28. schôdza

13.3.2018 - 14.3.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.3.2018 o 13:09 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, týmto navrhujem presunutie bodov 2, 5 až 17 a 19 až 24 do programu nasledujúcej schôdze Národnej rady, a to z toho dôvodu, že ide o vládne návrhy zákonov. Keďže včerajším rozhodnutím strany MOST - HÍD požadovať predčasné voľby do Národnej rady došlo k faktickému rozpadu vlády Slovenskej republiky a k strate jej mandátu ďalej fungovať, nevidíme dôvod rokovať o vládnych návrhoch zákonov, ak táto vláda nemá dôveru u svojich vlastných členov a poslancov.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.3.2018 o 13:07 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, za poslanecký klub SaS oznamujem, že z tejto schôdze sťahujeme všetky svoje legislatívne návrhy.
Predstavitelia vládnej koalície stratili dôveru občanov, jediné, o čom má zmysel v tejto chvíli rokovať, je ústavný zákon na skrátenie volebného obdobia.
V súlade s § 95 zákona o rokovacom poriadku za skupinu poslancov beriem späť návrh skupiny poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v Úrade komisára pre deti Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky (tlač 860.)
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.3.2018 o 13:08 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V súlade s § 95 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za skupinu poslancov beriem späť návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (pod tlačou 874), ktorý vám bol doručený 22. februára 2018.
Veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.3.2018 o 13:09 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Jana Kiššová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, v súlade s § 95 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za skupinu poslancov beriem späť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 889), ktorý vám bol doručený 23. februára 2018.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.3.2018 o 13:10 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, v súlade s § 95 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za skupinu poslancov a so súhlasom všetkých spolupredkladateľov beriem späť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 859).
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.3.2018 o 13:10 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:11

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na to, že predstavitelia vládnej koalície stratili dôveru občanov, jediné, o čom má zmysel v tejto chvíli rokovať, je skrátenie volebného, volebného obdobia, a preto v súlade s § 95 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za skupinu poslancov a so súhlasom spolupredkladateľa pána poslanca Radoslava Pavelku beriem späť návrh zákona, ktorým sa vyhlasuje Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (zákon o Žitnom ostrove), tlač 894.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.3.2018 o 13:11 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:12

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, v súlade s § 95 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky za skupinu poslancov a so súhlasom všetkých spolupredkladateľov beriem späť návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 862), ktorý bol doručený 20. februára 2018.
Stiahnutie odôvodňujem tým, že predstavitelia vládnej koalície stratili dôveru občanov, a jediné, o čom má v tejto chvíli zmysel rokovať, je skrátenie volebného obdobia Národnej rady.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.3.2018 o 13:12 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:13

Zuzana Zimenová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, z rovnakých dôvodov v súlade s § 95 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za skupinu poslancov a so súhlasom všetkých spolupredkladateľov beriem späť návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 895).
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.3.2018 o 13:13 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:13

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Rovnako ako moji kolegovia a kolegyne, aj ja vás, vážený pán predsedajúci, v súlade s § 95 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za skupinu poslancov a so súhlasom spolupredkladateľa pána poslanca Milana Laurenčíka informujem, že beriem späť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 876).
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.3.2018 o 13:13 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:14

Ján Kvorka
Skontrolovaný text
Pán podpredseda pri prezentácii som mal nefunkčné hlasovacie zariadenie.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.3.2018 o 13:14 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video