dni mohli vypočuť dve vízie sveta. Jedna zaznela včera z Moskvy a druhá teraz z Kyjeva.
Nebyť prezidenta Zelenského, jeho rozhodnosti, odvahy ukrajinského národa a nesmiernych obetí, ktoré Ukrajinci priniesli, dnes by už možno moskovská vízia sveta nebojovala na Donbase, ale stála by na našich východných hraniciach. Obdivujem statočnosť Ukrajincov bojujúcich za svoju slobodu, ktorú nezlomili ruské rakety, tanky ani vojnové zverstvá. Ešte pred niekoľkými týždňami Ukrajinci žili ako ktoríkoľvek z nás. Mali školu, prácu, domácnosti, platili hypotéky. Všetko krásne všedné a všetko je dnes v úzadí, je preč. Niektorí odišli zo svojej krajiny a odišli a s úzkosťou sledujú správy z domu a tí, čo ostali, statočne bojujú za svet, aký mali predtým.
Je dobré, že Slovensko napriek demagógii a propagande šírenej nielen z Moskvy stojí na správnej strane. Neuhli sme. V kritických momentoch totiž nestačí vyjadriť názor, je ale dôležité ho podporiť aj činmi. Je dobré, že veľká väčšina Slovenska bude môcť s čistým svedomím povedať, že sme pomohli Ukrajincom brániť sa, že sme im ponúkli útočisko pred ruskými útokmi, že sme ponúkli humanitárnu, zdravotnú, finančnú, politickú, vojenskú, obrannú pomoc a podporu. Dnes sme to práve my národy v strednej Európe, kto dáva význam pojmu solidarita a napĺňa ho obsahom. Prosím, vytrvajme v tom. Je scestné, že nielen Rusko, ale aj jeho obhajcovia u nás na Slovensku bez váhania obviňujú z dopadov ruskej agresie sankcie Západu, vyzývajú na zmiernenie sa, na zmierenie sa s agresiou na Ukrajine a nabádajú na pasivitu a privieranie očí. Veď je to ich problém.
Nebyť ruskej agresie, neboli by ani sankcie. Preto nemýľme si príčinu a následok, agresora a jeho obeť. Fakty sú jednoduché. Rusko agresiu rozpútalo, Rusko ju môže zastaviť. Rusko k mieru nepotrebuje mierové rokovania. Jedine Rusko môže ukončiť vojnu, vojnu, ktorú rozpútalo na Ukrajine. Svojím agresívnym aktom na Ukrajine pošliapava medzinárodné pravidlá a princípy demokracie. Je pre nás neakceptovateľné udržiavať naďalej vzťahy s režimom, ktorého kroky smerujú k totálnemu spustošeniu krajiny a k vyhladeniu jej obyvateľstva.
My tu v parlamente poslanci nemáme záujem o interakciu vo forme priateľských zväzkov a ako poslanci nemáme dôvod nadväzovať osobné kontakty s poslancami Ruska a Bieloruska a prehlbovať s nimi politické, hospodárske či kultúrne poznatky, a preto navrhujem pozastavenie činnosti Skupiny priateľstva s Ruskou federáciou a Skupiny priateľstva s Bieloruskou republikou, ktoré máme založené tu v Národnej rade.
Teraz mi dovoľte, aby som prečítala pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa odsudzujú činy Ruskej federácie, prezidenta a hlavného veliteľa ozbrojených síl Ruskej federácie Vladimíra Putina, ozbrojených síl Ruskej federácie a jej veliteľov voči zvrchovanému a demokratickému štátu Ukrajina ako akt bezdôvodnej vojenskej agresie vrátane zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov (tlač 967).
V návrhu uznesenia sa na konci pripájajú tieto slová: "Národná rada Slovenskej republiky – pozastavuje sa činnosť Skupiny priateľstva s Ruskou federáciou a Skupiny priateľstva s Bieloruskou republikou v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie a to až do skončenia vojenskej prítomnosti Ruskej federácie na území Ukrajiny."
Ďakujem pekne. Prosím o podporu tohto uznesenia.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.5.2022 o 14:14 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:20

