7. schôdza

12.5.2020 - 20.5.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.5.2020 o 14:13 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:55

Tomáš Taraba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Navrhujem, aby ste dali hlasovať o procedurálnom návrhu, ktorým sa upraví program schôdze o nasledujúci bod Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky zaväzuje vládu Slovenskej republiky na predloženie novely zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach, obsahom ktorej bude 50-percentné zníženie príspevku politickej strany za hlasy v zmysle § 26 a 50-percentné zníženie príspevku na mandát v zmysle § 28 daného zákona.
Odôvodnenie: Slovensko sa nachádza, tak ako Európa a celý svet, v bezprecedentnej ekonomickej kríze a politické strany si majú prerozdeliť viac ako 70 mil. eur. Myslím si, že na činnosť politických strán úplne stačí v tejto dobe, v tomto čase polovička tejto sumy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.5.2020 o 13:55 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:10

Richard Raši
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, podávam procedurálny návrh na stiahnutie z programu rokovania 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bod 3 vládneho, je to vládny zákon v skrátenom legislatívnom konaní o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a bod 10 vládny návrh zákona...
===== (5.)
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, podávam procedurálny návrh na stiahnutie z programu rokovania 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bod 3 vládneho, je to vládny zákon v skrátenom legislatívnom konaní o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a bod 10, vládny návrh zákona 578 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve. Dôvodom na stiahnutie je fakt, že akútne zriaďovanie epidemiologických ambulancií v rámci skráteného legislatívneho konania vzhľadom na aktuálne počty a denný prírastok nakazených považujem za zjavne neopodstatnený a najmä návrh zákona nebol odkonzultovaný s odbornou verejnosťou, preto navrhujem nechať ho prejsť v riadnom medzirezortnom pripomienkovom konaní a dopracovať ho tak, aby viaceré jeho ustanovenia neboli účelovo viazané iba na šírenie COVID-19, ale aby mal komplexnú podobu a reflektoval prípadne na akúkoľvek inú epidemiologickú situáciu v budúcnosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.5.2020 o 14:10 hod.

MUDr. PhD., MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:11

Juraj Blanár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, mám dva procedurálne návrhy. Ctená Národná rada, chcel by som v mene poslaneckého klubu SMER - sociálna demokracia predložiť procedurálny návrh, ktorým Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky o predloženie správy o vyhodnotení opatrení proti šíreniu vírusu COVID-19 počas ostatných veľkonočných sviatkov na budúcu schôdzu.
Ako odôvodnenie uvádzam, že v súvislosti s týmito opatreniami boli vykonávané aj rôzne dotazníky, sledovanie pohybu občanov, a preto poslanci Národnej rady by sa radi zoznámili s týmito výsledkami.
Druhý procedurálny návrh. Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky o predloženie informácie o monitorovaní občanov prostredníctvom mobilných dát úradom verejného zdravotníctva počas koronakrízy na základe novelizácie telekomunikačného zákona. Termín je budúca schôdza, rovnako, keďže SMER - sociálna demokracia dala aj podnet na Ústavný súd, že toto je v rozpore so základnými právami, ľudskými, aj s Ústavou Slovenskej republiky a ešte zatiaľ nerozhodol Ústavný súd, preto chceme vedieť, ako sa tieto mobilné dáta dovtedy využívajú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.5.2020 o 14:11 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:12

Boris Kollár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem. Rovnako poprosím písomne.
Ďalej má slovo pán poslanec Kuffa.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.5.2020 o 14:12 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:12

Filip Kuffa
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Žiadam doplniť program schôdze o nasledovný bod. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky zaväzuje vládu SR na predloženie novely zákona v skrátenom legislatívnom konaní, ktorým sa mení bod 18 § 63 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorým sa upraví oprávnenie úradu verejného zdravotníctva na zber, spracovanie a uchovávanie údajov, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva len na osoby, ktorým bola nariadená povinná karanténa alebo boli pozitívne testovaní na COVID-19.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.5.2020 o 14:12 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:13