Andrej Stančík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, 24. februára sme sa všetci prebudili do nového sveta. Všetci si asi s hrôzou pamätáme tie strašné zábery, ako rakety dopadali na ukrajinské územie, ako sa naplnil ten najhorší možný scenár a ten, že Vladimír Putin, tyran z Kremľa, sa už totálne zbláznil a začal vojnu proti celej krajine. Začal blúzniť o denacifikácii, čomu, bohužiaľ, u nás tiež tlieskajú ľudia. Začal zabíjať ukrajinské ženy a deti, ničiť ukrajinské školy, nemocnice a divadlá len v mene svojich imperiálnych ambícií.
Napriek tomu, že to bol ten najradikálnejší krok, ktorý sme si mohli predstaviť, sme o tomto už dlhodobo hovorili. Dlhodobo sme hovorili o tom, že Rusko plánuje začať vojnu na Ukrajine. Hovorili o tom naši spojenci, hovorili o tom naše bezpečnostné zložky. Ale len za to, že sme ľuďom povedali pravdu, nás označovali za vojnových štváčov, za vlastizradcov. Dokonca som ja sám visel na bilborde, aj keď len jeden deň, pretože tá firma bola SMER-om oklamaná, zato, že som vlastizradca len zato, že som povedal, že Slovensko potrebuje dohodu o vojenskej spolupráci s naším spojencom Spojenými štátmi. Pár dní nato Rusko, tento náš bájny spojenec, o ktorom tu kričali "nikdy proti Rusku, nikdy proti Rusku", napadlo svojho slovanského suseda, svojho slovanského brata a ukázalo, že slovanskú vzájomnosť si predstavuje ako vraždenie Slovanov, ktorí sa nepoddajú Rusku.
Tieto hlasy na chvíľku stíchli len preto, aby dostali nové nóty z Kremľa. Namiesto "nikdy proti Rusku" sme začali počúvať o tom, že toto nie je vojna Ruska proti Ukrajine, toto je vojna Ruska proti Spojeným štátom. Teda totálne poslúchnutie diktátu z Moskvy, ktorá nehovorí o tom, že Rusko bojuje proti Ukrajine, ale že Rusko bojuje proti Spojeným štátom. Začali sme počúvať o tom, že naším cieľom má byť mier, ale tieto falošné holubice mieru si mier predstavujú ako totálnu kapituláciu slabšieho ukrajinského brata pred mocným Ruskom. Pretože ten, kto dnes hovorí, že Ukrajine nemôžme pomáhať vojensky, hovorí, že Rusko má právo, kedykoľvek chce, zaútočiť na slabšieho suseda a zobrať si jeho územie.
Naopak, ja hovorím, že našou morálnou povinnosťou je pomôcť Ukrajine brániť sa proti ruskej agresii, ktorá nebola vyprovokovaná a ktorú si Ukrajinci nezaslúžili. Naším morálnym imperatívom je postaviť sa na správnu stranu dejín, na stranu slobody, demokracie a suverenity proti tyranii, neslobode a agresii, pretože dnes sa celý svet pozerá, ako sa slobodný svet postaví tejto agresii, a diktátori zo všetkých krajín sveta pozerajú, či Rusku táto agresia prejde. A pokiaľ mu prejde, bude to príručka pre ďalších.
S hrôzou sa pozerám na to, čo hovoria v ruských štátnych televíziách. Na rozdiel od mnohých putinofilov ja po rusky viem, ruskú literatúru som čítal, ruské dejiny poznám, ruskú kultúru mám dokonca rád, a preto môžem z prvej ruky pozerať, čo ruská štátna televízia dáva každý deň ako vymývanie mozgov svojim občanom. Počúvame o tom, ako sa rôzni diskutujúci, dokonca politici, vyhrážajú jadrovým armagedonom pre celú Európu. Ako sa tešia z toho, ako zaútočia na Poľsko, Slovensko, Česko, ako tej drzej Európe ukážu. Čo je Rusko, aká mocná krajina je Rusko, ako celý svet bude trpieť, pretože Rusi nemôžu byť nikdy zahanbení. A toto je tá istá krajina, ktorú aj dnes opoziční politici velebia a namiesto toho, aby si vypočuli prejav prezidenta, ktorý obhajuje svoju krajinu a bráni svoju vlasť, hanebne odídu a drukujú diktátorovi, ktorí zabíja slovanských bratov na Ukrajine.
Toto je vizitka našej opozície, toto je vizitka scenáru, kde nás chcú dostať po voľbách. Pretože dnes vieme, že rok, voľby v roku 2024 nebudú o tom, či tu bude vládnuť pravica, alebo ľavica, či tu bude vládnuť liberálna, alebo konzervatívna strana, tieto voľby budú o tom, či Slovensko ostane európskou krajinou, alebo z nás bude ruská gubernia, pretože opozícia už stratila akýkoľvek mantinel a akýkoľvek morálny kompas a neštítia sa ničoho.
V týchto momentoch som ale veľmi hrdý na našu vládu, som hrdý na to, že strana OĽANO má v týchto pozíciách jasno, som hrdý na to, že premiér Heger, minister Naď aj minister Korčok jasne ukazujú, že Slovensko nechce patriť do východnej tyranie, ale chceme byť súčasťou moderného európskeho a slobodného sveta. A som hrdý na to, že dnes Slovensko, malá päťmiliónová krajina, je vzorom pre celý svet, že náš premiér dáva rozhovory do prestížnych médií a ukazuje Slovensko v tom najlepšom svetle. Ale v tom najlepšom svetle ho ukazujú samotní Slováci, ktorí napriek tomu, že mnohí ešte pár dní pred vojnou velebili Rusko, sa zorientovali a otvorili svoju náruč a svoje srdcia Ukrajincom.
Ja viem, táto migrácia alebo títo utečenci nemá len benefity, som si vedomý toho, že tu budú aj problémy. No dnes sme ukázali, že Slovensko stojí na tej správnej strane a Slováci vedia, čo to znamená utekať pred nebezpečím. Takisto, ako sa Západ otvoril Slovákom, keď utekali pred totalitou, dnes sa Slovensko otvára Ukrajincom, ktorí utekajú, aby zachránili svoj holý život a svoju rodinu.
Týmto uznesením jasne dávame svetu na známo, na akej strane Slovensko stojí. Hovoríme jasné "nie" tyranii, hovoríme jasné "nie" zabíjaniu, hovoríme jasné "nie" imperiálnej vojne. A ja chápem, som si toho plne vedomý, že zo dňa na deň sa závislosti na ruskom plyne a na ruskej rope nezbavíme. Som si vedomý toho, že za 12 rokov vlád HLASOSMER-u sme sa stali takými energetickými otrokmi Ruskej federácie, ktorá dnes používa svoje fosilné palivá ako zbraň nabitú proti Západu. Vidíme, že sa nás neštítia vydierať, dnes chcú platby v rubľoch, zajtra možno budú chcieť platby v slovenských pannách. A niektorí by im ich ochotne dali.
Dámy a páni, dnes môžu občania Slovenska vidieť, ako sa delí politická scéna. Delí sa na tých, ktorí sú ochotní šíriť propagandu Kremľa, ktorí sú ochotní podlízavať sa ruskej agresii, ktorí sú ochotní plniť diktát. A potom sú tu tí, to sme my, kto má odvahu a nebojí sa povedať, na akej strane má Slovensko stáť, že Slovensko má stáť na strane mieru, slobody a demokracie. Pretože ten mier chceme všetci, no rozdiel medzi nami a opozíciou je, že my chceme, aby po tom mieri Slovensko susedilo s Ukrajinou. Oni chcú, aby sme susedili s Ruskom.
Verím, že toto uznesenie si získa podporu, a verím, že zaň zahlasuje aj časť rozumnej a príčetnej opozície. A verím, že tak ako doposiaľ, aj do budúcna vyšleme jasný signál Ukrajine: Stojíme na vašej strane, stojíme na strane slobody, demokracie a mieru.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2022 o 14:20 hod.