Štefan Kuffa
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem za slovo. Dovoľte mi, aby som predložil návrh na doplnenie programu, ktorý znie: Program 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sa dopĺňa o nasledovný bod: uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa Národná rada Slovenskej republiky zaväzuje vládu, zaväzuje vládu Slovenskej republiky na zrušenie nariadenia izolácie v zariadeniach určených štátom v zmysle bodu 1 opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 29. 4. 2020 pod č. LP-3353/2020. Oprávnene sa domnievame a skúsenosti hovoria, že občania, ktorí sa vracajú aj v rámci turnusov alebo študujúci naši občania späť na Slovensko, majú z toho, majú obrovské problémy. Všetkých sústreďujeme v týchto táboroch, no nie...
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.5.2020 o 14:13 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:14

Matúš Šutaj Eštok
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne za slovo. Dovolím si podať procedurálny návrh na vypustenie z rokovania schôdze Národnej rady body č. 4 a 11 uvedené pod tlačami 81 a 82, vzhľadom na porušenie legislatívnych pravidiel vlády s poukázaním na absenciu zdôvodnenia skráteného legislatívneho konania, obzvlášť pri zákone č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.5.2020 o 14:14 hod.

Mgr.

Matúš Šutaj Eštok

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:15

Robert Fico
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán predseda, ak dovolíte, skôr procedurálna otázka ako procedurálny návrh. Dostali sme informáciu o rokovaní grémia, na základe ktorej sme si vedomí toho, že od zajtra by malo byť hlasovanie v dvoch termínoch - ja iba kvôli poslaneckému klubu - o jedenástej a o piatej. Ako bude dnes prebiehať hlasovanie? Po každom jednom návrhu na skrátené konanie alebo tiež ideme na 17. hodinu ako jednotné hlasovanie o všetkých? Kvôli programu a ďalším povinnostiam, ktoré máme aj tu v Národnej rade. Ďakujem pekne. Možno aj krátku informáciu o grémiu, ak vás môžem požiadať. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.5.2020 o 14:15 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:15

Gábor Grendel
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali...
=====
Skryt prepis

12.5.2020 o 14:15 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:33

Marek Krajčí
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ctené panie poslankyne, páni poslanci, predložený návrh na skrátené legislatívne konanie sa predkladá s cieľom urýchleného prijatia zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon (zaznievanie gongu) č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s cieľom predísť ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd a vzniku značných hospodárskych škôd v dôsledku ochorenia COVID-19 spôsobených koronavírusom SARS-kou 2 na území Slovenskej republiky.
Zo zákona vyberám len niektoré dôležité state, pre ktoré je skrátené legislatívne konanie dôležité, aby ste ho prijali a o to vás chcem aj požiadať. Návrh zákona dočasne upravuje vzťahy, práva a povinnosti v najzasiahnutejších oblastiach poskytovania zdravotnej starostlivosti, financovania poskytovania zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotníctva. Zameriava sa najmä úpravou vykonávania kontrolnej činnosti financovania verejného zdravotného poistenia, automatizovania elektronizácie niektorých špecifických procesov, spriechodnenia mechanizmov, cez ktoré bude možné dofinancovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých (zaznievanie gongu) činnosť bola počas krízovej situácie značne ovplyvnená a dofinancovanie zdravotných poisťovní, ak to bude potrebné.
Najdôležitejšou snahou návrhu zákona je pripraviť oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti na možný scenár, keď v dôsledku neúnosného rozšírenia počtu pacientov s ochorením COVID-19 alebo osôb v druhej vlne, ktorým pre rôzne karanténne opatrenia nie je alebo nebude možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť bežným spôsobom v snahe ochrániť pacienta aj zdravotníckych pracovníkov, návrh zákona priestorovo, personálne aj finančne oddeľuje tzv. biele od červených zón. Počas krízovej situácie sa takisto umožňuje vykonávanie dočasnej odbornej stáže občanov z tretích krajín, ktorí nemajú uznanú odbornú kvalifikáciu s cieľom personálneho posilnenia poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, najmä z regiónov s nedostatkom zdravotných pracovníkov.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte ma požiadavať, aby ste schválili skrátenie legislatívneho návrhu zákona. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

12.5.2020 o 14:33 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video