Mgr.

Andrej Stančík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:29

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán Stančík, ja mám len dve otázky také, prvú, čo ste povedali, že ste veľmi hrdý na vašu vládu. Tak sa chcem spýtať, či ste hrdý aj na to, že Remišová nevyčerpala 500 miliónov eur, ktoré boli určené pre Slovákov a tým pádom prepadli a aby neprepadli, tak teraz sú vlastne súčasťou tej pomoci. Pretože to je častokrát povedané tak, že veď to sú peniaze z Bruselu, no len z Bruselu sú preto, lebo Slováci ich nevyčerpali. Takže ak ste hrdý na tú vládu, že či ste hrdý na pani Remišovú, že tie peniaze čerpá ešte menej ako jej predchodcovia, ktorí teda v tom boli nadmieru slabí.
A druhá vec pri tom vydieraní, povedali ste, že nás, že sme vydieraní energiami, a chcem sa spýtať, či vám nechýba v tejto veci nejaké vyjadrenie ku tomu najposlednejšiemu vydieraniu, ktoré tu bolo, že ak sa neodrežeme okamžite od toho plynu a ropy, tak nás vypne aj Ukrajina, že či to nepovažujete za vydieranie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2022 o 14:29 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:30

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega Andrej Stančík, ďakujem veľmi pekne za toto vystúpenie a som veľmi rada a som hrdá, že tento parlament má takých poslancov aj mladú generáciu, akú reprezentujete vy, Andrej. A napĺňa ma to aj takou nádejou do budúcnosti, že nie je všetko stratené pre našu krajinu. A vy ste nezažili vlastne ´68. rok, vaši rodičia zrejme, zrejme áno, alebo starí rodičia určite a to, čo sa vlastne vtedy dialo, to vazalstvo, tak zdá sa, že je málo pre mnohých, ktorí, ktorí naďalej obhajujú kroky, kroky Ruska. Lebo my sme si to zažili, nezažili sme si to v takej hroznej krutosti, ako je to teraz na Ukrajine, ale naozaj to, čo sa deje tam, je vojna, je to agresia jedného štátu voči druhému a potrebujú našu pomoc, naše vyjadrenia každej generácie. A hanbím sa za tých, ktorí takým spôsobom ako dnes aj kolegovia z parlamentu vyjadrili neúctu k prezidentovi Zelenskému, ktorý nerobí nič iné, len chráni, obraňuje svoju krajinu, tú, ktorú oni tvrdia, že vlastne majú sa vzdať a majú sa poddať Rusku.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2022 o 14:30 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:32

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Andrej, ďakujem ti za tvoj príhovor. Myslím si, že si tam niekoľko vecí vystihol úplne presne, a je smutné, že tu máme takých vagabundov, ktorí všetko budú prevracať, zľahčovať, snažiť sa ukazovať, poukazovať na každú drobnú chybu, ktorú spraví niekto, či už je to Ukrajina, alebo niekto z demokratického spektra, a robiť z toho veľkú bublinu, zatiaľ čo oni ignorujú alebo snažia sa zahovárať všetky tie zverstvá a zločiny, ktoré Putin robí od roku 2014 na Ukrajine a vôbec, ktoré Rusko robí pod nadvládou Putina, tohto despotu, za posledných 20 rokov. Ono to je tak, že vagabund si vagabunda hľadá, pretože nikdy by sa takto nestalo, keby Putin nemal tisícky takých malých Putinov po celom svete, a u nás ich má naozaj veľa. A to mu dodalo dojem, že on keď začne túto agresiu, tak že dôjde k takému rozdeleniu Západu, že tu tých kopec, tých tisíc miliónov Putinov, čo tu je aj v našom parlamente, teraz odrazu sa rozpadne všetko a nebude tá jednota a nebude, nebudeme ochotní sa brániť. No ale prerátali sa, prerátali sa, nie je ich toľko a sú to hlavne zbabelci, sú to všetko zbabelci, ktorí len tak poza chrbát by radi alebo potrebujú toho veľkého vagabunda, k ktorému zhliadajú, aby ten ich viedol, lebo sami sú až... no, majú plné gate.
Takže ďakujem veľmi pekne za tento príhovor.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2022 o 14:32 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:34

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Andrej, veľmi sa teším tvojmu jasnému postoju k situácii na Ukrajine, je pre mňa nádejou, že mladá generácia pochopila situáciu na Ukrajine. 24. február 2022 sa hlboko zapísal do našej histórie ako deň, keď vojna, o ktorej sme sa iba učili v dejepise, sa stala strašnou a nepochopiteľnou realitou. Zabíjanie nevinného obyvateľstva, matiek a detí, ničenie obydiel, sídiel, miest a dedín na Ukrajine je pre mňa nepochopiteľné a ma doháňa k slzám. Niekedy sme hovorili "mier svetu", bolo to však možno také jasné prianie a nevedeli sme, čo to skutočne znamená, a preto dnes silno volám: Mier Ukrajine, mier svetu, nie ruskému agresorovi.
Súhlasím a podporujem predložené uznesenie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2022 o 14:34 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video